Điều gì xảy ra đối với bổ trợ Trình hướng dẫn Cộng tổng có Điều kiện?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đã cho hướng dẫn tính tổng có điều kiện bổ trợ và không thể tìm thấy, đó là vì bổ trợ này không bao gồm Excel 2013 và Excel 2016.

Trong Excel 2013 và Excel 2016, bạn có thể viết các công thức có điều kiện bằng cách dùng hàm được thiết kế để trợ giúp với nhiệm vụ đó, chẳng hạn như hàm SUMIFSUMIFS.

Trong phiên bản Excel trước, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn tính tổng có điều kiện để giúp bạn viết các công thức tính tổng các giá trị đáp ứng điều kiện nhất định. Công thức đã được tạo bằng trình hướng dẫn này sẽ tiếp tục làm việc trong Excel 2013 và Excel 2016.

Bạn vẫn có thể sửa công thức mà bạn tạo bằng cách trực tiếp dùng Trình hướng dẫn trong thanh công thức hay bằng cách chọn ô công thức rồi bấm Công thức > Chèn Hàm, để mở hộp thoại Đối số của Hàm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×