Hàng & cột

Ẩn hoặc hiển thị hàng hoặc cột

Ẩn hoặc hiển thị hàng hoặc cột

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ẩn hoặc bỏ ẩn cột trong bảng tính của bạn để hiển thị chỉ dữ liệu mà bạn cần để xem hoặc in.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ẩn các cột

  1. Chọn một hoặc nhiều cột, sau đó nhấn Ctrl để chọn bổ sung cột không liền kề.

  2. Bấm chuột phải vào các cột đã chọn, sau đó chọn ẩn.

Lưu ý: Dòng kép giữa hai cột là một chỉ báo rằng bạn đã ẩn cột.

Bỏ ẩn cột

  1. Chọn các cột liền kề cho các cột ẩn.

  2. Bấm chuột phải vào các cột đã chọn, sau đó chọn bỏ ẩn.

Hoặc bấm đúp vào dòng kép giữa hai cột mà cột ẩn tồn tại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hiển thị hoặc ẩn các cột và hàng

Chèn hoặc xóa trang tính 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×