Ảnh trong Power View

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ảnh giúp tăng mức hấp dẫn trực quan cho một trang Power View trong Excel hoặc cho Power View trên SharePoint. Bạn có thể:

 • Thêm ảnh tĩnh làm nền, chẳng hạn như hình nền mờ, hoặc làm yếu tố thiết kế, chẳng hạn như logo công ty.

 • Thêm ảnh kèm dữ liệu được nối kết với dữ liệu bạn đang hiển thị trong báo cáo của bạn.

Trang Power View có ảnh nền
Ảnh biểu tượng các môn thể thao lọc các sự kiện thể thao trong một bộ chứa ô xếp. Ảnh cờ trong slicer lọc toàn bộ trang.

Trong bài viết này

Thêm ảnh tĩnh vào Power View

Thêm hình nền

Thêm ảnh

Dùng ảnh kèm dữ liệu trong Power View

Ảnh được dùng như tab trong một bộ chứa ô xếp

Ảnh trong thẻ

Ảnh được dùng như giá trị trong slicer

Đặt thuộc tính ảnh trong Power Pivot để sử dụng trong Power View

Thiết đặt ảnh mặc định trong Power Pivot

Kiểm soát thứ tự sắp xếp

Nguồn cho ảnh kèm dữ liệu

Hình ảnh trên một trang bên ngoài

Ảnh được lưu trữ trong mô hình dữ liệu

Hình ảnh trong một thư mục SharePoint

Thêm ảnh tĩnh vào Power View

Bạn có thể thêm ảnh và ảnh nền cho các mục đích thiết kế hoặc định danh. Ảnh nền hoặc hình ảnh không lặp lại trên mỗi trang tính hoặc dạng xem của sổ làm việc hoặc báo cáo. Bạn có thể sử dụng các ảnh duy nhất hoặc tái sử dụng chúng trên mỗi trang hoặc dạng xem.

Thêm một hình nền

 1. Nếu bạn đang ở trong Excel, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trên trang tính Power View. Nếu không, hãy vào Chèn > Power View.

 2. Trên tab Power View > phần Ảnh Nền > Thiết đặt Ảnh.

  Bạn có thể xác định vị trí ảnh bằng cách Kéo dãn, Ô xếp, hoặc Trung tâm.

 3. Thiết đặt độ trong suốt. Tỷ lệ phần trăm càng cao, ảnh càng trong suốt (và mức hiển thị càng thấp).

Thêm ảnh

 1. Trên bức vẽ trống trong một trang Power View, trong tab Power View > Chèn > Ảnh.

 2. Dẫn hướng tới ảnh, rồi bấm Mở.

 3. Sau khi ảnh đã ở trên trang, bạn có thể:

  • Di chuyển ảnh: hãy chọn ảnh, rồi di chuột qua cạnh cho đến khi bạn nhìn thấy con trỏ chuột hình bàn tay chỉ.

   Chỉ con trỏ chuột hình bàn tay vào Power View

  • Chỉnh cỡ ảnh: hãy chọn ảnh, rồi di chuột qua tay cầm chỉnh cỡ ở chính giữa và các góc của cạnh cho đến khi bạn thấy con trỏ hình mũi tên hai đầu.

   Con trỏ mũi tên hai đầu chỉnh cỡ trong Power View

Đầu trang

Dùng ảnh kèm dữ liệu trong Power View

Ảnh có gắn kết dữ liệu là một phần của dữ liệu trong mô hình dữ liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể có ảnh của các nhân viên trong công ty bạn hoặc ảnh sản phẩm của bạn.

Bạn có thể dùng các ảnh này trong Power View theo nhiều cách giúp báo cáo của bạn có nhiều ý nghĩa hơn và hấp dẫn hơn:

Bạn có thể cần phải đặt thuộc tính trong Power Pivot để bạn có thể sử dụng hình ảnh trong Power View. Ảnh kèm dữ liệu có thể nội bộ hoặc bên ngoài vào mô hình dữ liệu của bạn. Nguồn của họ làm cho sự khác biệt trong như cách bạn có thể dùng chúng.

Ảnh được dùng như tab trong một bộ chứa ô xếp

Bộ chứa ô xếp với ảnh đại diện các môn thể thao trong Power View
Ảnh đại diện cho các môn thể thao – trong trường hợp này là trượt băng tốc độ – lọc biểu đồ thanh trong bộ chứa ô xếp này.

Lát xếp trong Power View là nơi chứa với một dải dẫn hướng linh động. Lát xếp act làm bộ lọc – chúng lọc nội dung bên trong lát xếp vào giá trị được chọn trong dải tab. Hình ảnh hiện tab tuyệt vời trong lát xếp.

