Đa phương tiện được nhúng trong các phiên bản trước của PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong PowerPoint 2011, bạn có thể nhúng phim hoặc âm thanh trong bản trình bày PowerPoint. Bạn có thể lưu bản trình bày trong một Mở Định dạng XML, chẳng hạn như .pptx, để bạn có thể phát âm thanh hoặc phim trong các phiên bản mới nhất của PowerPoint.

Bảng sau đây mô tả những gì bạn có thể làm với âm thanh được nhúng hoặc phim khi một số định dạng tệp được mở trong các phiên bản cụ thể của PowerPoint:

Nếu bạn lưu dưới dạng

Rồi mở trong

Bạn có thể

.pptx, .potx hoặc .ppsx

PowerPoint cho Mac 2011 hoặc Microsoft PowerPoint 2010 cho Windows

Phát hoặc chỉnh sửa phim hoặc âm thanh được nhúng.

.pptx, .potx hoặc .ppsx

PowerPoint 2008 cho Mac hoặc Microsoft Office PowerPoint 2007 cho Windows

Phát âm thanh hoặc video.

Lưu ý: 

  • Bạn phải có cập nhật mới nhất được cài đặt trước khi bạn có thể phát âm thanh hoặc phim trong PowerPoint 2008 cho Mac hoặc Microsoft Office PowerPoint 2007.

  • Nếu bạn chỉnh sửa âm thanh hoặc phim trong phiên bản PowerPoint này và sau đó lưu bản trình bày, đối tượng đa phương tiện được chuyển đổi hẳn thành một tệp được nối kết và không còn được nhúng trong bản trình bày.

.pptx, .potx hoặc .ppsx

PowerPoint 2004 cho Mac hoặc phiên bản cũ hơn, hoặc PowerPoint 2003 cho Windows hoặc phiên bản cũ hơn

Hãy xem trình bày dưới dạng ảnh âm thanh hoặc video trên bản chiếu.

Lưu ý: Đối tượng đa phương tiện được chuyển đổi vĩnh viễn thành ảnh. Bạn không thể phát hoặc chỉnh sửa đối tượng phim hoặc âm thanh sau khi bản trình bày được lưu ở định dạng tệp này.

.ppt, .pot hoặc .pps

Bất kỳ phiên bản PowerPoint, máy Mac hoặc Windows

Hãy xem trình bày dưới dạng ảnh âm thanh hoặc video trên bản chiếu.

Lưu ý: 

  • Đối tượng đa phương tiện được chuyển đổi vĩnh viễn thành ảnh. Bạn không thể phát hoặc chỉnh sửa đối tượng phim hoặc âm thanh sau khi bản trình bày được lưu ở định dạng tệp này.

  • Để chèn âm thanh hoặc phim mà có thể được lưu trong định dạng cũ, chẳng hạn như .ppt, .pot, .pps, liên kết hoặc âm thanh hoặc phim thay vào đó.

Xem thêm

Thêm video của bạn trong PowerPoint cho Mac bản trình bày

Âm thanh và phim kiểu tệp mà bạn có thể thêm vào một tệp

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×