Điều khoản về quyền riêng tư cho Microsoft SharePoint 2013 OneDrive for Business cho các thiết bị Windows 8

Cập nhật lần cuối: Tháng 1 năm 2014

Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu của Microsoft SharePoint 2013 OneDrive for Business cho các Thiết bị Windows 8 (“ứng dụng OneDrive for Business”).Điều khoản này không áp dụng đối với các dịch vụ, sản phẩm hay trang Microsoft trực tuyến hay ngoại tuyến khác.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản về quyền riêng tư khác có thể áp dụng cho dữ liệu mà bạn truy nhập và truyền qua ứng dụng OneDrive for Business, chẳng hạn như điều khoản về quyền riêng tư của tổ chức hoặc cơ quan cung cấp cho bạn dịch vụ truy nhập vào Microsoft SharePoint Online và tuyên bố về quyền riêng tư có liên quan đến thiết bị của bạn.

Ứng dụng OneDrive for Business được thiết kế để cho phép người sử dụng thiết bị Windows 8 truy nhập vào dịch vụ OneDrive for Business của họ trên hợp đồng thuê Microsoft SharePoint Online của tổ chức của họ. Ứng dụng OneDrive for Business thu thập và truyền thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như email và mật khẩu của người dùng, cho mục đích xác thực như được mô tả trong tài liệu ứng dụng. Thông tin này sẽ được truyền đến Microsoft và/hoặc đến nhà cung cấp dịch vụ SharePoint Online. Để tránh nghi ngại, Microsoft không dùng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Ứng dụng OneDrive for Business có khả năng ghi nhật ký dữ liệu cho mục đích khắc phục sự cố. Theo mặc định, tùy chọn này được tắt. Có thể bật ghi nhật ký bằng cách đi tới nút Thiết đặt-> Tùy chọn và di chuyển con trượt dưới phần “Khắc phục sự cố” vào vị trí bật. Dữ liệu được ứng dụng thu thập sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn truyền dữ liệu theo cách thủ công.

Microsoft hoan nghênh những góp ý của bạn về điều khoản về quyền riêng tư này. Nếu bạn có thắc mắc về điều khoản này hoặc bạn cho rằng chúng tôi chưa tuân thủ, hãy liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu web có tại Liên hệ với Chúng tôi: Phản hồi về Quyền riêng tư hoặc dùng thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây:

Bộ phận Quyền riêng tư của Microsoft

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

ossFindMicrosoftSubsidiary

Để biết thêm thông tin về các tính năng của OneDrive for Business, ví dụ như thông tin bộ đệm ẩn và xác thực, bạn có thể tìm thấy trong tài liệu dành cho ứng dụng này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×