Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu và quyền truy nhập của tôi khi kết thúc thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp của tôi?

Nếu đăng ký Office 365 của bạn kết thúc—do hết hạn hoặc bạn quyết định hủy bỏ—quyền truy nhập của bạn vào các dịch vụ, ứng dụng của Office 365, cũng như dữ liệu khách hàng sẽ trải qua nhiều giai đoạn trước khi đăng ký hoàn toàn bị tắt hay bị ngừng cung cấp. Nếu bạn lưu ý tiến trình này, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách đưa đăng ký của mình trở về trạng thái hoạt động trước khi quá muộn hoặc—nếu bạn chuẩn bị rời khỏi Office 365—hãy sao lưu dữ liệu của mình trước khi dữ liệu bị xóa vĩnh viễn.

Office 365 dành cho doanh nghiệp: Vòng đời đăng ký

Hình đồ họa sau đây trình bày những điều sẽ xảy ra khi đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp đã thanh toán hết hạn.

Đồ họa cho thấy 3 giai đoạn mà thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp đi qua sau khi hết hạn: Đã hết hạn, Đã vô hiệu hóa và Đã ngừng cung cấp.

Lưu ý: “Dữ liệu khách hàng” là gì? Dữ liệu khách hàng, như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ Microsoft Online, đề cập tới tất cả dữ liệu, bao gồm tất cả các tệp văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh được cung cấp cho Microsoft bởi khách hàng hoặc thay mặt cho khách hàng thông qua việc khách hàng sử dụng các dịch vụ của Office 365. Để tìm hiểu thêm về việc bảo vệ dữ liệu khách hàng của Office 365, hãy xem mục Bắt đầu với Microsoft Service Trust Portal.

Trong bài viết này:

Tôi có những lựa chọn nào nếu đăng ký của tôi sắp hết hạn?

Tôi có những lựa chọn nào nếu đăng ký của tôi sắp hết hạn?

Tôi có những lựa chọn nào nếu đăng ký của tôi sắp hết hạn?

Điều gì xảy ra sau khi thuê bao của tôi hết hạn?

Điều gì xảy ra khi tôi hủy thuê bao?

Điều gì xảy ra nếu thuê bao của tôi bị vô hiệu hóa trong thời hạn thuê bao?

Điều gì xảy ra khi bản dùng thử của tôi kết thúc?

Tôi có những lựa chọn nào nếu thuê bao của tôi sắp hết hạn?

Khi một đăng ký đang hoạt động, bạn và những người dùng cuối của mình có quyền truy nhập bình thường vào dữ liệu của bạn, các dịch vụ Office 365 như email và OneDrive for Business, cùng các ứng dụng Office. Với vai trò là người quản trị Office 365, bạn sẽ nhận được một chuỗi các thông báo qua email và trong Trung tâm quản trị Office 365 khi đăng ký của bạn sắp đến ngày hết hạn.

Trước khi thuê bao thực sự đến ngày hết hạn, bạn có một vài lựa chọn:

 • Bật thanh toán định kỳ cho đăng ký.   

  • Nếu đã bật tính năng Thanh toán định kỳ, bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Đăng ký của bạn sẽ được tính phí vào ngày Thanh toán tiếp theo và bạn sẽ được tính phí thêm một năm hoặc một tháng nữa, tùy theo tần suất thanh toán hiện tại của bạn. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn đã tắt tính năng Thanh toán định kỳ, bạn luôn có thể bật lại Thanh toán định kỳ.

  • Nếu bạn đã mua Office 365 Business bằng thẻ trả trước, bạn có thể bật tính năng Thanh toán định kỳ cho đăng ký của mình.

  • Nếu bạn là khách hàng Cấp phép số lớn mở với đăng ký trả trước một năm, hãy liên hệ với đối tác của mình để mua khóa sản phẩm mới. Bạn sẽ nhận được các hướng dẫn qua email để kích hoạt khóa của mình trong Trung tâm Dịch vụ Cấp phép số lớn. Để tìm hiểu cách tìm đối tác mới hoặc đối tác bạn đã cộng tác trước đây, hãy xem mục Tìm đối tác hoặc nhà bán lẻ Office 365.

