Ảnh bị thiếu

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ấn phẩm của bạn chứa một ảnh được nối kết và tệp được nối kết bên ngoài bị thiếu hoặc đã được di chuyển nối kết bị hỏng. Nếu điều kiện này không được cố định khi bạn tìm cách để in ấn phẩm, một hộp thông báo sẽ xuất hiện và bạn sẽ cần phải thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Tìm ảnh được nối kết và Cập Nhật nối kết.

 • Thay thế ảnh bằng ảnh khác nhau.

 • In phiên bản của ảnh đã được hiển thị trong ấn phẩm trước khi đã phá vỡ nối kết.

 • In ấn phẩm mà không có ảnh.

Để tìm và chọn mục, bấm thông báo lỗi trong ngăn tác vụ bộ kiểm tra thiết kế, bấm vào mũi tên, sau đó bấm đi tới mục này. (Để mở bộ kiểm tra thiết kế trong Publisher 2010 trở lên, bấm tệp > Chạy kiểm tra thiết kế

Cập Nhật nối kết

 1. Bấm tệp > chạy kiểm tra thiết kế.

 2. Trong bộ kiểm tra thiết kế, bấm vào mũi tên bên cạnh ảnh bị thiếu, sau đó bấm khắc phục: tìm ảnh được nối kết để mở hộp thoại nối kết tới ảnh ,

 3. Trong hộp thoại nối kết tới ảnh , tìm và chọn ảnh mà bạn muốn.

 4. Bấm nối kết đến tệp.

Thay thế ảnh bằng ảnh khác

Nếu ảnh được nối kết bị mất, bạn có thể nối kết đến hình ảnh khác nhau.

 1. Trên tab dạng xem , hãy chọn hộp kiểm Trình quản lý đồ họa .

 2. Bên dưới tùy chọn Hiển thị, trong danh sách Hiển thị , chọn thiếu/sửa đổi ảnh.

 3. Trong ngăn tác vụ Trình quản lý đồ họa , bên dưới chọn ảnh, bấm vào mũi tên bên cạnh ảnh có nối kết bạn muốn Cập Nhật (trạng thái của nó sẽ xuất hiện dưới dạng như ban đầu bị thiếu), rồi bấm thay thế ảnh này.

 4. Trong hộp thoại Chèn ảnh , hãy chọn ảnh mà bạn muốn.

  Nếu bạn không nhìn thấy ảnh mà bạn muốn, hãy chuyển sang ổ đĩa hoặc thư mục trong.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chèn ảnh dưới dạng tệp được nối kết, bấm vào mũi tên bên cạnh chèn, sau đó bấm nối kết đến tệp.

  • Để chèn ảnh dưới dạng một ảnh được nhúng, hãy bấm chèn.

Cập Nhật nối kết

 1. Trên menu công cụ , bấm Kiểm tra thiết kế.

 2. Trong bộ kiểm tra thiết kế, bấm vào mũi tên bên cạnh ảnh bị thiếu, sau đó bấm khắc phục: tìm ảnh được nối kết để mở hộp thoại nối kết tới ảnh ,

 3. Trong hộp thoại nối kết tới ảnh , tìm và chọn ảnh mà bạn muốn.

 4. Bấm nối kết đến tệp.

Thay thế ảnh bằng ảnh khác

Nếu ảnh được nối kết bị mất, bạn có thể nối kết đến hình ảnh khác nhau.

 1. Trên menu công cụ , bấm Trình quản lý đồ họa.

 2. Bên dưới tùy chọn Hiển thị, trong danh sách Hiển thị , chọn thiếu/sửa đổi ảnh.

 3. Trong ngăn tác vụ Trình quản lý đồ họa , bên dưới chọn ảnh, bấm vào mũi tên bên cạnh ảnh có nối kết bạn muốn Cập Nhật (trạng thái của nó sẽ xuất hiện dưới dạng như ban đầu bị thiếu), rồi bấm thay thế ảnh này.

 4. Trong hộp thoại Chèn ảnh , hãy chọn ảnh mà bạn muốn.

  Nếu bạn không nhìn thấy ảnh mà bạn muốn, hãy chuyển sang ổ đĩa hoặc thư mục trong.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chèn ảnh dưới dạng tệp được nối kết, bấm vào mũi tên bên cạnh chèn, sau đó bấm nối kết đến tệp.

  • Để chèn ảnh dưới dạng một ảnh được nhúng, hãy bấm chèn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×