Điểm số bài đăng từ sổ tay lớp học

Điểm số bài đăng từ sổ tay lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng công cụ này sau khi bạn đã kết nối sổ tay lớp học để tìm hiểu quản lý hệ thống (LMS) hoặc sinh viên thông tin hệ thống (SIS) của bạn.

  1. Mở OneNote trên máy tính và chọn sổ tay lớp học của bạn.

  2. Chọn Xem lại sinh viên làm việc trong ruy-băng sổ tay lớp học.

    Hàng biểu tượng danh sách phân phối thư viện nội dung, xem lại sinh viên công việc và tạo nhiệm vụ.
  3. Chọn phần của học viên công việc bạn đang xem lại. Ví dụ, bài tập về nhà.

  4. Dùng hộp kiểm trên thanh bên Xem lại sinh viên công việc để bung rộng danh sách tên học viên bên dưới nhiệm vụ mà bạn đã phân loại, sau đó chọn Nhập điểm.

    Ngăn xem lại sinh viên làm việc với danh sách tên học viên với khoảng trống cho các điểm giá trị 100 để trống.
  5. Chọn từng tên học viên của để xem lại của họ làm việc và nhập điểm số mỗi sinh viên. Ví dụ, 75/100.

  6. Chọn Gửi.

Điểm mà bạn đã nhập sẽ tự động đồng bộ hóa với LMS hoặc SIS của bạn. Lặp lại các bước để thay đổi của một học viên điểm trên một nhiệm vụ.

Tìm hiểu thêm

Xem lại các học viên công việc trong sổ tay lớp học

Kết nối sổ tay lớp học với LMS hoặc SIS của bạn

Cung cấp phản hồi trên một nhiệm vụ

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×