Đổi tên trang, phần hoặc sổ ghi chép trong OneNote cho iPad hoặc iPhone

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu nội dung của trang và phần trong sổ ghi chép của bạn đã thay đổi đủ theo thời gian nhằm mang tính mô tả tiêu đề và nhãn của họ không còn đầy đủ mô tả các ghi chú trong, bạn có thể đổi tên bất kỳ trang, phần hoặc nhóm phần trong sổ ghi chép của bạn — hoặc bạn có thể đổi tên sổ ghi chép toàn bộ chính nó.

Đổi tên trang

 1. Gõ nhẹ vào trang mà bạn muốn đổi tên.

 2. Khi văn bản tiêu đề trang ở phía trên cùng của trang được chọn, nhập tên mới cho trang, và sau đó gõ nhẹ vào trả về.

Đổi tên phần

 1. Gõ nhẹ và giữ tab của phần bạn muốn đổi tên, sau đó ở dưới cùng của danh sách phần:

  • Trên iPad, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Sửa sửavà chọn đổi tên.

  • Trên iPhone, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Đổi tên đổi tên.

 2. Khi phần tab văn bản được chọn, nhập tên mới cho phần, và sau đó gõ nhẹ vào xong.

Đổi tên một nhóm phần

 1. Gõ nhẹ và giữ tab của phần nhóm bạn muốn đổi tên, sau đó ở dưới cùng của danh sách phần:

  • Trên iPad, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Sửa sửavà chọn đổi tên.

  • Trên iPhone, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Đổi tên đổi tên.

 2. Khi nội dung tab Nhóm phần được chọn, hãy nhập tên mới cho nhóm phần, và sau đó gõ nhẹ vào xong.

Đổi tên sổ tay

Để giúp ngăn không cho nối kết bị hỏng bằng cách vô tình đổi tên sổ ghi chép được chia sẻ với người khác, bạn sẽ cần phải đổi tên tệp sổ ghi chép ở nguồn của nó.

Thận trọng: Trước khi đổi tên sổ ghi chép mà bạn đã chia sẻ với người khác, hãy cân nhắc cho các tác giả khác vào sổ ghi chép một số lượng chuyển thông báo về kế hoạch của bạn để đổi tên sổ ghi chép mà họ đang làm việc. Cách này, thay đổi không đột ngăn chúng truy nhập các thông tin quan trọng trong sổ ghi chép được chia sẻ.

Khi bạn đã sẵn sàng để đổi tên sổ ghi chép, hãy làm như sau:

 1. Trong OneNote, hãy gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay để mở danh sách sổ ghi chép.

 2. Gõ nhẹ và giữ sổ ghi chép mà bạn muốn đổi tên. Ở dưới cùng của danh sách sổ ghi chép, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng đóng sổ ghi chép Đóng sổ ghi chép, sau đó chọn đóng.

 3. Trong Safari hoặc trong bất kỳ trình duyệt Web nào khác, hãy đi đến www.onedrive.com. Nếu cần thiết, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cùng hoặc tổ chức tài khoản đó sổ ghi chép mà bạn muốn đổi tên là hiện đang được lưu trữ.

 4. Khi bạn được đăng nhập thành công vào OneDrive, dẫn hướng đến thư mục tài liệu cho tài khoản của bạn.

 5. Gõ nhẹ và giữ sổ ghi chép mà bạn muốn đổi tên.

  Bạn sẽ thấy một dấu kiểm nhỏ bên cạnh sổ ghi chép.

 6. Trên thanh menu OneDrive, gõ nhẹ vào biểu tượng ba dấu chấm, và chọn Đổi tên tệp này.

 7. Nhập tên mới cho sổ ghi chép, và sau đó gõ nhẹ vào xong.

 8. Trên cùng một trang, gõ nhẹ vào biểu tượng sổ ghi chép để mở được đổi tên sổ ghi chép trong OneNote.

Xem Thêm

Tạo trang, phần, hoặc sổ ghi chép

Xóa bỏ trang, phần, hoặc sổ ghi chép

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×