Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong ô

Giả sử các công thức bảng tính của bạn có những lỗi mà bạn đã dự đoán và không cần chỉnh sửa nhưng bạn muốn cải thiện việc hiển thị kết quả của mình. Bạn có một vài cách để ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong các ô.

Công thức có thể trả về lỗi vì một số lý do. Ví dụ, chia cho 0 không được cho phép và nếu bạn nhập công thức =1/0, Excel trả về #DIV/0. Các giá trị lỗi bao gồm #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! và #VALUE!.

Chuyển đổi lỗi thành số không và dùng định dạng để ẩn giá trị

Bạn có thể ẩn giá trị lỗi bằng cách chuyển đổi chúng thành một số nào đó, chẳng hạn như số 0, sau đó áp dụng định dạng có điều kiện để ẩn giá trị đó.

Tạo lỗi mẫu

 1. Bạn hãy mở sổ làm việc trống hoặc tạo trang tính mới.

 2. Nhập 3 vào ô B1, nhập 0 vào ô C1 và vào ô A1, nhập công thức =B1/C1.
  Lỗi #DIV/0! xuất hiện trong ô A1.

 3. Hãy chọn A1 và nhấn F2 để sửa công thức.

 4. Sau dấu bằng (=), hãy nhập IFERROR, tiếp theo là dấu ngoặc đơn mở.
  IFERROR(

 5. Hãy chuyển con trỏ đến cuối công thức.

 6. Nhập,0) – tức là, dấu phẩy, tiếp theo là số không và dấu ngoặc đơn đóng.
  Công thức =B1/C1 sẽ trở thành =IFERROR(B1/C1,0).

 7. Hãy nhấn Enter để hoàn tất công thức.
  Nội dung của ô bây giờ sẽ hiển thị 0 thay vì lỗi #DIV! .

Áp dụng định dạng có điều kiện

 1. Hãy chọn ô chứa lỗi, rồi trên tab Trang đầu, hãy bấm Định dạng có Điều kiện.

 2. Bấm Quy tắc Mới.

 3. Trong hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới, hãy bấm Chỉ định dạng các ô có.

 4. Dưới Chỉ định dạng các ô có, hãy bảo đảm Giá trị Ô xuất hiện trong hộp danh sách đầu tiên, bằng xuất hiện trong hộp danh sách thứ hai, rồi nhập số 0 vào hộp văn bản bên phải.

 5. Bấm nút Định dạng.

 6. Bấm tab Số, sau đó dưới Thể loại, hãy bấm Tùy chỉnh.

 7. Trong hộp Loại, hãy nhập ;;; (ba dấu chấm phẩy), rồi bấm OK. Bấm OK một lần nữa.
  Số 0 trong ô sẽ biến mất. Điều này xảy ra vì định dạng tùy chỉnh ;;; làm cho mọi số trong ô không được hiển thị. Tuy nhiên, giá trị thực sự (0) vẫn ở trong ô đó.

Bạn muốn làm gì khác nữa?

Ẩn giá trị lỗi bằng cách chuyển văn bản thành màu trắng

Hiển thị dấu gạch ngang, #N/A hoặc NA thay vì giá trị lỗi

Ẩn giá trị lỗi trong báo cáo PivotTable

Ẩn chỉ báo lỗi trong ô

Ẩn giá trị lỗi bằng cách chuyển văn bản thành màu trắng

Bạn cũng có thể ẩn giá trị lỗi bằng cách chuyển văn bản thành màu trắng hoặc làm cho màu văn bản trùng với màu nền của trang tính.

 1. Hãy chọn phạm vi ô chứa giá trị lỗi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào mũi tên bên cạnhĐịnh dạng Có điều kiện, rồi bấm vào Quản lý Quy tắc. Hộp thoại Bộ quản lý Quy tắc Định dạng Có điều kiện sẽ xuất hiện.

 3. Bấm vào Quy tắc Mới. Hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới sẽ xuất hiện.

 4. Dưới Chọn Loại Quy tắc, hãy bấm Chỉ định dạng các ô có.

 5. Dưới Sửa Mô tả Quy tắc, trong danh sách Chỉ định dạng các ô có, hãy chọn Lỗi.

 6. Bấm Định dạng, rồi bấm tab Phông.

 7. Bấm vào mũi tên để mở danh sách Màu và dưới Màu Chủ đề, hãy bấm vào hộp màu trắng.

Đầu Trang

Hiển thị dấu gạch ngang, #N/A hoặc NA thay vì giá trị lỗi

Ngoài việc ẩn lỗi, bạn có thể thay thế chúng bằng các giá trị như NA. Để làm điều này, bạn có thể dùng các hàm IFERRORNA như được minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống. Trong ví dụ dưới đây, hãy chọn ô chứa từ "Dữ liệu", rồi kéo con trỏ để chọn tới ô cuối cùng trong cột “Mô tả (Kết quả)”. Sau đó, sao chép vùng chọn và dán vào trang tính mới, bắt đầu từ ô A1.

Dữ liệu

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10

=A2/A3

Kết quả là lỗi (#DIV/0)

{0}

=IFERROR(A2/A3,"NA")

Trả về NA khi giá trị là lỗi

=IFERROR(A2/A3;"-")

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là lỗi

=IFERROR(A2/A3,NA())

Trả về #N/A khi giá trị là lỗi

Chi tiết hàm

IFERROR    Hãy dùng hàm này để xác định xem ô có chứa lỗi hay không hoặc kết quả của công thức có trả về lỗi hay không.

NA    Hãy dùng hàm này để trả về chuỗi #N/A trong ô. Tiếp sau tên hàm là một cặp dấu ngoặc đơn trống, giống như thế này: =NA().

Đầu Trang

Ẩn giá trị lỗi trong báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable. Công cụ PivotTable sẽ xuất hiện.

 2. Trên tab Phân tích, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

 3. Trên tab Bố trí & Định dạng, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Thay đổi cách hiển thị lỗi     Bên dưới Định dạng, hãy chọn hộp kiểm Với giá trị lỗi, hiện, rồi nhập giá trị mà bạn muốn hiển thị. Để hiển thị lỗi ở dạng ô trống, hãy xóa bỏ mọi ký tự trong hộp.

  • Thay đổi cách hiển thị ô trống     Chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiện. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong bất kỳ ô trống nào. Để hiển thị ô trống, hãy xóa bỏ mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang

Ẩn chỉ báo lỗi trong ô

Nếu ô chứa công thức dẫn đến lỗi, thì một hình tam giác (chỉ báo lỗi) sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của ô. Bạn có thể ngăn không cho hiển thị các chỉ báo này bằng cách làm như sau.

Ô có vấn đề với công thức
Ô có vấn đề với công thức
 1. Hãy bấm Tệp, bấm Tùy chọn, rồi bấm thể loại Công thức.

 2. Dưới Kiểm tra Lỗi, hãy xóa hộp kiểm Cho phép kiểm tra lỗi dưới nền.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×