Đổi tên bố trí

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thêm chỗ dành sẵn sang một bố trí, nếu nội dung chỗ dành sẵn cho những thay đổi mục đích của bố trí, bạn sẽ muốn đổi tên bố trí.

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Bản chiếu Cái.

  2. Trong ngăn chứa các trang chiếu cái và bố trí hình thu nhỏ, bấm chuột phải vào hình thu nhỏ bố trí mà bạn muốn đổi tên.

  3. Trong hộp thoại Đổi tên bố trí , trong hộp tên bố trí , nhập tên mới của bố trí, sau đó bấm đổi tên.

  4. Trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Đóng, bấm Đóng Dạng xem bản Cái.

Lưu ý: Nếu bạn áp dụng bố trí bản chiếu cho một hoặc nhiều trang chiếu trong bản trình bày của bạn, sau đó bạn sửa bố trí đó, bạn phải áp dụng lại bố trí Cập Nhật cho các trang chiếu sao cho các trang chiếu phản ánh các chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về sửa và reapplying một bố trí, hãy xem sửa và áp dụng lại bố trí bản chiếu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×