  • Nếu bạn có Office 365 Business, hãy xem mục Quản lý thanh toán định kỳ cho đăng ký.

 • Để đăng ký hết hạn.   

  • Nếu bạn đang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng hóa đơn và không muốn tiếp tục duy trì đăng ký, hãy tắt tính năng Thanh toán định kỳ. Đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày hết hạn và bạn có thể bỏ qua mọi thông báo email có liên quan.

  • Nếu bạn là khách hàng Cấp phép số lớn mở đang làm việc với đối tác, bạn có thể để đăng ký của mình hết hạn bằng cách không thực hiện hành động gì.

  • Nếu bạn là khách hàng Office 365 Business Premium và bạn đã trả trước cho Office 365, đồng thời, đã kích hoạt đăng ký bằng khóa sản phẩm thì bạn có thể để cho đăng ký của mình hết hạn bằng cách không thực hiện hành động gì.

 • Hủy bỏ trước khi đăng ký hết hạn.      Để biết chi tiết, hãy xem mục Hủy bỏ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Mẹo: Bạn có thể xem ngày Thanh toán tiếp theo cho đăng ký của mình ở trang Đăng ký trong Trung tâm quản trị Office 365.

Cận cảnh Thẻ đăng ký đã bật tính năng Thanh toán định kỳ.

Tôi có những lựa chọn nào nếu thuê bao của tôi sắp hết hạn?

Khi một đăng ký đang hoạt động, bạn và những người dùng cuối của mình có quyền truy nhập bình thường vào dữ liệu của bạn, các dịch vụ Office 365 như email và OneDrive for Business, cùng các ứng dụng Office. Với vai trò là người quản trị Office 365, bạn sẽ nhận được một chuỗi các thông báo qua email và trong Trung tâm quản trị Office 365 khi đăng ký của bạn sắp đến ngày hết hạn.

Trước khi thuê bao thực sự đến ngày hết hạn, bạn có một vài lựa chọn:

 • Quản lý thanh toán định kỳ cho đăng ký.   

  • Nếu đã bật tính năng Thanh toán định kỳ, bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Đăng ký của bạn sẽ được tính phí vào ngày Thanh toán tiếp theo và bạn sẽ được tính phí thêm một năm hoặc một tháng nữa, tùy theo tần suất thanh toán hiện tại của bạn. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn đã tắt Thanh toán định kỳ, bạn luôn có thể bật lại Thanh toán định kỳ.

  • Nếu bạn đã mua Office 365 Business bằng thẻ trả trước, bạn có thể bật tính năng Thanh toán định kỳ cho đăng ký của mình.

  • Nếu bạn là khách hàng Cấp phép số lớn mở với đăng ký trả trước một năm, hãy liên hệ với đối tác của mình để mua khóa sản phẩm mới. Bạn sẽ nhận được các hướng dẫn qua email để kích hoạt khóa của mình trong Trung tâm Dịch vụ Cấp phép số lớn. Để tìm hiểu cách tìm đối tác mới hoặc đối tác bạn đã cộng tác trước đây, hãy xem mục Tìm đối tác hoặc nhà bán lẻ Office 365.

  • Nếu bạn có Office 365 Business, hãy xem mục Gia hạn Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 • Để đăng ký hết hạn.   

  • Nếu bạn đang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng hóa đơn và không muốn tiếp tục duy trì đăng ký, hãy tắt tính năng Thanh toán định kỳ. Đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày hết hạn và bạn có thể bỏ qua mọi thông báo email có liên quan.

  • Nếu bạn là khách hàng Cấp phép số lớn mở đang làm việc với đối tác, bạn có thể để đăng ký của mình hết hạn bằng cách không thực hiện hành động gì.

  • Nếu bạn là khách hàng Office 365 Business Premium và bạn đã trả trước cho Office 365, đồng thời, đã kích hoạt đăng ký bằng khóa sản phẩm thì bạn có thể để cho đăng ký của mình hết hạn bằng cách không thực hiện hành động gì.

