Điểm khác biệt giữa đọc to, nói và trình tường thuật là gì?

Đây là một giải thích ngắn về sự khác biệt giữa văn bản sang tính năng giọng nói trong Office và Windows.

Đọc To    Đọc to đọc tất cả hoặc một phần tài liệu. Nó bắt đầu đọc theo vị trí con trỏ của bạn và sẽ tiếp tục cho đến khi nó hết văn bản, hoặc bạn tắt nó. Trong khi đang chạy, hãy đọc to vô hiệu hóa lưu tự động. Nếu bạn đã có lưu tự động, nó sẽ kích hoạt nó khi đọc to xong. Đọc to chỉ sẵn dùng trong đăng ký Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục lắng nghe thư email Outlook của bạn hoặc nghe tài liệu Word của bạn bằng cách đọc to.

Biểu    Chỉ đọc văn bản mà bạn đã chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng tính năng đọc văn bản thành lời nói.

Tường thuật viên    Trình tường thuật là ứng dụng bộ đọc màn hình Windows mà bạn đọc các hộp thoại, các nút và giao diện người dùng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng trình tường thuật Windows trong Office cho web.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×