Điền một công thức vào các ô liền kề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để nhanh chóng sao chép và dán công thức vào các ô liền kề, sử dụng núm điều khiển điền núm điều khiển điền . Khi bạn điền công thức, tham chiếu tương đối được sử dụng để đảm bảo điều chỉnh công thức cho mỗi hàng (trừ khi bạn đưa vào tham chiếu tuyệt đối hoặc tham chiếu hỗn hợp trước khi bạn điền công thức).

  1. Hãy chọn ô chứa công thức mà bạn muốn điền vào các ô liền kề.

  2. Kéo điều khiển điền núm điều khiển điền xuống hoặc đến bên phải của cột bạn muốn điền.

Lối tắt Bàn phím: Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+D để điền công thức xuống một ô trong một cột hoặc Ctrl+R để điền công thức ở bên phải trong một hàng.

Để biết thêm thông tin về cách sao chép và dán các công thức, hãy xem sao chép và dán công thức sang một ô khác hoặc Di chuyển công thức.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các công thức, hãy xem Tổng quan về công thức.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×