 • Hủy bỏ trước khi đăng ký hết hạn.      Để biết chi tiết, hãy xem mục Hủy bỏ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Mẹo: Bạn có thể xem ngày Thanh toán tiếp theo cho đăng ký của mình ở trang Đăng ký trong Trung tâm quản trị Office 365.

Cận cảnh Thẻ đăng ký đã bật tính năng Thanh toán định kỳ.

Tôi có những lựa chọn nào nếu thuê bao của tôi sắp hết hạn?

Khi một đăng ký đang hoạt động, bạn và những người dùng cuối của mình có quyền truy nhập bình thường vào dữ liệu của bạn, các dịch vụ Office 365 như email và OneDrive for Business, cùng các ứng dụng Office. Với vai trò là người quản trị Office 365, bạn sẽ nhận được một chuỗi các thông báo qua email và trong Trung tâm quản trị Office 365 khi đăng ký của bạn sắp đến ngày hết hạn.

Trước khi thuê bao thực sự đến ngày hết hạn, bạn có một vài lựa chọn:

 • Gia hạn đăng ký.      Nếu đã bật tính năng Thanh toán định kỳ, bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Đăng ký của bạn sẽ được tính phí vào ngày Thanh toán tiếp theo và bạn sẽ được tính phí thêm một năm hoặc một tháng nữa, tùy theo tần suất thanh toán hiện tại của bạn. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn đã tắt Thanh toán định kỳ, bạn luôn có thể bật lại Thanh toán định kỳ.

 • Để đăng ký hết hạn.      Nếu bạn đang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng hóa đơn và không muốn tiếp tục duy trì đăng ký, hãy tắt Thanh toán định kỳ. Đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày hết hạn và bạn có thể bỏ qua mọi thông báo email có liên quan.

 • Hủy bỏ trước khi đăng ký hết hạn.      Để biết chi tiết, hãy xem mục Hủy bỏ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Mẹo: Bạn có thể xem ngày Thanh toán tiếp theo cho đăng ký của mình ở trang đăng ký trong Trung tâm quản trị Office 365.

Cận cảnh Thẻ đăng ký đã bật tính năng Thanh toán định kỳ.

Điều gì xảy ra sau khi thuê bao của tôi hết hạn?

Nếu bạn để thuê bao của mình hết hạn, nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn trước khi bị xóa vĩnh viễn. Điều này cho bạn, với vai trò là người quản trị Office 365, thời gian để kích hoạt lại nếu muốn tiếp tục dịch vụ, hoặc để sao lưu dữ liệu nếu bạn quyết định không muốn dùng thuê bao này nữa.

Đây là những gì sẽ xảy ra khi thuê bao của bạn đến từng giai đoạn.

Trạng thái:    Thời kỳ gia hạn

Điều gì sẽ xảy ra:      Trạng thái hết hạn kéo dài trong 30 ngày đối với hầu hết các đăng ký, kể cả đăng ký được mua thông qua Microsoft Open, ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với các sản phẩm Cấp phép số lớn, ngoại trừ Microsoft Open, trạng thái hết hạn sẽ kéo dài 90 ngày.

Điều gì sẽ xảy ra:      Trạng thái hết hạn kéo dài trong 30 ngày đối với hầu hết các đăng ký, kể cả đăng ký được mua thông qua Microsoft Open, ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với các sản phẩm Cấp phép số lớn, ngoại trừ Microsoft Open, trạng thái hết hạn sẽ kéo dài 90 ngày.

Điều gì sẽ xảy ra:      Trạng thái quá hạn là 30 ngày đối với hầu hết các đăng ký, ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở trạng thái này, người dùng có quyền truy nhập bình thường vào cổng thông tin Office 365, các ứng dụng Office và các dịch vụ như email và SharePoint Online.

Với vai trò là người quản trị, bạn vẫn có quyền truy nhập vào Trung tâm quản trị Office 365. Đừng lo — người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán có thể kích hoạt lại đăng ký và tiếp tục sử dụng Office 365. Nếu bạn không kích hoạt lại, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu.

