Ẩn hoặc hiển thị giá trị ô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn có một trang tính chứa thông tin mật, chẳng hạn như tiền lương nhân viên, mà bạn không muốn một đồng nghiệp dừng bằng bàn của bạn để xem. Hoặc có lẽ bạn nhân các giá trị trong một phạm vi ô cho giá trị trong một ô khác mà bạn không muốn hiển thị trên trang tính. Bằng cách áp dụng định dạng số tùy chỉnh, bạn có thể ẩn các giá trị của các ô trên trang tính.

Lưu ý: Mặc dù các ô có giá trị ẩn xuất hiện trống trên trang tính, giá trị của chúng vẫn được hiển thị trong thanh công thức nơi bạn có thể làm việc với chúng.

Ẩn giá trị ô

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa giá trị mà bạn muốn ẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng, hoặc cột trên một trang tính.

  Lưu ý: Các ô đã chọn sẽ xuất hiện trống trên trang tính, nhưng một giá trị xuất hiện trong thanh công thức khi bạn bấm vào một trong các ô.

 2. Trên tab Trang chủ, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Ảnh nút cạnh Số.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Thể loại, hãy bấm Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp loại , chọn mã hiện có.

 5. Kiểu ;; (ba dấu chấm phẩy).

 6. Bấm OK.

Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Hiển thị giá trị ô ẩn

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa giá trị bị ẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng, hoặc cột trên một trang tính.

 2. Trên tab Trang chủ, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Ảnh nút cạnh Số.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thể loại , bấm chung để áp dụng định dạng số mặc định, hoặc bấm ngày, thời gian hoặc định dạng số mà bạn muốn.

Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×