Đi đến một trang chiếu khi trình bày của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn trình bày bản trình bày của bạn, đây là cách để di chuyển từ một trang chiếu tiếp theo, di chuyển đến một trang chiếu trước đó hoặc di chuyển đến một trang chiếu cụ thể ở bất kỳ đâu trong bản trình bày. Để biết thông tin về di chuyển trang chiếu hoặc thay đổi thứ tự trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy xem bài viết Thêm, sắp xếp lại, tạo bản sao, và xóa các trang chiếu trong PowerPoint.

Đi tới trang chiếu tiếp theo.

 • Nhấn phím mũi tên phải.

 • Chuột: Bấm một lần bất kỳ chỗ nào trên bản chiếu để di chuyển đến bước tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn có một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trên trang chiếu của bạn, bấm vào bản chiếu bắt đầu hiệu ứng hoạt hình, thay vì di chuyển đến trang chiếu tiếp theo. Sử dụng tới một trang chiếu cụ thể dưới đây để di chuyển đến một trang chiếu cụ thể và tránh kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Đi đến trang chiếu trước đó

 • Nhấn phím mũi tên trái.

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, sau đó bấm trước trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Nếu bạn có một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trên trang chiếu của bạn, bấm vào bản chiếu bắt đầu hiệu ứng hoạt hình, thay vì di chuyển đến trang chiếu tiếp theo. Sử dụng tới một trang chiếu cụ thể dưới đây để di chuyển đến một trang chiếu cụ thể và tránh kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Tới một trang chiếu cụ thể

 • Nhập số bản chiếu, sau đó nhấn Enter.

 • Chuột (Phiên bản 2013 hoặc mới hơn): bấm chuột phải vào một trang chiếu, chọn Xem tất cả bản chiếu, và sau đó bấm vào trang chiếu bạn muốn hiển thị cho người xem.

  Chuột (Phiên bản 2010, 2007): bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ đến đi đến trang chiếu, sau đó bấm vào trang chiếu bạn muốn hiển thị cho người xem.

Đi đến đầu một bản trình bày

 • Nhấn phím nhà trên bàn phím.

 • Chuột (Phiên bản 2013 hoặc mới hơn): bấm chuột phải vào một trang chiếu, chọn Xem tất cả bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu đầu tiên trong bộ.

  Chuột (Phiên bản 2010, 2007): bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ đến đi đến trang chiếu, sau đó bấm bản chiếu đầu tiên trong danh sách.

Đi tới phần cuối của bản trình bày

 • Nhấn phím End trên bàn phím.

 • Chuột (Phiên bản 2013 hoặc mới hơn): bấm chuột phải vào một trang chiếu, chọn Xem tất cả bản chiếu, và sau đó bấm vào trang chiếu cuối cùng trong tập hợp.

  Chuột (Phiên bản 2010, 2007): bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ đến đi đến trang chiếu, sau đó bấm vào trang chiếu cuối cùng trong danh sách.

Sử dụng nối kết để dẫn hướng trong bản trình bày

Đọc các bài viết khác để xem hướng dẫn thực hiện các siêu kết nối:

 • Thêm siêu kết nối vào trang chiếu

 • Nếu bạn là một thuê bao Office 365 , bạn có thể sử dụng thu phóng cho PowerPoint để tạo một bảng mục lục hoặc tạo nối kết trực quan vào phần hoặc vào trang chiếu riêng lẻ. Xem phóng cho PowerPoint để biết thêm thông tin.

Bàn phím dẫn hướng

Để có danh sách chi tiết của lối tắt bàn phím bạn có thể dùng khi trình bày của bạn, hãy xem bài viết sử dụng lối tắt bàn phím để chuyển tải bản trình bày của bạn.

Đi tới trang chiếu tiếp theo.

 • Nhấn N, mũi tên phải, mũi tên xuống, hoặc phím cách.

