Điều gì xảy ra nếu tôi thêm một Office 365 dành cho gói đăng ký vào tài khoản của tôi?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có loại khác nhau của gói thuê bao Office 365 sẵn dùng, bao gồm Office 365 Home, Office 365 Personal, và Office 365 University. Bạn có thể chỉ có một kế hoạch thuê bao Office 365 hiện hoạt trên một tài khoản Microsoft — đó là email và mật khẩu bạn dùng để cài đặt Office.

Nếu bạn thêm gói đăng ký cùng Office 365 vào tài khoản Microsoft của bạn, bạn vẫn sẽ có những lợi ích thuê bao cùng (số lượng các cài đặt) và số phút gọi qua Skype và lưu trữ OneDrive như trước — nhưng chúng tôi sẽ gia hạn thuê bao hiện tại của bạn cho tối đa 5 năm. Nếu bạn sử dụng một khóa sản phẩm Office 365 Personal và bạn hiện đang có thuê bao Office 365 Home bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn để duy trì với gói mà bạn hiện có hoặc được chuyển sang Office 365 Personal.

Nếu được đề nghị lựa chọn, bạn sẽ thấy nội dung tương tự như thế này:

Chọn để duy trì với Office 365 Home hoặc chuyển sang gói đăng ký Office 365 Personal.

Chọn hành động của bạn

Khi bạn đã có một thuê bao Office 365 Personal hoặc Office 365 Home , bảng dưới đây tóm tắt tùy chọn của bạn khi bạn đến từ một thuê bao khác. Để xem chi tiết gói đăng ký đầy đủ, như số lượng thiết bị có thể cài đặt trên hoặc số của Skype phút, hãy chọn Office của bạn.

Chuyển đổi từ Office 365 Personal thành Office 365 Home

Chuyển đổi từ Office 365 Home thành Office 365 Personal

Các bản cài đặt Sẵn dùng

Tăng

Giảm

Chia sẻ thuê bao

Cho phép Chia sẻ

Không chia sẻ

Thời hạn còn lại của thuê bao

Có thể gia hạn

Có thể gia hạn

Lưu trữ OneDrive trực tuyến

Không có thay đổi nào đối với kích cỡ lưu trữ nhưng tăng số lượng người dùng

Không có thay đổi nào đối với kích cỡ lưu trữ nhưng giảm số lượng người dùng

Số phút gọi qua Skype

Không có thay đổi nào đối với số phút gọi nhưng tăng số lượng người dùng

Không có thay đổi nào đối với số phút gọi nhưng giảm số lượng người dùng

Số của bạn có thể cài đặt Office trên thiết bị không thay đổi khi bạn luôn có cùng kiểu của gói đăng ký. Cho dù bạn có cùng gói đăng ký dùng hoặc chuyển đổi nó sang một gói đăng ký khác, công suất lưu trữ trực tuyến của bạn cho mỗi người dùng sẽ không thay đổi. Ví dụ, nếu bạn chỉ có một người dùng trong thuê bao mà bạn sẽ có 1 terabyte của lưu trữ nhưng nếu đó là chia sẻ giữa 5 người dùng bạn sẽ có 5 terabyte dung lượng lưu trữ.

Gia hạn thuê bao của bạn

Khi bạn thêm một gói đăng ký Office 365 vào tài khoản đã có Office 365 cho gói đăng ký, bất kỳ lúc nào còn lại từ thuê bao hiện tại của bạn được thêm vào mới. Ví dụ, nếu 6 tháng còn lại bạn cần Office 365 Home gói đăng ký gói hiện tại và bạn thêm một thuê bao hàng năm Office 365 Home mới vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ mở rộng nó để 18 tháng.

Nếu bạn tìm cách thêm quá nhiều thuê bao cùng một lúc vào cùng một tài khoản, thì bạn sẽ nhận được thông báo Thực hiện Không thành công, vì thời hạn không được vượt quá 5 năm.

Chuyển đổi thuê bao của bạn

Trong hầu hết các trường hợp, thêm một gói đăng ký khác vào tài khoản Microsoft của bạn tự động sẽ chuyển bạn với gói mới. Tuy nhiên, khi bạn áp dụng một khóa sản phẩm Office 365 Personal cho tài khoản hiện có một Office 365 Home gói đăng ký, bạn sẽ được cung cấp lựa chọn để duy trì với Office 365 Home hoặc chuyển đổi gói đăng ký cho Office 365 Personal như minh họa trong hình ảnh, phiên bản cũ hơn trong bài viết này. Sau khi bạn chuyển đổi, bạn sẽ ngay lập tức thay đổi các lợi ích thuê bao của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem quản lý phần thuê bao Office 365 của bạn trong Office 365 câu hỏi thường gặp. Để tìm hiểu cách chuyển đổi Office 365 cho gói đăng ký, hãy xem chuyển sang một phiên bản khác của Office 365 dành cho gia đình.

Quan trọng: Nếu bạn lỡ chuyển đổi của bạn Office 365 Personal, Home hoặc University gói đăng ký, liên hệ với tài khoản và thanh toán hỗ trợ để được trợ giúp.

Tôi có ưu đãi miễn phí đi kèm với máy tính của tôi

Bạn có thể sử dụng ưu đãi miễn phí trong bất kỳ trong những cách sau:

  • Lấy lại lời đề nghị bây giờ và chọn để duy trì với Office 365 Home. Điều này sẽ thêm một tháng 9 bổ sung vào thuê bao của bạn.

  • Lấy lại lời đề nghị ngay bây giờ và chuyển Office 365 Home thuê bao của bạn sang Office 365 Personal. Điều này sẽ thêm một 12 tháng bổ sung vào thuê bao của bạn.

  • Lấy lại lời đề nghị ngay bằng cách dùng một tài khoản Microsoft khác.

  • Nếu bạn muốn có thuê bao hiện tại của bạn để dùng ngay bây giờ bạn có thể đợi cho đến khi thuê bao của bạn hết hạn và sau đó thực hiện ưu đãi miễn phí cho Office 365 Personal.

Nếu bạn có gói đăng ký Office 365 Home hiện có và lấy lại lời đề nghị cho một năm miễn phí của Office 365 Personal, bạn sẽ được yêu cầu nếu bạn muốn chuyển đổi thuê bao hiện có của bạn vào Office 365 Personal hoặc có Office 365 Homedùng. Nếu bạn chuyển đổi sang Office 365 Personal có nghĩa là bạn sẽ chỉ có thể cài đặt Office trên 1 PC hoặc máy Mac và 1 máy tính bảng và bạn sẽ không thể chia sẻ thuê bao của bạn.

Để tìm hiểu cách để lấy lại cung cấp miễn phí và thêm nó vào thuê bao hiện tại của bạn, hãy xem chuyển đổi từ Office 365 Home sử dụng một khóa sản phẩm.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Thông tin này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối chủ đề này. Nếu họ không, và bạn vẫn gặp phải trục trặc, cho chúng tôi biết những gì bạn đang tìm cách thực hiện, và những vấn đề bạn gặp phải.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chuyển đổi sang một phiên bản khác của Office 365 dành cho gia đình

Nâng cấp Office 365 dành cho gia đình sang thuê bao doanh nghiệp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×