Ẩn hoặc hiển thị hàng hoặc cột

Ẩn hoặc hiển thị hàng hoặc cột

Bạn có thể ẩn hàng hoặc cột bằng cách dùng lệnh Ẩn hoặc bằng cách thay đổi độ cao hàng hoặc độ rộng cột thành 0 (không). Bạn có thể hiển thị trở lại bằng cách dùng lệnh Hủy ẩn.

Bạn có thể hủy ẩn các hàng và cột cụ thể hay hủy ẩn tất cả các hàng và cột bị ẩn cùng lúc. Nếu bạn ẩn hàng hoặc cột đầu tiên trong trang tính, bạn sẽ làm theo quy trình khác và bạn có thể tìm thấy quy trình đó trong phần cuối cùng của bài viết này.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2013. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ, nếu không thì chức năng là giống nhau.

Bạn muốn làm gì?

Ẩn một hoặc nhiều hàng hoặc cột

Hiển thị một hoặc nhiều hàng hoặc cột bị ẩn

Hiển thị tất cả các hàng và cột bị ẩn cùng lúc

Hủy ẩn hàng hoặc cột đầu tiên của trang tính

Ẩn một hoặc nhiều hàng hoặc cột

 1. Hãy chọn hàng hoặc cột bạn muốn ẩn.

  Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Nhóm ô trên tab Trang chủ

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dưới Khả năng hiển thị, hãy trỏ đến Ẩn & Hủy ẩn rồi sau đó bấm Ẩn Hàng hoặc Ẩn Cột.

  • Dưới Kích cỡ Ô, hãy bấm Chiều cao Hàng hoặc Độ rộng Cột rồi sau đó gõ 0 vào hộp Chiều cao Hàng hoặc Độ rộng Cột.

Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào hàng hoặc cột (hoặc vùng chọn nhiều hàng hay cột) rồi sau đó bấm Ẩn.

Đầu Trang

Hiển thị một hoặc nhiều hàng hoặc cột bị ẩn

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị hàng bị ẩn, hãy chọn hàng ở trên và dưới hàng bạn muốn hủy ẩn.

  • Để hiển thị cột bị ẩn, hãy chọn cột liền kề với bất kỳ bên nào của cột mà bạn muốn hủy ẩn.

  • Để hiển thị hàng hoặc cột trên trang tính, hãy chọn nó bằng cách gõ A1 vào Hộp Tên bên cạnh thanh công thức.

   Mẹo: Bạn cũng có thể chọn bằng cách dùng hộp thoại Đi Tới. Trên tab Trang đầu, dưới Sửa, hãy bấm Tìm & Chọn rồi sau đó bấm Đi Tới. Trong hộp Tham chiếu, hãy gõ A1 rồi sau đó bấm OK.

   Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Nhóm ô trên tab Trang chủ

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dưới Khả năng hiển thị, hãy trỏ đến Ẩn & Hủy ẩn rồi sau đó bấm Hủy ẩn Hàng hoặc Hủy ẩn Cột.

  • Dưới Kích cỡ Ô, hãy bấm Chiều cao Hàng hoặc Độ rộng Cột rồi sau đó gõ giá trị mà bạn muốn vào hộp Chiều cao Hàng hoặc Độ rộng Cột.

Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào vùng chọn các hàng và cột hiển thị xung quanh các hàng và cột bị ẩn rồi sau đó bấm Hủy ẩn.

Đầu Trang

Hiển thị tất cả các hàng và cột bị ẩn cùng lúc

 1. Để chọn tất cả các ô trong một trang tính, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm nút Chọn Tất cả.

   Nút Chọn Tất cả

  • Nhấn Ctrl+A.

   Lưu ý: Nếu trang tính chứa dữ liệu và ô hiện hoạt ở trên hay bên phải dữ liệu đó, nhấn Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Nhóm ô trên tab Trang chủ

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dưới Khả năng hiển thị, hãy trỏ đến Ẩn & Hủy ẩn rồi sau đó bấm Hủy ẩn Hàng hoặc Hủy ẩn Cột.

  • Dưới Kích cỡ Ô, hãy bấm Chiều cao Hàng hoặc Độ rộng Cột rồi sau đó gõ giá trị mà bạn muốn vào hộp Chiều cao Hàng hoặc Độ rộng Cột. Chiều cao mặc định cho hàng là 15 và độ rộng mặc định cho cột là 8,43.

Đầu Trang

Hủy ẩn hàng hoặc cột đầu tiên của trang tính

Hãy làm theo các bước sau đây nếu bạn đã ẩn hàng hoặc cột đầu tiên của trang tính.

 1. Để chọn hàng hoặc cột đầu tiên bị ẩn trên trang tính, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong Hộp Tên bên cạnh thanh công thức, hãy gõ A1.

  • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đi Tới. Trong hộp Tham chiếu, hãy gõ A1 rồi sau đó bấm OK.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Nhóm ô trên tab Trang chủ

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dưới Khả năng hiển thị, hãy trỏ đến Ẩn & Hủy ẩn rồi sau đó bấm Hủy ẩn Hàng hoặc Hủy ẩn Cột.

  • Dưới Kích cỡ Ô, hãy bấm Chiều cao Hàng hoặc Độ rộng Cột rồi sau đó gõ giá trị mà bạn muốn vào hộp Chiều cao Hàng hoặc Độ rộng Cột.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Ẩn hoặc hiển thị trang tính hoặc sổ làm việc

Chèn hoặc xóa trang tính 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×