 • Chuột: Bấm một lần bất kỳ chỗ nào trên bản chiếu để di chuyển đến bước tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn có một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trên trang chiếu của bạn, bấm vào bản chiếu bắt đầu hiệu ứng hoạt hình, thay vì di chuyển đến trang chiếu tiếp theo. Sử dụng tới một trang chiếu cụ thể dưới đây để di chuyển đến một trang chiếu cụ thể và tránh kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Đi đến trang chiếu trước đó

 • Nhấn P, mũi tên trái, mũi tên lên, hoặc xóa bỏ.

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, sau đó bấm trước trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Nếu bạn có một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trên trang chiếu của bạn, bấm chuột phải vào bản chiếu bắt đầu hiệu ứng hoạt hình, thay vì di chuyển đến trang chiếu trước đó. Sử dụng tới một trang chiếu cụ thể dưới đây để di chuyển đến một trang chiếu cụ thể và tránh kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Tới một trang chiếu cụ thể

 • Nhập số bản chiếu, rồi nhấn trở lại.

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ tới Bằng tiêu đề trên menu lối tắt, sau đó chọn một trang chiếu tiêu đề hoặc trang chiếu số.

Đi đến đầu một bản trình bày

 • Nhập 1, rồi nhấn trở lại.

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ tới Bằng tiêu đề trên menu lối tắt, sau đó chọn một trang chiếu tiêu đề hoặc trang chiếu số.

Đi tới phần cuối của bản trình bày

 • Nhập số bản chiếu cuối cùng, rồi nhấn trở lại.

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ tới Bằng tiêu đề trên menu lối tắt, sau đó chọn trang chiếu cuối cùng trong danh sách.

Sử dụng nối kết để dẫn hướng trong bản trình bày

Để được hướng dẫn về cách thêm siêu kết nối vào trang chiếu của bạn, hãy xem Thêm một siêu kết nối đến một trang chiếu.

Bàn phím dẫn hướng

Để có danh sách chi tiết của lối tắt bàn phím bạn có thể dùng khi trình bày của bạn, hãy xem bài viết lối tắt bàn phím trong PowerPoint cho Mac.

Đi tới trang chiếu tiếp theo.

 • Nhấn phím mũi tên phải.

 • Chuột: Bấm một lần bất kỳ chỗ nào trên bản chiếu để di chuyển đến bước tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn có một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trên trang chiếu của bạn, bấm vào bản chiếu bắt đầu hiệu ứng hoạt hình, thay vì di chuyển đến trang chiếu tiếp theo. Sử dụng tới một trang chiếu cụ thể dưới đây để di chuyển đến một trang chiếu cụ thể và tránh kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Đi đến trang chiếu trước đó

 • Nhấn phím mũi tên trái.

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, sau đó bấm trước trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Nếu bạn có một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trên trang chiếu của bạn, bấm vào bản chiếu bắt đầu hiệu ứng hoạt hình, thay vì di chuyển đến trang chiếu trước đó. Sử dụng tới một trang chiếu cụ thể dưới đây để di chuyển đến một trang chiếu cụ thể và tránh kích hoạt hiệu ứng hoạt hình.

Tới một trang chiếu cụ thể

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, chọn đi đến trang chiếu trên menu lối tắt, nhập số bản chiếu, và sau đó bấm OK.

Đi đến đầu một bản trình bày

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ đến đi đến trang chiếu trên menu lối tắt, sau đó bấm bản chiếu đầu tiên trong danh sách.

Đi tới phần cuối của bản trình bày

 • Chuột: Bấm chuột phải vào một trang chiếu, trỏ đến đi đến trang chiếu trên menu lối tắt, sau đó bấm vào trang chiếu cuối cùng trong danh sách.

Sử dụng nối kết để dẫn hướng trong bản trình bày

Để được hướng dẫn về cách thêm siêu kết nối vào trang chiếu của bạn, hãy xem Thêm một siêu kết nối đến một trang chiếu.

Bàn phím dẫn hướng

Để có danh sách chi tiết của lối tắt bàn phím bạn có thể dùng khi trình bày của bạn, hãy xem bài viết sử dụng lối tắt bàn phím để chuyển tải bản trình bày của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×