Điều gì và Microsoft Office Button ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nút Microsoft Office được sử dụng riêng trong phiên bản Microsoft Office 2007 của các chương trình sau đây: Word, Excel, PowerPoint, Access và Outlook (trong trình soạn thảo và đọc windows). Nó không được dùng trong bất kỳ phiên bản trước hoặc tiếp theo của Microsoft Office. Bất kỳ hướng dẫn có chứa tham chiếu đến Microsoft Office button chỉ áp dụng cho Office 2007.

Trong phiên bản Office 2007 được liệt kê các chương trình Office, menu tệp được thay thế bằng Nút Office Ảnh nút .

Bạn muốn biết điều gì?

Nút Office ở đâu?

Điều gì tôi nhìn thấy khi tôi bấm vào nút Office?

Lệnh tùy chọn ở đâu?

Tại sao nút Office nháy?

Làm thế nào để tôi có thể tùy chỉnh danh sách tệp dùng gần đây?

Khi tôi nhìn thấy nút Office trong Outlook?

Nút Office ở đâu?

Nút Office Ảnh nút được đặt ở góc trên bên trái của chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 sau đây: Word, Excel, PowerPoint, Access và Outlook (trong trình soạn thảo và đọc windows).

Mũi tên trỏ đến Microsoft Office Button

Đầu trang

Điều gì tôi nhìn thấy khi tôi bấm vào nút Office?

Khi bạn bấm Nút Office Ảnh nút , bạn hãy xem các lệnh cơ bản cùng sẵn dùng trên menu tệp trong các phiên bản trước của Microsoft Office để mở, lưu và in các tệp của bạn.

Microsoft Office Button với menu đang mở

Tuy nhiên, trong Bản phát hành Office 2007, lệnh khác sẵn dùng ngay bây giờ, chẳng hạn như kết thúcphát hành. Ví dụ, trong Word, Excel và PowerPoint bằng cách trỏ để hoàn tất, rồi bấm Kiểm tra tài liệu, bạn có thể kiểm tra xem một tệp siêu dữ liệu ẩn hoặc thông tin cá nhân.

Đầu trang

Lệnh tùy chọn ở đâu?

Sau khi bạn bấm Nút Office Ảnh nút , bạn cũng có thể thấy vị trí mới, nơi bạn có thể đặt các tùy chọn. Lệnh tùy chọn trên menu công cụ đã được chuyển đến nằm bên dưới Nút Office Ảnh nút . Vị trí mới cho lệnh tùy chọn ở góc dưới bên phải bên dưới Tùy chọn Word, Tùy chọn Excel, Tùy chọn PowerPoint, hoặc Tùy chọn Access. Các thao tác sau đây cho thấy vị trí trong Microsoft Office Excel 2007. Nút Tùy chọn Excel .

Đầu trang

Tại sao nút Office nháy?

Nút Office Ảnh nút chỉ nên nháy khi bạn không có đã bấm vào nút để xem các lệnh. Các nhấp nháy là một tính năng "nhìn tôi / hãy bấm vào đây", vì nhiều người nghĩ rằng nút trông giống như logo trang trí, thay vì một nút vào bấm để xem các lệnh. Nếu bạn bấm Nút Office Ảnh nút một lần, nó sẽ ngừng nhấp nháy.

Tại thời điểm này, không có cách nào để tắt các nhấp nháy.

Đầu trang

Làm thế nào để tôi có thể tùy chỉnh danh sách tệp dùng gần đây?

Nhiều chương trình Microsoft Office Hiển thị các tệp vài cuối cùng bạn đã mở trong chương trình đó. Bạn có thể dùng các nối kết trên danh sách này để nhanh chóng truy nhập tệp. Để biết thêm thông tin về cách tính năng này được bật, tắt, hoặc để điều chỉnh số lượng tệp mà nó hiển thị, hãy xem tùy chỉnh danh sách tệp dùng gần đây.

Đầu trang

Khi tôi nhìn thấy nút Office trong Outlook?

Trong Microsoft Office Outlook 2007 khi bạn đọc hoặc tạo thư, nhiệm vụ, liên hệ hoặc mục lịch, bạn hãy xem Office nútmới Ảnh nút .

Đầu trang

Hãy thử phiên bản mới nhất của Office

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office sẽ cung cấp nhiều tính năng mới tuyệt vời để giúp bạn đạt năng suất gần như hơn.

Hãy thử phiên bản mới của Outlook

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×