Đổi kích cỡ hình dạng đồ họa SmartArt hoặc toàn bộ một đồ họa SmartArt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi kích cỡ của toàn bộ một Đồ họa SmartArt, hoặc của các hình dạng riêng biệt trong một Đồ họa SmartArt. Nếu bạn muốn thay đổi kích cỡ của loại đối tượng khác, hãy xem thay đổi kích cỡ của ảnh, hình dạng, hộp văn bản, hoặc WordArt.

Lưu ý: Để sử dụng tự động khớp để tự động đổi kích cỡ văn bản trong Microsoft Office PowerPoint 2007, hãy xem bật văn bản tự động khớp chỗ dành sẵn hoặc tắt. Bạn không thể sử dụng tự động khớp trong Đồ họa SmartArt.

Trong bài viết này

Tổng quan về thay đổi kích cỡ đồ họa SmartArt, hình dạng và văn bản

Đổi kích cỡ hình dạng duy nhất

Đổi kích cỡ toàn bộ một đồ họa SmartArt

Cung cấp cho đồ họa SmartArt hai cùng kích cỡ và vị trí trong trang chiếu của họ

Tổng quan về thay đổi kích cỡ đồ họa SmartArt, hình dạng và văn bản

Khi bạn thay đổi kích cỡ của một hình dạng riêng lẻ trong một Đồ họa SmartArt, các hình dạng còn lại có thể điều chỉnh kích cỡ và vị trí, tùy thuộc vào bố trí của bạn Đồ họa SmartArt và khoảng cách sẵn dùng của họ. Trong một số trường hợp, chỉ vào hình dạng riêng lẻ bạn đổi kích cỡ sẽ thay đổi. Trong những người khác, trường hợp, tương ứng hình dạng sẽ thay đổi kích cỡ của họ cũng.

Khi bạn thay đổi kích cỡ hình dạng chứa văn bản, văn bản tự động sẽ đổi cỡ cho phù hợp với. Tuy nhiên, nếu các hình dạng khác ở cùng một mức trong đó Đồ họa SmartArt không có phòng để hiển thị văn bản lớn hơn, kích cỡ văn bản sẽ giữ nguyên cho các hình dạng tất cả ở cấp. Ngoài ra, nếu bạn đã có tùy chỉnh kích cỡ văn bản trong bất kỳ hình dạng, rồi văn bản trong hình dạng đó sẽ không thay đổi kích cỡ. Nếu văn bản không còn nằm vừa bên trong hình dạng, hãy xem văn bản xuất hiện bên ngoài các đường viền của hình dạng trong đồ họa SmartArt của mình.

Ví dụ sau đây Đồ họa SmartArt có ba tương tự có kích cỡ hình.

Đồ họa SmartArt Tiến trình Ngang 1 với 3 hình giống nhau

Nếu bạn thêm nhiều văn bản vào hình đầu tiên, và sau đó thực hiện hình nhỏ hơn, hai hình giảm hơi kích cỡ và giảm kích cỡ văn bản trong tất cả ba hình.

Đồ họa SmartArt Tiến trình Ngang 1 với hình đầu tiên nhỏ hơn

Nếu bạn bây giờ hãy hình dạng thứ ba lớn hơn, kích cỡ văn bản không tăng trong bất kỳ hình dạng, vì hình đầu tiên đã đầy đủ của văn bản không lớn hơn bất kỳ mà không cần tràn không gian sẵn dùng.

Đồ họa SmartArt Tiến trình Ngang 1 với hình thứ ba được đổi kích cỡ

Nếu bạn thực hiện hình đầu tiên lớn hơn, Tuy nhiên, văn bản trong hình dạng đó rồi có phòng để bung rộng và vậy là kích thước văn bản trong hai khác cũng hình tăng. Tuy nhiên, nếu một hoặc nhiều hình dạng trong của bạn Đồ họa SmartArt chứa văn bản nhiều nhỏ hơn không gian miễn phí trong hình dạng cho phép (chẳng hạn như trong hình dạng thứ ba ở trên), theo cách thủ công, bạn có thể thay đổi kích cỡ văn bản bằng cách chọn văn bản trong hình dạng, rồi chọn tùy chọn phông mà bạn muốn trong nhóm phông trên tab trang đầu .

Dưới dạng một quy tắc chung, nếu nhập thêm văn bản trong hình dạng sẽ làm tăng kích cỡ hình dạng, rồi tăng kích cỡ văn bản cũng sẽ làm tăng kích cỡ hình dạng. Ngược lại, nếu việc xóa bỏ văn bản từ hình giảm kích cỡ hình dạng, rồi giảm kích cỡ văn bản cũng sẽ giảm kích cỡ hình dạng. Tuy nhiên, tăng dần hoặc giảm kích cỡ văn bản không tự động thay đổi kích cỡ hình dạng cho tất cả các hình dạng, tùy thuộc vào bố trí Đồ họa SmartArt mà bạn chọn.

