Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong ô

Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong ô

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử rằng công thức bảng tính của bạn có lỗi mà bạn dự kiến sẽ không cần phải sửa, nhưng bạn muốn cải thiện hiển thị kết quả của bạn. Không có một vài cách để ẩn các giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong ô.

Không có nhiều lý do tại sao công thức có thể trả về lỗi. Ví dụ, phép chia bằng 0 không được phép, và nếu bạn nhập công thức = 1/0, Excel trả về #DIV/0. Bao gồm giá trị lỗi #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, và #VALUE!.

Chuyển đổi lỗi thành số không và dùng định dạng để ẩn giá trị

Bạn có thể ẩn giá trị lỗi bằng cách chuyển đổi chúng thành một số nào đó, chẳng hạn như số 0, sau đó áp dụng định dạng có điều kiện để ẩn giá trị đó.

Tạo lỗi mẫu

 1. Bạn hãy mở sổ làm việc trống hoặc tạo trang tính mới.

 2. Nhập 3 vào ô B1, nhập 0 vào ô C1 và vào ô A1, nhập công thức =B1/C1.
  Lỗi #DIV/0! xuất hiện trong ô A1.

 3. Hãy chọn A1 và nhấn F2 để sửa công thức.

 4. Sau dấu bằng (=), hãy nhập IFERROR, tiếp theo là dấu ngoặc đơn mở.
  IFERROR(

 5. Hãy chuyển con trỏ đến cuối công thức.

 6. Nhập,0) – tức là, dấu phẩy, tiếp theo là số không và dấu ngoặc đơn đóng.
  Công thức =B1/C1 sẽ trở thành =IFERROR(B1/C1,0).

 7. Hãy nhấn Enter để hoàn tất công thức.
  Nội dung của ô bây giờ sẽ hiển thị 0 thay vì lỗi #DIV! .

Áp dụng định dạng có điều kiện

 1. Hãy chọn ô chứa lỗi, rồi trên tab Trang đầu, hãy bấm Định dạng có Điều kiện.

 2. Bấm Quy tắc Mới.

 3. Trong hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới, hãy bấm Chỉ định dạng các ô có.

 4. Dưới Chỉ định dạng các ô có, hãy bảo đảm Giá trị Ô xuất hiện trong hộp danh sách đầu tiên, bằng xuất hiện trong hộp danh sách thứ hai, rồi nhập số 0 vào hộp văn bản bên phải.

 5. Bấm nút Định dạng.

 6. Bấm tab Số, sau đó dưới Thể loại, hãy bấm Tùy chỉnh.

 7. Trong hộp Loại, hãy nhập ;;; (ba dấu chấm phẩy), rồi bấm OK. Bấm OK một lần nữa.
  Số 0 trong ô sẽ biến mất. Điều này xảy ra vì định dạng tùy chỉnh ;;; làm cho mọi số trong ô không được hiển thị. Tuy nhiên, giá trị thực sự (0) vẫn ở trong ô đó.

Sử dụng thủ tục sau đây để định dạng ô chứa lỗi sao cho văn bản trong các ô được hiển thị trong phông trắng. Điều này làm cho văn bản lỗi trong các ô hầu như không nhìn thấy.

 1. Hãy chọn phạm vi ô chứa giá trị lỗi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, hãy bấm mũi tên bên cạnh Định dạng Có điều kiện, rồi bấm Quản lý Quy tắc.
  Hộp thoại Trình Quản lý Quy tắc Định dạng Có điều kiện xuất hiện.

 3. Hãy bấm Quy tắc Mới.
  Hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới xuất hiện.

 4. Dưới Chọn Loại Quy tắc, hãy bấm Chỉ định dạng các ô có.

 5. Dưới Sửa Mô tả Quy tắc, trong danh sách Chỉ định dạng các ô có, hãy chọn Lỗi.

 6. Bấm Định dạng, rồi bấm tab Phông.

 7. Bấm vào mũi tên để mở danh sách màu và dưới Màu chủ đề, chọn màu trắng.

Có thể đôi khi bạn không muốn lỗi vales xuất hiện trong ô, và muốn có một chuỗi văn bản chẳng hạn như "#N/A," dấu gạch ngang, hoặc chuỗi "NA" xuất hiện thay vào đó. Để thực hiện điều này, bạn có thể dùng các hàm IFERRORNA , như trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

Hàm chi tiết

IFERROR    Hãy dùng hàm này để xác định xem ô có chứa lỗi hay không hoặc kết quả của công thức có trả về lỗi hay không.

NA    Sử dụng hàm này để trả về chuỗi #N/A trong ô. Cú pháp là =NA().

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable.
  Công Cụ PivotTable xuất hiện.

 2. Excel 2016 và Excel 2013: trên tab phân tích , trong nhóm PivotTable , bấm vào mũi tên bên cạnh tùy chọn, sau đó bấm tùy chọn.

  Excel 2010 và Excel 2007: trên tab tùy chọn , trong nhóm PivotTable , bấm vào mũi tên bên cạnh tùy chọn, sau đó bấm tùy chọn.

 3. Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Thay đổi hiển thị lỗi     Chọn hộp kiểm cho các giá trị lỗi hiển thị bên dưới định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá trị mà bạn muốn hiển thị thay vì lỗi. Để hiển thị lỗi là ô trống, hãy xóa bất kỳ ký tự nào trong hộp.

  • Thay đổi hiển thị ô trống     Chọn hộp kiểm cho ô trống Hiển thị . Trong hộp, hãy nhập giá trị mà bạn muốn hiển thị trong ô trống. Để hiển thị ô trống, hãy xóa bất kỳ ký tự nào trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Nếu ô chứa công thức dẫn đến lỗi, thì một hình tam giác (chỉ báo lỗi) sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của ô. Bạn có thể ngăn không cho hiển thị các chỉ báo này bằng cách làm như sau.

Ô có vấn đề với công thức

Ô có vấn đề với công thức

 1. Trong Excel 2016, Excel 2013và Excel 2010: hãy bấm tệp > tùy chọn >công thức.

  Trong Excel 2007: hãy bấm nút Microsoft Office Ảnh nút > tùy chọn Excel > công thức.

 2. Dưới Kiểm tra Lỗi, hãy xóa hộp kiểm Cho phép kiểm tra lỗi dưới nền.

Xem Thêm

Hàm IFERROR

Hàm NA

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×