 1. Trên trang tính hoặc dạng xem Power View, hãy tạo ảo hóa bạn muốn trong ô xếp.

 2. Kéo trường ảnh vào hộp Ô xếp Theo.

Power View tạo các ô xếp với hình ảnh trong dải tab.

Bạn có thể thực hiện nhiều hơn nữa với ô xếp. Đọc thêm về lát xếp trong Power View.

Ảnh trong thẻ

Thẻ với ảnh cờ trong Power View
Các thẻ này hiển thị ảnh cờ và số huy chương cho từng quốc gia.
 1. Trên trang tính Power View, hãy thêm các trường bạn muốn vào trong thẻ.

 2. Trên tab Thiết kế > Bảng > Thẻ.

Power View bố trí các trường với cùng thứ tự của chúng trong hộp Trường, kèm hai ngoại lệ:

 • Trường mặc định được hiển thị như đầu đề.

 • Ảnh mặc định sẽ lớn và hiển thị nổi bật.

Đọc về thẻ trong Power View.

Ảnh được dùng như giá trị trong slicer

Slicer kèm ảnh sẽ lọc trực quan hóa khác trên Power View
Ảnh đại diện các môn thể thao khác nhau được dùng như bộ lọc trong slicer ở bên trái. Slicer đang lọc toàn bộ trực quan hóa trên trang tính này để tìm phần trượt băng.
 1. Trên trang tính hoặc dạng xem Power View, hãy bấm vào bức vẽ trống.

 2. Trong Danh sách Trường, hãy chọn hộp cho trường chứa ảnh của bạn.

 3. Power View tạo một bảng với các ảnh đó.

 4. Trên tab Thiết kế > Slicer.

  Mẹo:  Nếu Slicer bị mờ, hãy kiểm tra xem liệu bạn có nhiều hơn một trường trong bảng. Bạn chỉ có thể tạo một slicer từ một bảng với một trường.

 5. Giờ đây, khi bạn bấm vào ảnh trong slicer, trang tính sẽ được lọc theo các giá trị liên kết với ảnh đó.

Đọc thêm về slicer trong Power View.

Đầu trang

Đặt thuộc tính ảnh trong Power Pivot để dùng trong Power View

Đặt ảnh mặc định trong Power Pivot

Bạn có thể đặt ảnh mặc định trong Power Pivot nếu dữ liệu của bạn ở trong Excel. Ảnh mặc định được đặt lớn hơn và nổi bật hơn khi được thêm vào thẻ. Để đặt ảnh mặc định, ảnh (hoặc nối kết tới ảnh) phải là duy nhất trong một bảng – điều đó có nghĩa là mỗi hàng chứa một ảnh khác nhau.

 1. Trên tab Power Pivot trong Excel > Quản lý Mô hình Dữ liệu.

  Không thấy Power Pivot tab? Bật Power Pivot.

 2. Bấm Nâng cao > Hành vi Bảng.

 3. Thiết đặt Mã định danh Hàng – ví dụ, một cột chứa một ID duy nhất. Các giá trị trong cột Mã định danh Hàng phải là duy nhất.

 4. Thiết đặt Ảnh Mặc định vào tên cột ảnh của bạn.

Mẹo: Nếu bạn cũng thiết lập một Nhãn Mặc định, nhãn sẽ xuất hiện bên dưới ảnh trong một bộ chứa ô xếp.

Đọc về cấu hình thuộc tính hành vi bảng cho báo cáo Power View.

Kiểm soát thứ tự sắp xếp

Ưu điểm khác của việc thiết đặt ảnh mặc định là bạn có thể kiểm soát thứ tự sắp xếp của ảnh. Theo mặc định, ảnh trong slicer và ô xếp được sắp xếp theo tên tệp của ảnh, nhưng nếu bạn xác định ảnh như ảnh mặc định, rồi sau đó ảnh sẽ được sắp xếp theo cột Mã định danh Hàng. Nếu bạn xác định cột khác như cột Nhãn Mặc định, thì khi đó ảnh sẽ được sắp xếp theo các giá trị trong cột đó.

Nếu dữ liệu của bạn ở trong Excel và ảnh đang ở trong một bảng mà hàng không là duy nhất, bạn vẫn có thể đặt thứ tự sắp xếp cho trường khác.

 1. Trên tab Power Pivot > Quản lý Mô hình Dữ liệu.

  Không thấy Power Pivot tab? Bật Power Pivot.