Trạng thái:    Đã vô hiệu hóa

Điều gì sẽ xảy ra:      Nếu bạn không kích hoạt lại đăng ký của mình khi ở trạng thái hết hạn, đăng ký sẽ chuyển sang trạng thái vô hiệu hóa kéo dài trong 90 ngày đối với hầu hết các đăng ký, ở hầu hết các quốc gia và khu vực. Đối với các sản phẩm Cấp phép Số lượng lớn, trạng thái vô hiệu hóa kéo dài trong 30 ngày.

Điều gì sẽ xảy ra:      Nếu bạn không kích hoạt lại đăng ký của mình khi ở trạng thái hết hạn, đăng ký sẽ chuyển sang trạng thái vô hiệu hóa kéo dài trong 90 ngày đối với hầu hết các đăng ký, ở hầu hết các quốc gia và khu vực. Đối với các sản phẩm Cấp phép Số lượng lớn, trạng thái vô hiệu hóa kéo dài trong 30 ngày.

Điều gì sẽ xảy ra:      Nếu bạn không kích hoạt lại đăng ký khi đã quá hạn thì đăng ký sẽ chuyển sang trạng thái vô hiệu hóa, kéo dài 90 ngày đối với hầu hết các đăng ký, ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong giai đoạn này, quyền truy nhập của bạn sẽ giảm đáng kể. Người dùng của bạn không thể đăng nhập hoặc truy nhập các dịch vụ Office 365 như email hoặc SharePoint Online. Cuối cùng, các ứng dụng Office sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc, chức năng giảm và hiển thị thông báo Sản phẩm Chưa cấp phép. Bạn vẫn có thể đăng nhập và đi đến Trung tâm quản trị Office 365 nhưng không thể gán giấy phép cho người dùng. Dữ liệu khách hàng của bạn, bao gồm toàn bộ dữ liệu người dùng, email và tệp trên các site nhóm sẽ chỉ sẵn dùng cho bạn và những người quản trị khác.

Với vai trò là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán, bạn có thể kích hoạt lại đăng ký và tiếp tục sử dụng Office 365 với tất cả dữ liệu khách hàng còn nguyên vẹn. Nếu bạn quyết định không kích hoạt lại, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu.

Với vai trò là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán, bạn có thể kích hoạt lại đăng ký và tiếp tục sử dụng Office 365 với tất cả dữ liệu khách hàng còn nguyên vẹn. Nếu bạn quyết định không kích hoạt lại, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu.

Với vai trò là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán, bạn có thể kích hoạt lại đăng ký và tiếp tục sử dụng Office 365 với tất cả dữ liệu khách hàng còn nguyên vẹn. Nếu bạn quyết định không kích hoạt lại, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu.

Trạng thái:    Đã ngừng cung cấp

Điều gì sẽ xảy ra:      Nếu bạn không kích hoạt lại đăng ký của mình trong thời gian gia hạn hoặc khi bị vô hiệu hóa, đăng ký sẽ bị ngừng cung cấp.

Người quản trị và người dùng sẽ không còn quyền truy nhập vào các dịch vụ hoặc các ứng dụng Office kèm theo đăng ký nữa. Mọi dữ liệu khách hàng—từ dữ liệu người dùng đến tài liệu và email—đều bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại bằng bất cứ cách nào.

Tại thời điểm này, bạn không thể kích hoạt lại thuê bao. Tuy nhiên, là người quản trị toàn cục hoặc người quản trị hóa đơn, bạn vẫn có quyền truy nhập Trung tâm quản trị Office 365 để quản lý các thuê bao khác, hoặc để mua thuê bao mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc của mình.

Lưu ý: Việc thêm đăng ký mới cùng loại đã hủy cung cấp không khôi phục dữ liệu liên kết với đăng ký đã hủy cung cấp.

Điều gì xảy ra nếu tôi hủy bỏ một thuê bao?

