Điều chỉnh thiết đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Điều chỉnh thiết đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mẹo: Tạo bản khảo sát, bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu bằng Microsoft Forms. Tạo bản khảo sát nâng cao? Dùng thử Microsoft Forms Pro.

Microsoft Forms, bạn có thể tạo một biểu mẫu (chẳng hạn như một khảo sát hoặc bỏ phiếu) hoặc bài kiểm tra (chẳng hạn như một toán học thi dành cho sinh viên). Sử dụng biểu mẫu và bài kiểm tra thiết đặt để xác định hạn chót, xác định biểu mẫu ứng, Hiển thị đúng câu trả lời cho câu đố và đặt các tùy chọn cho Microsoft Forms.

Thay đổi thiết đặt

Để đến màn hình thiết đặt, bấm vào nút dấu chấm lửng (…) ở phía trên bên phải của màn hình của bạn, và sau đó chọn thiết đặt.

Thiết đặt cho biểu mẫu

Các tùy chọn thiết đặt biểu mẫu

Trên trang thiết đặt biểu mẫu, bạn có thể chọn hoặc xóa thiết đặt mặc định.

Thiết đặt cho biểu mẫu.

Lưu ý: Phần ai có thể điền vào biểu mẫu này chỉ sẵn Office 365 Education và người dùng Office 365 thương mại. Để sử dụng tính năng này, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

Tùy chọn cho bài kiểm tra thiết đặt

Trên trang thiết đặt bài kiểm tra, bạn có thể chọn hoặc xóa thiết đặt mặc định.

Thiết đặt cho câu đố.

Lưu ý: Phần tùy chọn cho bài kiểm tra sẵn dùng chỉ khi bạn sử dụng bài kiểm tra câu hỏi.

Lưu ý: Ai có thể điền vào biểu mẫu này phần và mở với Windows 10 thực hiện một ứng dụng kiểm tra thiết đặt sẵn dùng cho Office 365 Education và người dùng Office 365 thương mại. Để sử dụng tính năng này, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

Các tùy chọn cho bài kiểm tra

Thiết đặt mặc định, Hiển thị kết quả tự động, cho phép ứng xem kết quả của câu hỏi mỗi khi họ gửi câu trả lời bài kiểm tra của họ. Ứng thấy dấu kiểm màu xanh lục bên cạnh mỗi câu trả lời chính xác cho các câu hỏi bài kiểm tra và thông báo màu đỏ văn bản được hiển thị bên cạnh câu trả lời không chính xác. Xóa thiết đặt này nếu bạn không muốn hiển thị thông tin chính xác và không chính xác bên cạnh mỗi câu hỏi bài kiểm tra.

Lưu ý: Các tùy chọn cho bài kiểm tra phần và thiết đặt Hiển thị kết quả tự động sẵn dùng chỉ khi bạn sử dụng bài kiểm tra câu hỏi.

Ai có thể điền vào biểu mẫu này

Khi bạn sử dụng thiết đặt mặc định, chỉ những người trong tổ chức của tôi có thể phản hồi, ứng phải nằm trong tổ chức của bạn và đăng nhập để điền vào biểu mẫu. Chọn tùy chọn bất kỳ ai có nối kết có thể trả lời nếu bạn muốn cho phép bất kỳ, bao gồm những người bên ngoài tổ chức của bạn, điền bài kiểm tra hoặc biểu mẫu của bạn.

Hai tùy chọn bổ sung sẵn dùng nếu bạn chọn để chỉ cho phép mọi người trong tổ chức của bạn để điền vào biểu mẫu của bạn. Chọn bản ghi tên nếu bạn muốn mỗi biểu mẫu phản hồi để bao gồm tên và địa chỉ email của responder. Xóa tùy chọn này nếu bạn muốn cho phép ẩn danh phản hồi các bài kiểm tra hoặc biểu mẫu của bạn. Chọn một phản hồi cho mỗi người nếu bạn muốn giới hạn các phản hồi đến một cho mỗi người. Xóa tùy chọn này để cho phép ứng biểu mẫu để gửi nhiều hơn một phản hồi cho một biểu mẫu. Thiết đặt mặc định là cho phép nhiều phản hồi.

Lưu ý: Khi một phản hồi được ẩn danh, không có thông tin cá nhân, chẳng hạn như ID người dùng hoặc tên, được lưu trữ.

