Đổi tên cột (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Lưu ý: Đối với một video ngắn về cách để hiển thị trình soạn thảo truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Để đổi tên cột nguồn dữ liệu Power Query, hãy dùng trình soạn thảo truy vấn để thay đổi tên của nó. Tên cột mới được sử dụng trong truy vấn.

Đổi tên cột

Không có một vài cách (tối thiểu) để đổi tên cột. Hai phương pháp sau đây đạt được kết quả giống về việc thay đổi tên cột:

  • Trong trình Soạn thảo truy vấn, Bấm đúp vào một cột, nhập tên mới.

  • Trong trình Soạn thảo truy vấn, bạn cũng có thể bấm chuột phải vào cột bạn muốn đổi tên, rồi chọn đổi tên từ menu xuất hiện.

Đoạn video ngắn sau đây Hiển thị cả hai phương pháp: cột đầu tiên được đổi tên bằng cách bấm đúp vào tên cột, thứ hai được đổi tên bằng cách bấm chuột phải rồi nhập tên cột mới.

Đổi tên cột trong Trình soạn thảo Truy vấn

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×