Điền một lịch biểu trong ca

Trong bài viết này

Sắp xếp ca theo nhóm

Thêm người vào lịch biểu

Thêm Shift

Chia sẻ lịch biểu với nhóm của bạn

Mở một lịch biểu khác

Sắp xếp ca theo nhóm

Trong lịch biểu mới của bạn, bạn bắt đầu với một nhóm không tên nào mà bạn thêm người và ca, nhưng bạn có thể thêm các nhóm bổ sung khi cần thiết và cung cấp cho họ tất cả các tên. Nhóm có tên giúp sắp xếp các thành viên nhóm theo vai trò hoặc bộ phận trên lịch biểu. Ví dụ, một khách sạn có thể có các nhóm sau đây: "quầy lễ tân", "Dịch vụ Phòng" và "tắm".

Tốt nhất là tạo nhóm trước khi bạn bắt đầu thêm người vào lịch biểu bởi vì bạn không thể di chuyển một người và tất cả các ca của họ từ một nhóm này sang một nhóm khác. 

Để thêm nhóm

 • Bấm Thêm nhóm và nhập tên cho nhóm.

Để đặt tên hoặc đổi tên nhóm

 • Bấm vào nhập tên nhóm hoặc tên của một nhóm hiện có và nhập tên.

Sau khi bạn đã tạo nhóm, bạn đã sẵn sàng để thêm người vào chúng.

Thêm người vào lịch biểu

Nếu bạn chưa tạo nhóm để tổ chức các thành viên nhóm và muốn, giờ là lúc để chăm sóc điều đó. Nếu không, bạn có thể dính với một nhóm mặc định và thêm người vào đó.

 1. Xác định vị trí nhóm mà bạn muốn thêm một người nào đó và bấm Thêm người vào nhóm.

 2. Nhập tên hoặc email của họ và tìm chúng trong danh sách mọi người được đề xuất .

 3. Làm cho họ một chủ sở hữu nếu bạn muốn họ có thể cập nhật lịch biểu.

 4. Bấm Lưu.

Lưu ý: Bạn có thể thêm người trong tổ chức của mình vào lịch biểu ngay cả khi họ chưa có trong nhóm nhóm. Thêm họ vào lịch biểu cũng sẽ thêm họ vào nhóm. Và nếu bạn làm cho chúng là chủ sở hữu lịch biểu, họ cũng sẽ là chủ sở hữu nhóm.

Thêm Shift

Để thêm Shift từ đầu

 1. Trong hàng của người mà bạn đang gán Shift vào trong ngày bạn muốn, hãy bấm Nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Thêm thay đổihoặc chỉ bấm đúp vào ca-ta-off.

 2. Điền thông tin về việc thay đổi và xem xét chọn màu chủ đề để sắp xếp mọi thứ.

 3. Đặt tên cho dịch chuyển dễ dàng để cho biết ngoài các ca khác. Theo mặc định, tên Shift là thời gian bắt đầu và kết thúc.

 4. Thêm ghi chú cho Shift, chẳng hạn như nhiệm vụ cần thực hiện.

 5. Thêm dấu ngắt hoặc ăn trưa trong phần hoạt động .

 6. Chọn lưu để lưu mà không chia sẻ hoặc chia sẻ nếu bạn đã sẵn sàng lưu và chia sẻ thay đổi với nhóm.

Để tạo một thay đổi mới trên một bản hiện có

Đi đến hàng của người mà bạn đang gán Shift vào trong ngày bạn muốn, hãy bấm Nút Thêm tùy chọn , rồi chọn Shift từ danh sách. Nếu danh sách dài, bạn có thể tìm kiếm cho người mình muốn.

Để sao chép Shift sang vị trí khác trong lịch biểu

Trên một sự thay đổi hiện có, hãy bấm Nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn sao chép, rồi đi đến vị trí bạn muốn đặt Shift và bấm vào Nút Thêm tùy chọn dán.

Thêm Shift mở

Thêm một thay đổi đang mở ngay và gán nó cho một người nào đó sau này như là một phần của kế hoạch lịch biểu của bạn hoặc chia sẻ nó với nhóm để mọi người có thể yêu cầu nó.

 1. Trong hàng thay đổi, bên dưới ngày bạn đang tạo Shift, hãy bấm Nút Thêm tùy chọn , rồi chọn Thêm Shift để bắt đầu từ đầu hoặc chọn Shift hiện có từ danh sách để tạo cơ sở mới.

 2. Điền thông tin về sự thay đổi này bao gồm số khe bạn muốn thực hiện sẵn dùng.

 3. Đặt tên cho dịch chuyển dễ dàng để cho biết ngoài các ca khác. Theo mặc định, tên Shift là thời gian bắt đầu và kết thúc.

 4. Thêm các hoạt động chẳng hạn như ngắt hoặc ăn trưa.

 5. Chọn lưu để lưu mà không chia sẻ hoặc chia sẻ nếu bạn đã sẵn sàng lưu và chia sẻ Shift mở với nhóm.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa Shift sau khi đã chia sẻ với nhóm, có một vài điều cần ghi nhớ:

  • Nếu bạn thay đổi số lượng Slots sẵn dùng, bạn sẽ cần chọn chia sẻ. Bạn không thể lưu các thay đổi của bạn và chia sẻ nó sau này.

  • Nếu bạn thay đổi thời gian bắt đầu hoặc kết thúc của thay đổi, tất cả các yêu cầu đang chờ xử lý cho Shift đó sẽ bị từ chối tự động khi bạn chia sẻ lại với nhóm.

Chia sẻ lịch biểu với nhóm của bạn

Khi bạn thực hiện thay đổi lịch biểu, bạn có thể chọn khi bạn chia sẻ những thay đổi này với nhóm. Điều đó cho phép bạn nhận được ở đó và di chuyển mọi thứ xung quanh cho đến khi bạn có tất cả mọi thứ vừa phải. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được ghi lại bằng dấu hoa thị (*) và chúng tôi đã đặt một trên nút chia sẻ với nhóm , chỉ cần nhắc bạn chia sẻ các bản Cập Nhật.

Để chia sẻ lịch biểu

 1. Bấm chia sẻ với nhóm.

 2. Hãy đảm bảo rằng khung thời gian được chọn là nội dung bạn muốn chia sẻ.

 3. Quyết định xem bạn có muốn thông báo cho toàn bộ nhóm hay chỉ những người bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đó hay không.

 4. Bấm Chia sẻ.

Mở một lịch biểu khác

Sau đây là cách mở một lịch biểu khác nếu bạn đang ở trên nhiều nhóm.

 1. Ở phía trên cùng bên trái của ca, chọn Menu Nút Xem thêm .

 2. Chọn Nhóm mà bạn muốn.

Bây giờ, bạn sẽ làm việc trên lịch khác.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Đọc thêm về ca

Đối với người quản trị CNTT

Quản lý ứng dụng ca cho tổ chức của bạn

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×