Ẩn một điều khiển dựa trên các giá trị trong biểu mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Microsoft Office InfoPath, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện để xác định các tùy chọn định dạng khác nhau cho điều khiển dựa trên các điều kiện xảy ra trên biểu mẫu. Nếu điều kiện đã xác định là đúng khi người dùng điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, định dạng có điều kiện được áp dụng.

Bài viết này giải thích cách sử dụng định dạng có điều kiện để ẩn một điều khiển dựa trên giá trị của điều khiển khác trên mẫu biểu mẫu của bạn. Ví dụ, bạn có thể thêm định dạng có điều kiện để đảm bảo rằng hộp văn bản cho một trình điều khiển giấy phép số bị ẩn, trừ khi người dùng nhập độ tuổi phù hợp vào một điều khiển trên biểu mẫu.

Trong bài viết này

Trước khi bạn bắt đầu

Cân nhắc tính tương thích

Ẩn một điều khiển dựa trên các giá trị trong biểu mẫu

Trước khi bạn bắt đầu

Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có ít nhất hai điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn — một điều khiển mà bạn muốn ẩn và điều khiển thứ hai mà giá trị sẽ xác định trạng thái của điều khiển đầu tiên.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể chọn một chế độ tương thích cụ thể để thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi một mẫu biểu mẫu trình duyệt tương thích đã phát hành đến máy chủ chạy InfoPath Forms Services, và sau đó duyệt hỗ trợ, biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có thể xem trong trình duyệt Web. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, một số điều khiển không sẵn có trong ngăn tác vụ điều khiển vì chúng không thể hiển thị trong trình duyệt Web.

Danh sách các điều khiển có thể ẩn nó bằng cách dùng định dạng có điều kiện

Bảng sau đây liệt kê các điều khiển Office InfoPath 2007 có thể ẩn bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện và họ đang sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Điều khiển có thể ẩn

Sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt?

Hộp tổ hợp

Không

Bảng lặp ngang

Không

Hộp danh sách đa lựa chọn

Không

Ảnh viết tay

Không

Ảnh

Không

Nhãn dọc

Không

Phần lựa chọn

Không

Phần lặp đệ quy

Không

Bản cái/chi tiết

Không

Phần đính kèm tệp

Hộp văn bản

Hộp biểu thức

Phần

Phần tùy chọn

Phần lặp

Bảng lặp

Hộp văn bản có định dạng

Nút

Nút tùy chọn

Hộp danh sách thả xuống

Hộp danh sách

Hộp kiểm

Đầu trang

Ẩn một điều khiển dựa trên các giá trị trong biểu mẫu

  1. Trên mẫu biểu mẫu, hãy bấm điều khiển mà bạn muốn ẩn.

  2. Trên menu định dạng , bấm Định dạng có điều kiện.

  3. Trong hộp thoại Định dạng có Điều kiện, hãy bấm Thêm.

  4. Bên dưới nếu điều kiện này là đúng, hãy đặt điều kiện mà bạn muốn. Ví dụ, để ẩn điều khiển mà bạn đã chọn trong bước 1 chỉ khi một giá trị cụ thể được nhập vào các điều khiển khác trên mẫu biểu mẫu, chọn thứ hai điều khiển đó trong hộp đầu tiên, và sau đó xác định giá trị sẽ xác định có ẩn điều khiển mà bạn đã chọn trong bước 1.

  5. Bên dưới rồi áp dụng định dạng này, hãy bấm ẩn điều khiển này.

  6. Để lưu điều kiện và trở về mẫu biểu mẫu, hãy bấm OK hai lần.

  7. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×