Đổi tên một trường hoặc mục trong một PivotTable hoặc PivotChart

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi Tên tùy chỉnh của một trường hoặc mục mà không hiển thị hộp thoại Thiết đặt trường hoặc Thiết đặt trường giá trị . Thủ tục sau đây không thay đổi Tên nguồn của một hoặc nhiều mục.

Báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Đi tới Công cụ PivotTable > phân tích, trong nhóm Trường hiện hoạt , bấm hộp văn bản của Trường hiện hoạt .

  Nếu bạn đang dùng Excel 2007-2010, hãy đi tới Công cụ PivotTable > tùy chọn.

 3. Nhập một tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Lưu ý: Đổi tên một mục số thay đổi nó thành văn bản, sắp xếp riêng lẻ từ giá trị số và không thể được nhóm với các số mục.

Báo cáo PivotChart

 1. Bấm vào đối tượng trong biểu đồ (chẳng hạn như một thanh, đường, hoặc cột) tương ứng với trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Đi tới Công cụ PivotTable > phân tích, trong nhóm Trường hiện hoạt , bấm hộp văn bản của Trường hiện hoạt .

  Nếu bạn đang dùng Excel 2007-2010, hãy đi tới Công cụ PivotTable > tùy chọn.

 3. Nhập một tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm Trường hiện hoạt , hãy bấm hộp văn bản của Trường hiện hoạt .

 3. Nhập một tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Lưu ý: Đổi tên một mục số thay đổi nó thành văn bản, sắp xếp riêng lẻ từ giá trị số và không thể được nhóm với các số mục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×