Tùy chọn cho phản hồi

Chấp nhận phản hồi hoặc đóng xuất biểu mẫu

Xóa thiết đặt chấp nhận phản hồi để tắt tính năng khả năng để thu thập phản hồi bất kỳ bổ sung biểu mẫu. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thư mặc định mà người nhận thấy khi cố gắng gửi phản hồi của họ, sau khi bạn tắt thiết đặt này.

Thiết đặt thu thập phản hồi cho biểu mẫu và bài kiểm tra

Ngày bắt đầu và kết thúc

Bạn có thể chỉ định một ngày chính xác và thời gian khi bạn muốn bắt đầu và dừng thu thập phản hồi biểu mẫu. Bấm ngày bắt đầu, sau đó bấm hộp văn bản của ngày và chọn ngày từ điều khiển lịch. Chọn một giờ cụ thể từ danh sách thả xuống với khoảng giờ. Làm tương tự cho ngày kết thúc.

Bắt đầu ngày và kết thúc thiết đặt ngày cho biểu mẫu và câu đố

Lưu ý: Bạn không thể chọn ngày và giờ trong quá khứ.

Trộn câu hỏi

Khi bạn sử dụng thiết đặt câu hỏi ngẫu nhiên , Microsoft Forms ngẫu nhiên shuffles thứ tự của các câu hỏi được hiển thị. Mỗi responder nhìn thấy các câu hỏi trong một trình tự khác nhau. Thiết đặt mặc định là hiển thị các câu hỏi cho mỗi responder cùng thứ tự của bạn thiết kế biểu mẫu.

Bấm vào Quay lại khi bạn đã hoàn tất điều chỉnh thiết đặt biểu mẫu của mình.

Thông báo email của từng phản hồi

Để nhận được thông báo email cho mỗi phản hồi mới bạn nhận được, hãy bấm Thiết đặt thông báo Email của từng phản hồi .

Mở với Windows 10 thực hiện một ứng dụng kiểm tra

Khi bạn sử dụng thiết đặt này, bạn yêu cầu mà ứng dùng thực hiện một ứng dụng kiểm tra trong Windows 10 để hoàn thành biểu mẫu của bạn. Ứng dụng này sẽ tạo ra một môi trường trong đó không có quyền truy nhập giới hạn tài nguyên khác trong khi đang được thực hiện một phép kiểm tra. Xem một ứng dụng kiểm tra sẽ thực hiện các thao tác sau:

  • Hiển thị chỉ việc kiểm tra và không có gì khác.

  • Xóa bảng tạm.

  • Ngăn không cho truy nhập vào trang web khác.

  • Ngăn không cho mở hoặc truy nhập vào ứng dụng khác.

  • Ngăn chia sẻ, in hoặc ghi lại màn hình.

  • Ngăn không cho khả năng để thay đổi thiết đặt, mở rộng Hiển thị, hãy xem thông báo, được Cập Nhật, hoặc sử dụng các tính năng tự động điền.

  • Ngăn không cho sử dụng Cortana.

Với thiết đặt này được chọn, nối kết bạn chia sẻ với ứng sẽ mở ra xem một ứng dụng kiểm tra trên máy tính cá nhân với Windows 10 ngày kỷ niệm Cập Nhật. Ứng dụng yêu cầu ứng đăng nhập và rồi thể hiện biểu mẫu của bạn.

Lưu ý: Mở với Windows 10 thực hiện một ứng dụng kiểm tra thiết đặt chỉ sẵn dùng khi bạn sử dụng bài kiểm tra câu hỏi và Office 365 Education và người dùng Office 365 thương mại. Để sử dụng tính năng này, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Ứng người không có quyền truy nhập vào Windows 10 lấy một ứng dụng kiểm tra sẽ không thể thực hiện bài kiểm tra của bạn.

Hiển thị câu hỏi trỏ tới ứng

Trên tab câu hỏi , bạn có thể gán một giá trị điểm cho mỗi câu hỏi bài kiểm tra. Ứng sẽ thấy giá trị điểm Hiển thị trong dấu ngoặc đơn sau bài kiểm tra câu hỏi.

Lưu ý: Tùy chọn điểm sẵn dùng chỉ khi bạn sử dụng bài kiểm tra câu hỏi.

Bạn có phản hồi về Microsoft Forms?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Xem Thêm

Thay đổi chủ đề biểu mẫu

Gửi biểu mẫu của bạn để những người khác để thu thập phản hồi

Chia sẻ một biểu mẫu để cộng tác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×