Điều chỉnh thiết đặt dữ liệu bạn dùng

Bạn có thể kiểm soát việc bạn muốn thực hiện cuộc gọi thoại và video Lync cũng như chia sẻ nội dung cuộc họp bằng cách dùng chỉ VoIP, chỉ VoIP qua Wi-Fi hay dùng kết nối dữ liệu mạng di động khi bạn không kết nối Wi-Fi. Bạn cũng có thể yêu cầu kết nối Wi-Fi cho video và nội dung cuộc họp.

Để xem hoặc thay đổi dữ liệu của bạn sử dụng thiết đặt:

  • Gõ nhẹ Thêm (...) ở cuối màn hình Lync, sau đó gõ nhẹ thiết đặt. Gõ nhẹ vào thiết đặt mà bạn muốn thay đổi.

Dưới đây là các thiết đặt có thể xảy ra, các giá trị mặc định và ý nghĩa của chúng:

Kiểu sử dụng dữ liệu

Điều này có nghĩa là gì

Thiết đặt Thoại > Luôn VoIP

Lưu ý: Thiết đặt này chỉ sẵn dùng nếu bạn cài đặt Windows Phone 8.1 và nếu tổ chức của bạn đã cấu hình Enterprise Voice. Nếu bạn có Windows Phone 8.1 và Enterprise Voice, thì đây là thiết đặt Thoại mặc định.

Khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi, trước tiên Lync sẽ tìm cách sử dụng Wi-Fi cho cuộc gọi Lync đến và đi. Nếu mạng Wi-Fi không sẵn dùng, Lync sẽ sử dụng dữ liệu mạng di động của bạn cho cuộc gọi Lync đến và đi.

Thiết đặt Thoại > Chỉ VoIP qua Wi-Fi

Lync sẽ không bao giờ sử dụng gói dữ liệu của bạn cho cuộc gọi Lycn đến hoặc đi. Chuyển tiếp cuộc gọi sẽ được thiết lập thành Đổ chuông đồng thời cho số di động của bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi công việc khi bạn không kết nối với mạng Wi-Fi.

Lưu ý: Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn Đổ chuông đồng thời sau khi chọn tùy chọn này (chỉ VoIP qua Wi-Fi), bạn sẽ không nhận được cuộc gọi Lync qua số di động của bạn khi bạn không kết nối Wi-Fi.

Thiết đặt Thoại > Di động

Khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi Lync, Lync sẽ gọi lại cho bạn theo số di động bạn đã chỉ định. Video sẽ không sẵn có trong kịch bản này. Khi bạn thực hiện một cuộc gọi Lync, phương pháp này sẽ sử dụng dữ liệu Wi-Fi (hoặc dữ liệu mạng di động, nếu Wi-Fi không sẵn có) để thiết lập kết nối đến các Máy chủ Lync, sau đó sẽ sử dụng gói cước thoại di động của bạn trong suốt thời gian gọi. Khi bạn chọn tùy chọn này, các thiết đặt Chuyển tiếp Cuộc gọi của bạn cũng sẽ được thiết lập thành Đổ chuông đồng thời cho số di động của bạn. Đổ chuông đồng thời cho phép Lync gọi lại cho bạn theo số di động của bạn.

Thận trọng: Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn Đổ chuông đồng thời sau khi chọn tùy chọn này (Di động), bạn sẽ không nhận được cuộc gọi Lync qua số di động của bạn cho dù bạn có kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu mạng di động hay không.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Lync trên Windows Phone nhưng không đăng nhập, bạn vẫn có thể gia nhập cuộc họp này nhưng bạn sẽ được ẩn danh và cuộc gọi sẽ không được thực hiện bằng kết nối di động.

Yêu cầu Wi-Fi cho Video

Thiết đặt này được Bật theo mặc định.

Điều này có nghĩa là Lync sẽ chỉ dùng Wi-Fi để thực hiện cuộc gọi Lync. Lync sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để gửi hoặc nhận video.

Nếu bạn thiết lập tuỳ chọn này thành TẮT: Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu mạng di động của bạn để gửi và nhận video khi bạn không kết nối với mạng Wi-Fi. Nếu bạn kết nối Wi-Fi, thay vào đó Lync sẽ cố gắng dùng mạng Wi-Fi cho video. Video không sẵn dùng đối với cuộc gọi được kết nối thông qua số di động của bạn qua mạng thoại di động.

Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung

Thiết đặt này được Bật theo mặc định.

Điều này có nghĩa là Lync sẽ chỉ dùng Wi-Fi để nhận nội dung cuộc họp. Lync sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để nhận nội dung cuộc họp.

Nếu bạn thiết lập tuỳ chọn này thành TẮT: Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu mạng di động của bạn để cho phép bạn nhận nội dung cuộc họp khi bạn không kết nối với mạng Wi-Fi. Nếu bạn kết nối Wi-Fi, thay vào đó Lync sẽ cố gắng dùng mạng Wi-Fi để nhận nội dung cuộc họp.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×