Cảnh báo: Nếu hủy bỏ trước khi kết thúc thời hạn của mình, bạn có thể phải chịu phí chấm dứt sớm.

Nếu bạn hủy bỏ đăng ký Office 365 trước ngày kết thúc thời hạn, đăng ký đó sẽ bỏ qua trạng thái hết hạn và chuyển thẳng sang trạng thái đã vô hiệu hóa là 90 ngày đối với hầu hết các đăng ký, ở hầu hết các quốc gia và khu vực. Chúng tôi đề xuất bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước khi hủy bỏ, tuy nhiên, với vai trò là người quản trị, bạn vẫn có thể truy nhập và sao lưu dữ liệu cho tổ chức của mình khi đăng ký đang ở trạng thái vô hiệu hóa. Mọi dữ liệu khách hàng mà bạn để lại có thể bị xóa sau 90 ngày và sẽ bị xóa trong vòng tối đa 180 ngày kể từ ngày hủy bỏ.

Đây là những gì bạn và người dùng của bạn cần làm nếu bạn hủy một thuê bao.

 • Quyền truy nhập của người quản trị      Người quản trị vẫn có thể đăng nhập và truy nhập Trung tâm quản trị Office 365 cũng như mua các đăng ký Office 365 khác, nếu cần. Với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán, bạn có 90 ngày để kích hoạt lại đăng ký với toàn bộ dữ liệu còn nguyên vẹn.

 • Quyền truy nhập của người dùng      Người dùng của bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ Office 365 như OneDrive for Business hay truy nhập dữ liệu khách hàng—ví dụ: email hoặc tài liệu trên các site nhóm. Các ứng dụng Office như Word và Excel cuối cùng sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc, giảm chức năng, đồng thời, hiển thị Thông báo Sản phẩm Chưa cấp phép.

Để tìm hiểu cách hủy bỏ, hãy xem Hủy bỏ thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Quan trọng:   Nếu bạn muốn xóa dữ liệu đăng ký của mình trước khi hết thời hạn Bị vô hiệu hóa thông thường, bạn có thể yêu cầu chức năng xúc tiến ngừng cung cấp. Khi bạn yêu cầu chức năng xúc tiến ngừng cung cấp, dữ liệu đăng ký của bạn sẽ bị xóa trong vòng 3 ngày kể từ khi hủy bỏ. Để sử dụng chức năng xúc tiến ngừng cung cấp, hãy gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Quan trọng:    Nếu bạn muốn xóa dữ liệu đăng ký của mình trước khi hết thời hạn Bị vô hiệu hóa thông thường, bạn có thể yêu cầu chức năng xúc tiến ngừng cung cấp. Khi bạn yêu cầu chức năng xúc tiến ngừng cung cấp, dữ liệu đăng ký của bạn sẽ bị xóa trong vòng 3 ngày kể từ ngày hủy bỏ. Để dùng chức năng xúc tiến ngừng cung cấp, hãy gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Quan trọng:    Nếu bạn muốn xóa dữ liệu đăng ký của mình trước khi hết thời hạn Bị vô hiệu hóa thông thường, bạn có thể yêu cầu chức năng xúc tiến ngừng cung cấp. Khi bạn yêu cầu chức năng xúc tiến ngừng cung cấp, dữ liệu đăng ký của bạn sẽ bị xóa trong vòng 3 ngày kể từ ngày hủy bỏ. Để dùng chức năng xúc tiến ngừng cung cấp, hãy gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet.

Điều gì sẽ xảy ra với đăng ký của tôi nếu tôi bỏ lỡ thanh toán?

Nếu bạn thanh toán bằng séc hoặc chuyển tiền điện tử và bạn bỏ lỡ thanh toán, đăng ký của bạn sẽ chuyển thẳng sang trạng thái hết hạn, đồng thời, bạn sẽ thấy dòng chữ Hết hạn do không thanh toántrang Đăng ký. Bạn cũng sẽ thấy thông báo Không nhận được thanh toán ở mục Hóa đơn của tôi.

