Điều gì đã xảy ra với trình hướng dẫn?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau bản phát hành Office 2003, các trình hướng dẫn như trình hướng dẫn lịch hoặc bản ghi nhớ và trình hướng dẫn sơ yếu lý lịch trong Word cùng với trình hướng dẫn biểu đồ trong Excel đã được thay thế bằng mẫu sẵn có trên website Microsoft Office.com.

Lưu ý: Nếu bạn là người đăng ký Office 365 và bạn đã tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office, bạn có thể sử dụng Trợ lý Sơ yếu lý lịch trong Word để xây dựng sơ yếu lý lịch của mình. Để biết thêm thông tin, xem mục Viết sơ yếu lý lịch tốt nhất của bạn trong Word với trợ giúp từ LinkedIn trong Trợ lý Sơ yếu lý lịch.

Bạn muốn làm gì?

Để xem mẫu trong Word:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Mới.

 3. Bên dưới Mẫu Sẵn có, bấm vào mẫu bạn muốn sử dụng.

Để xem các mẫu Excel sẵn có:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Mới.

 3. Bên dưới Mẫu Sẵn có, bấm vào mẫu bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Trong bản phát hành Office 2007, website Office.com đã được đặt tên là Microsoft Office Online.

Xem mẫu Word 2007

Cách xem các mẫu Word 2007:

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút

 2. Bấm vào Mới.

 3. Bên dưới Mẫu, bấm vào mẫu bạn muốn sử dụng.

Xem mẫu Excel 2007

Cách xem các mẫu Excel 2007 sẵn có:

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút

 2. Bấm vào Mới.

 3. Bên dưới Mẫu, bấm vào mẫu bạn muốn sử dụng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×