Ngoài ra, tùy thuộc vào bố trí cho Đồ họa SmartArt mà bạn chọn, khi bạn thay đổi kích cỡ của một toàn bộ Đồ họa SmartArt, hình dạng trong thứĐồ họa SmartArt sẽ co giãn theo tỷ lệ hoặc điều chỉnh để tối ưu hóa dãn cách và dòng.

Đổi kích cỡ hình liên kết

Hình liên kết là các hình được kết hợp để tạo thành một hình dạng lớn hơn. Của bạn Đồ họa SmartArt thường sẽ chứa một vài những hình dạng lớn hơn. Nếu bạn chọn tất cả các hình liên kết trong một Đồ họa SmartArt (chẳng hạn như những người trong bố trí Danh sách điểm nhấn ảnh rẽ nhánh trong danh sách kiểu) và sau đó thay đổi kích cỡ chúng, Đồ họa SmartArt của bạn có thể trông méo. Trong ví dụ dưới đây, tất cả các hình liên kết trong hình dạng lớn hơn được chọn. Nếu bạn muốn đổi cỡ chỉ một trong các hình liên kết, chẳng hạn như hình vòng tròn nhỏ (ảnh chỗ dành sẵn với chủ nhật và núi), hãy đảm bảo chọn chỉ hình dạng đó. Nếu bạn muốn đổi cỡ toàn bộ hình lớn hơn, hãy chọn tất cả các hình liên kết, như hình dưới đây.

Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn

Đầu trang

Đổi kích cỡ hình dạng duy nhất

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn đổi cỡ.

  Để đổi kích cỡ nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng bổ sung.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm hình dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Hình

  • Để làm hình lớn hơn, hãy bấm lớn hơn.

  • Để làm hình nhỏ hơn, hãy bấm nhỏ hơn.

   Lưu ý: 

   • Bạn cũng có thể sử dụng núm điều khiển đổi cỡ để đổi kích cỡ hình dạng. Trỏ tới một trong các núm điều khiển đổi cỡ, và khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên hai đầu , hãy kéo núm điều khiển để làm cho hình lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

   • Để khôi phục một hình kích cỡ ban đầu, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab thiết kế , trong nhóm đặt lại , bấm Đặt lại đồ họa.

    Ảnh tab Thiết kế của Công cụ SmartArt

    Quan trọng: Bất kỳ hình học, màu, kiểu, kích cỡ, vị trí, và thay đổi hiệu ứng đã thực hiện để định hình và cho tất cả các hình dạng khác trong cùng một Đồ họa SmartArt sẽ bị mất.

   • Nếu bạn thay đổi sang một bố trí cho đồ họa SmartArt, bất kỳ kích thước, vị trí, xoay, phản chiếu, hướng (trái sang phải hoặc bên phải để bên trái) và hình hình học thay đổi được thực hiện trước đó có thể không chuyển sang bố trí mới. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển sang bố trí gốc trước khi bạn lưu và đóng tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 , tất cả các tùy chỉnh của bạn xuất hiện lại trong bố trí ban đầu. Một số tùy chỉnh không được chuyển vì chúng không có giao diện đẹp trong bố trí mới.

Đầu trang

Đổi kích cỡ toàn bộ một đồ họa SmartArt

 1. Bấm Đồ họa SmartArt mà bạn muốn đổi cỡ.

 2. Trỏ tới một điều khiển đổi cỡ trên viềnĐồ họa SmartArt , và khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên hai đầu , hãy kéo núm điều khiển để làm Đồ họa SmartArt lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Mẹo: Bạn cũng có thể di chuyển toàn bộ một đồ họa SmartArt.

Đầu trang

Cung cấp cho đồ họa SmartArt hai cùng kích cỡ và vị trí trong trang chiếu của họ

Chỉ áp dụng cho Microsoft Office PowerPoint 2007

Trước khi bạn bắt đầu, bạn nên tạo hai Đồ họa SmartArt trên bản chiếu khác.

 1. Đổi kích cỡ đồ họa SmartArt đầu tiên để dễ kích cỡ bạn muốn.

 2. Bấm chuột phải vào đầu tiên Đồ họa SmartArt, sau đó bấm kích cỡ và vị trí trên menu lối tắt.

 3. Trên tab kích cỡ , trong các kích cỡ và xoay khu vực, thực hiện một ghi chú của các giá trị trong các hộp chiều caochiều rộng .

 4. Trên tab vị trí , thực hiện ghi chú của các giá trị trong các hộp chiều ngangdọc .

 5. Bấm Đóng.

 6. Bấm chuột phải vào thứ hai Đồ họa SmartArt, sau đó bấm kích cỡ và vị trí.

 7. Trên tab kích cỡvị trí , hãy nhập các giá trị kích cỡ và vị trí mà bạn đã thực hiện ghi chú của từ đầu tiên Đồ họa SmartArt.

 8. Bấm Đóng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×