Nếu bạn thanh toán bằng séc hoặc chuyển tiền điện tử và bạn bỏ lỡ thanh toán, đăng ký của bạn sẽ chuyển thẳng sang trạng thái hết hạn, đồng thời, bạn sẽ thấy dòng chữ Hết hạn do không thanh toántrang Đăng ký. Bạn cũng sẽ thấy thông báo Không nhận được thanh toán ở mục Hóa đơn của tôi.

Nếu bạn thanh toán bằng séc hoặc chuyển tiền điện tử và bạn bỏ lỡ thanh toán, đăng ký của bạn sẽ chuyển thẳng sang trạng thái hết hạn, đồng thời, bạn sẽ thấy dòng chữ Hết hạn do không thanh toántrang Đăng ký. Bạn cũng sẽ thấy thông báo Không nhận được thanh toán ở mục Hóa đơn của tôi.

Nếu không nhận được thanh toán trong vòng 30 ngày (ở hầu hết các quốc gia và khu vực), đăng ký của bạn sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời người dùng sẽ mất quyền truy nhập vào các dịch vụ Office 365 như email và SharePoint Online. Các ứng dụng Office cuối cùng sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc, giảm chức năng và hiển thị thông báo Sản phẩm chưa cấp phép.

Để tránh mọi gián đoạn về dịch vụ, hãy làm theo các hướng dẫn thanh toán trên hóa đơn của bạn. Khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn, đăng ký của bạn sẽ trở về trạng thái hiện hoạt.

Lưu ý   Nếu sau 5 ngày kể từ khi thanh toán hóa đơn, bạn vẫn thấy thông báo Hết hạn do không thanh toán, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Lưu ý    Nếu sau 5 ngày kể từ khi thanh toán hóa đơn, bạn vẫn thấy thông báo Hết hạn do không thanh toán, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Lưu ý    Nếu sau 5 ngày kể từ ngày thanh toán hóa đơn, bạn vẫn thấy thông báo Hết hạn do không thanh toán, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của 21Vianet.

Điều gì sẽ xảy ra khi bản dùng thử của tôi kết thúc?

Khi bản dùng thử Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn kết thúc, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng Office 365 miễn phí. Bạn có một vài tùy chọn:

 • Mua Office 365.      Khi bản dùng thử của bạn hết hạn, đăng ký sẽ chuyển sang thời kỳ gia hạn, cho bạn thêm 30 ngày (với hầu hết các bản dùng thử, tại các quốc gia và vùng lãnh thổ) để mua Office 365.

  Để tìm hiểu cách chuyển đổi bản dùng thử của bạn thành đăng ký trả phí, hãy xem Mua phiên bản dùng thử của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

  Để tìm hiểu cách chuyển đổi bản dùng thử của bạn thành đăng ký trả phí, hãy xem Mua phiên bản dùng thử của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

  Để tìm hiểu cách chuyển đổi bản dùng thử của bạn thành đăng ký trả phí, hãy xem Mua hoặc dùng thử đăng ký Office 365 do 21Vianet điều hành.

 • Gia hạn bản dùng thử của bạn.      Bạn cần thêm thời gian để đánh giá Office 365? Trong một số trường hợp, bạn có thể gia hạn bản dùng thử của bạn.

 • Hủy bỏ bản dùng thử hoặc để bản dùng thử hết hạn.      Nếu quyết định không mua Office 365, bạn có thể để bản dùng thử của mình hết hạn hoặc hủy bỏ bản dùng thử. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu mọi dữ liệu bạn muốn giữ lại. Ngay sau thời kỳ gia hạn 30 ngày, thông tin tài khoản bản dùng thử và dữ liệu của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Lưu ý: Thông tin trên trang này phải tuân theo Thông báo về Thay đổi và Miễn trừ Trách nhiệm đối với Chính sách của Microsoft. Hãy trở lại site này thường xuyên để xem xét mọi thay đổi như vậy.

Nhận hỗ trợ

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem thêm

Thông tin thanh toán trong Office 365 cho doanh nghiệp - Trợ giúp Người quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×