 2. Bấm vào cột có chứa ảnh hoặc URL ảnh.

 3. Trên tab Trang chủ >Sắp xếp theo Cột.

 4. Cột ảnh trong hộp Sắp xếp.

 5. Trong hộp Theo, hãy chọn tên của cột để sắp xếp ảnh theo đó.

 6. Bấm OK.

Đầu trang

Nguồn cho ảnh kèm dữ liệu

Các ảnh trong báo cáo Power View của bạn có thể đến từ một số nguồn:

Ảnh từ site bên ngoài

Khi ảnh thuộc site bên ngoài, Power View truy nhập ảnh một cách nặc danh, nên ảnh phải cho phép người dùng ẩn danh truy nhập. Do vậy, ngay cả khi người đọc báo cáo có quyền xem ảnh, các ảnh này vẫn không hiển thị.

Quy trình thực hiện đối với ảnh trên Sharepoint cũng tương tự như ảnh ở site bên ngoài, ngoại trừ URL dĩ nhiên là của trang SharePoint chứ không phải của site bên ngoài.

Chẳng hạn như bạn truy nhập vào một tập ảnh trên site bên ngoài và trong Excel bạn có một cột trong bảng có chứa tên ảnh. Cách linh động nhất để quản lý các nối kết với ảnh là tạo một cột được tính toán để chứa tên ảnh và URL đến vị trí của ảnh trên site bên ngoài.

 1. Sao chép URL vào site bên ngoài.

 2. Trên tab Power Pivot trong Excel > Quản lý Mô hình Dữ liệu.

  Không thấy Power Pivot tab? Bật Power Pivot.

 3. Bấm vào ô trống trong cột Thêm Cột và nhập dấu bằng (=), URL trong dấu ngoặc kép (“”), và tên cột ảnh trong dấu ngoặc vuông ([]). Ví dụ:

  = "http://contoso.com/images" & [ImageNameColumn]

 4. Power Pivot điền từng ô trong cột với URL cộng tên của hình ảnh.

 5. Hãy bấm vào đầu đề cột, bấm chuột phải, bấm Đổi tên Cột và đặt tên cung cấp thông tin cho cột.

 6. Để đảm bảo rằng việc này có hiệu quả, hãy sao chép một giá trị và dán nó vào hộp Địa chỉ trong trình duyệt. Giá trị này sẽ hiển thị ảnh.

Lưu ý: Ảnh bên ngoài không thể được hiển thị trong các trang tính Power View trong Office 365. Các ảnh này cần được lưu trữ trong một bảng thuộc mô hình dữ liệu.

Ảnh được lưu trữ trong mô hình dữ liệu

Việc lưu ảnh trong mô hình dữ liệu có những ưu điểm như sau:

 • Sổ làm việc sẽ hoàn chỉnh. Bạn có thể giữ sổ làm việc khi ngoại tuyến và vẫn nhìn thấy ảnh này.

 • Hình ảnh sẽ hiển thị trong các trang tính Power View trong Office 365.

Ảnh phải ở trong cột có kiểu dữ liệu Nhị phân. Bạn không thể nhìn thấy các ảnh trong Power Pivot; mỗi trường trong cột chỉ đọc “Dữ liệu Nhị phân”. Tuy nhiên, khi bạn thêm trường này vào Power View, ảnh sẽ được hiển thị ở đó.

Quan trọng: Hình ảnh trong một cột nhị phân được chỉ hiển thị trong danh sách trường trong Power View nếu các bảng bên dưới có một cột mã định danh hàng. Đọc về cấu hình thuộc tính hành vi bảng cho báo cáo Power View.

Nếu bạn có quyền truy nhập vào máy chủ SQL, bạn có thể đưa hình ảnh vào SQL Server và rồi tải lên chúng vào mô hình của bạn. Hãy xem bài đăng, blog Microsoft này Thêm ảnh bằng PowerPivot: trực quan hóa Olympics bằng Power View trong Excel 2013, để biết thêm thông tin.

Lưu ý:  Power View không hỗ trợ các đối tượng OLE như ảnh.

Điều này có nghĩa là bạn không thể nhập ảnh vào mẫu của bạn từ Access, do Access lưu trữ các hình ảnh này như đối tượng OLE.

Ảnh trong thư mục SharePoint

Nếu bạn đang dùng Power View trong SharePoint (không phải Power View trong Excel), thì bạn có thể nối kết đến các ảnh trong thư mục SharePoint theo cách tương tự như nối kết ảnh với site bên ngoài.

Lưu ý: Trong Excel trên máy tính để bàn của bạn, các trang tính Power View chỉ có thể hiển thị ảnh được lưu trữ trên một trang SharePoint nếu các ảnh đó cho phép truy nhập ẩn danh, trong khi hầu hết cấu hình SharePoint lại không cho phép việc này. Do vậy, ngay cả khi bạn và người đọc sổ làm việc của bạn có quyền xem trực tiếp các ảnh này trên trang SharePoint, Power View trên Excel có thể không hiển thị ảnh.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×