Đính các biểu đồ, ảnh và đối tượng vào lưới để căn chỉnh hoặc định dạng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Căn chỉnh ảnh, biểu đồ hoặc các đối tượng khác thẳng hàng trên trang hoặc thẳng hàng với nhau, bằng cách dùng lệnh "đính vào".

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng trên trang tính.

 2. Thực hiện một hoặc cả hai bước sau:

  • Để đặt các hình dạng và đối tượng vào chỗ giao cắt gần nhất trong lưới, hãy bấm Định dạng > Căn chỉnh > Đính vào Lưới.

  • Để căn chỉnh một hình dạng hoặc đối tượng thẳng hàng với các hình dạng hoặc đối tượng khác, hãy bấm Định dạng > Căn chỉnh > Đính vào Hình dạng.

Mẹo: Để tạm thời ghi đè các tùy chọn đính vào, bạn hãy nhấn giữ ALT trong khi kéo biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng.

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng trên trang tính.

 2. Bấm Định dạng > Căn chỉnh, rồi tùy thuộc vào tùy chọn, hãy bấm Đính vào Lưới hoặc Đính vào Hình dạng để tắt các tùy chọn này.

PowerPoint

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm Xem, trong nhóm Hiện, rồi bấm vào trình khởi động hộp thoại.
  Trình khởi động hộp thoại trong nhóm Hiện

 2. Để đặt các hình dạng hoặc đối tượng vào chỗ giao cắt gần nhất của lưới, ở dưới phần Đính vào, hãy chọn hộp Đính đối tượng vào lưới. Nếu bạn muốn nhìn thấy lưới trên màn hình, ở dưới Thiết đặt lưới, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị lưới trên màn hình.
  Hộp thoại Lưới và Đường căn trong PowerPoint

  Lưu ý: 

  • Để tạm thời ghi đè các tùy chọn đính vào, bạn hãy nhấn giữ ALT trong khi kéo biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng.

  • Để hiện các đường căn vẽ trên màn hình, dưới Thiết đặt đường căn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị đường căn vẽ trên màn hình. Khi các đường căn vẽ đang hiển thị, các đối tượng sẽ đính vào những đường này khi bạn kéo chúng trong ngưỡng một vài pixel:

  • Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện tại trong hộp thoại lưới và đường căn thiết đặt mặc định cho tất cả các bản trình bày, hãy bấm đặt làm mặc định.

  • Nếu hộp Đính đối tượng vào lưới được chọn, bạn có thể vẽ các đường thẳng khi vẽ hình dạng tự do Hình ảnh nút .

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm Xem, trong nhóm Hiện, bấm vào trình khởi động hộp thoại Ảnh biểu tượng . Hộp Lưới và Đường căn xuất hiện.

 2. Bỏ chọn hộp đính đối tượng vào lưới .

  Lưu ý: Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện tại trong hộp thoại lưới và đường căn thiết đặt mặc định cho tất cả các bản trình bày, hãy bấm đặt làm mặc định.

Word

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng trên tài liệu.

 2. Bấm định dạng > căn chỉnh > thiết đặt lưới. Hộp thoại lưới và đường căn sẽ xuất hiện.
  Hộp thoại Lưới và Đường căn trong Word

 3. Thực hiện một hoặc cả hai bước sau:

  • Để đặt biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng vào chỗ giao cắt gần nhất của lưới ngay cả khi không nhìn thấy lưới, dưới Hiển thị lưới, bạn hãy chọn hộp Đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị.

  • Để căn chỉnh một hình dạng hoặc đối tượng thẳng hàng với các hình dạng hoặc đối tượng khác, dưới Đính Đối tượng, hãy chọn hộp Đính đối tượng vào các đối tượng khác.

   Lưu ý: 

   • Để tạm thời ghi đè các tùy chọn đính vào, bạn hãy nhấn giữ ALT trong khi kéo biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng.

   • Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện tại trong hộp thoại lưới và đường căn thiết đặt mặc định cho tất cả tài liệu, hãy bấm Đặt làm mặc định.

   • Theo mặc định, các hình dạng và đối tượng khác sẽ chỉ đính vào chỗ giao cắt gần nhất của đường lưới khi lưới được hiển thị. Bạn có thể thay đổi thiết đặt mặc định này bằng cách chọn hộp Đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị.

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng trên tài liệu.

 2. Bấm định dạng > căn chỉnh > thiết đặt lưới. Hộp thoại lưới và đường căn sẽ xuất hiện.

 3. Để tắt các thiết đặt đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị hoặc đính đối tượng vào đối tượng khác , hãy xóa hộp kiểm tương ứng.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện tại trong hộp thoại lưới và đường căn thiết đặt mặc định cho tất cả tài liệu, hãy bấm Đặt làm mặc định.

Xem Thêm

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới trên một trang tính

Vẽ hoặc xóa bỏ đường kẻ hoặc đường kết nối

Dùng đường căn mức bản cái để căn chỉnh đối tượng ở khắp tất cả trang chiếu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×