Đổi tên bảng Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mỗi lần bạn tạo bảng, Excel gán tên mặc định cho bảng theo quy ước đặt tên này: Table1 Table2, bảng3, vân vân. Để giúp dễ dàng để tham chiếu đến một bảng, ví dụ, trong một sổ làm việc có chứa nhiều bảng, bạn có thể đặt tên cho mỗi bảng.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này đã được thực hiện trong Excel 2016. Dạng xem của bạn có thể khác nhau đôi chút nếu bạn có một phiên bản khác của Excel, nhưng các chức năng là giống nhau (trừ khi ghi chú khác).

Để đổi tên bảng:

 1. Bấm vào bảng.

 2. Đi tới công cụ bảng > thiết kế > thuộc tính > tên bảng.

  Trên máy Mac, hãy đi đến tab bảng > Tên bảng.

 3. Tô sáng tên bảng và nhập tên mới.

  Ảnh của hộp tên trên thanh công thức Excel để đổi tên bảng

Mẹo: 

 • Tất cả bảng của bạn sẽ được hiển thị trong thanh địa chỉ xuất hiện ở bên trái của thanh công thức. Khi bạn chọn bất kỳ bảng nào từ danh sách, Excel sẽ tự động chuyển đến bảng đó — ngay cả nếu nó nằm trên một trang tính khác.

 • Excel thanh địa chỉ ở bên trái của thanh công thức

Các ghi chú quan trọng đối với tên

 • Sử dụng ký tự hợp lệ  Luôn bắt đầu một tên bằng chữ cái, một ký tự dấu gạch dưới (_) hoặc dấu xuyệt ngược (\). Dùng chữ cái, số, dấu chấm, và các ký tự cho phần còn lại của tên gạch dưới. 

  Ngoại lệ: Bạn không thể sử dụng "C", "c", "R" hoặc "r" đối với tên, vì chúng đang đã chỉ định làm một lối tắt để chọn các cột hoặc hàng cho ô hiện hoạt khi bạn nhập chúng trong hộp tên hoặc đi tới.

 • Không sử dụng tham chiếu ô — Tên không là giống như tham chiếu ô, chẳng hạn như Z$ 100 hoặc R1C1.

 • Không sử dụng một cách để phân tách các từ — Khoảng trống không thể dùng trong tên. Cân nhắc việc làm thế nào bạn có thể viết tên bằng cách dùng không chứa khoảng trắng. Hoặc sử dụng một ký tự dấu gạch dưới (_) hoặc dấu chấm (.) làm dấu phân cách word. Ví dụ: DeptSales, Sales_Tax hoặc First.Quarter.

 • Tối đa 255 ký tự — Tên bảng có thể chứa tối đa 255 ký tự.

 • Sử dụng tên bảng duy nhất — Tên trùng lặp không được phép dùng. Excel không phân biệt giữa Hoa và chữ thường ký tự trong tên, vì vậy nếu bạn nhập "Doanh số" nhưng chưa có tên khác được gọi là "Doanh số" trong cùng sổ làm việc, bạn sẽ được nhắc để chọn một tên duy nhất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tổng quan về các bảng Excel

Video: Tạo bảng Excel

Tổng dữ liệu trong một bảng Excel

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Các vấn đề tương thích liên quan đến bảng Excel

Xuất bảng Excel sang SharePoint

Chuyển đổi bảng Excel sang một phạm vi

Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×