Địa chỉ IP cho trang web của tôi bên ngoài Office 365 là gì?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đã có một website và muốn giữ nguyên vị trí đó là, nhưng bạn cũng muốn dùng tên miền tùy chỉnh của bạn với email trên Office 365 Business Essentials, lưu lượng Internet đã được chuyển hướng đến trang web của bạn từ Office 365. (Để tìm hiểu lý do tại sao, hãy xem chủ đề này: tại sao tôi cần hoàn thành các bước này?)

Vì cách thức tên miền và DNS hoạt động, chúng tôi phải sử dụng một bản ghi DNS để chuyển hướng mọi người đến website của bạn. Và để tạo bản ghi DNS, chúng tôi cần biết địa chỉ IP của trang web của bạn hoặc tên miền đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để trỏ tới trang web của bạn từ Office 365.

Mà một chúng tôi cần phụ thuộc vào công ty hiện đang lưu trữ trang web của bạn. Đôi khi nhà cung cấp lưu trữ trang web có một địa chỉ IP tĩnh duy nhất là duy nhất cho từng trang web họ lưu trữ; Ví dụ, 192.168.100.1. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần địa chỉ IP cho trang web của bạn.

Thận trọng: Nếu nhà cung cấp lưu trữ web cung cấp một địa chỉ IP cho trang web của bạn, hãy đảm bảo rằng nó là một IP tĩnh. Tức là nó phải là một địa chỉ IP luôn trỏ đến các trang web của bạn chứ không phải là đang sẵn dùng được gán cho địa chỉ trang web khác nhau. Lưu trữ công ty web có thể xác nhận này cho bạn. Đôi khi, có thể phí để lấy một địa chỉ IP tĩnh cho trang web của bạn.

Đôi khi thay vì dùng địa chỉ IP tĩnh, công ty sử dụng một cách khác để xác định trang web mỗi: tên miền đủ điều kiện. Thật khác với tên miền tùy chỉnh của bạn. Tên miền đủ điều kiện là chỉ cần một địa chỉ tên mà một số công ty lưu trữ trang web. Nó trông giống như thế này: site. < web lưu trữ công ty > .com.

Quan trọng: 

  • Nếu bạn được cung cấp một tên miền đủ điều kiện cho trang web của bạn thay vì một địa chỉ IP và chúng tôi dùng tên miền đủ điều kiện để chuyển hướng mọi người vào trang của bạn, hãy lưu ý rằng nếu mọi người gõ tên miền của bạn mà không bao gồm "www.", họ sẽ không nhận được vào trang của bạn . Ví dụ, http://fourthcoffee.com sẽ không được chuyển hướng đến http://www.fourthcoffee.com.

  • Làm thế nào bạn có thể sửa lỗi này? Hãy xem đảm bảo rằng mọi người có thể đến website của bạn bên ngoài Office 365 khi địa chỉ có chứa www.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×