Đổi tên một PivotTable hoặc PivotChart

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo một PivotTable hoặc PivotChart, Excel gán tên mặc định cho mỗi đối tượng bằng cách sử dụng các quy ước đặt tên sau đây: PivotTable1, PivotTable2, vân vân; và biểu đồ 1, biểu đồ 2, và nhiều. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tên của từng đối tượng để giúp bạn có ý nghĩa hơn cho bạn.

Đổi tên một PivotTable

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Đi tới Công cụ PivotTable > phân tích, trong nhóm PivotTable , bấm hộp văn bản Tên PivotTable .

  Để Excel 2007, 2010, hãy đến Công cụ PivotTable > tùy chọn, trong nhóm PivotTable , bấm hộp văn bản Tên PivotTable .

 3. Nhập một tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Đổi tên một PivotChart

 1. Bấm PivotChart.

 2. Hãy đến Công cụ PivotChart > tab phân tích , trong nhóm PivotChart , bấm hộp văn bản Tên biểu đồ .

  Để Excel 2007, 2010, hãy đến Công cụ PivotChart > tab bố trí , trong nhóm PivotChart , bấm hộp văn bản Tên biểu đồ .

 3. Nhập một tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Đổi tên một PivotTable

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Trong tab ribbon Phân tích PivotTable , hãy bấm hộp văn bản Tên PivotTable .

 3. Nhập một tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Tạo PivotTable

Sử dụng danh sách trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Tạo một PivotChart

Sử dụng slicer để lọc dữ liệu

Tạo đường thời gian PivotTable để lọc ngày

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×