Điều chỉnh hiệu suất Exchange Online

Bài viết này có các mẹo chung và liên kết đến tài nguyên khác cho bạn biết cách cải thiện hiệu suất của Exchange Online.

Bài viết này là một phần của dự án Hoạch định mạng và tinh chỉnh hiệu suất cho Office 365.

Những điều cần cân nhắc để cải thiện hiệu suất của Exchange Online

Để cải thiện tốc độ di chuyển và giảm giới hạn băng thông của tổ chức bạn cho Exchange Online, hãy cân nhắc các mục sau:

  • Giảm kích cỡ hộp thư.    Kích cỡ hộp thư nhỏ hơn sẽ giúp cải thiện tốc độ di chuyển.

  • Sử dụng các chức năng di chuyển hộp thư với phương thức triển khai kết hợp của Exchange.    Với phương thức triển khai kết hợp của Exchange, thư ngoại tuyến (ở dạng tệp .OST) không yêu cầu tải xuống lại khi di chuyển sang Exchange Online. Tính năng này giúp giảm đáng kể yêu cầu về băng thông tải xuống.

  • Lên lịch thực hiện di chuyển hộp thư trong khoảng thời gian lưu lượng Internet và mức sử dụng Exchange tại chỗ thấp.    Khi lên lịch di chuyển, các yêu cầu di chuyển sẽ được gửi đến proxy nhân bản hộp thư và chúng có thể không được thực hiện ngay lập tức.

  • Sử dụng cửa sổ bật lên tinh gọn cho Outlook trên web.    Cửa sổ bật lên tinh gọn mang tới phiên bản nhỏ hơn và chiếm ít bộ nhớ cho các thư email nhất định trong Microsoft Edge hoặc Internet Explorer bằng cách kết xuất một số cấu phần trên máy chủ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng cửa sổ bật lên tinh gọn để giảm mức sử dụng bộ nhớ khi đọc thư email.

Để biết thêm thông tin về hiệu suất di chuyển Exchange, hãy xem mục Hiệu suất và biện pháp tốt nhất để di chuyển Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×