Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Sau khi bạn tạo một bảng Excel trong trang tính của mình, bạn có thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ hàng và cột trong bảng.

Bạn có thể sử dụng lệnh đổi kích cỡ trong Excel để thêm hàng và cột vào bảng:

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng và tùy chọn công cụ bảng xuất hiện.

 2. Bấm vào thiết kế > đổi kích cỡ bảng.

  sử dụng tùy chọn đổi kích thước bảng từ Công cụ Bảng

 3. Chọn toàn bộ phạm vi ô mà bạn muốn bảng của bạn bao gồm, bắt đầu với ô phía trên cùng bên trái.

  Trong ví dụ được hiển thị bên dưới, bảng gốc bao gồm khoảng A1: C5. Sau khi đổi kích cỡ để thêm hai cột và ba hàng, bảng sẽ bao gồm khoảng A1: E8,2.

  Đổi kích thước Bảng

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm thu gọn Hình ảnh nút hộp thoại để tạm thời ẩn hộp thoại bảng đổi kích cỡ , chọn phạm vi trên trang tính, rồi bấm bung rộng hộp thoại Hình ảnh nút .

 4. Khi bạn đã chọn phạm vi bạn muốn cho bảng của mình, nhấn OK.

Thêm hàng hoặc cột vào bảng bằng cách nhập vào một ô ngay bên dưới hàng cuối cùng hoặc bên phải của cột cuối cùng, bằng cách dán dữ liệu vào một ô, hoặc bằng cách chèn hàng hoặc cột giữa các hàng hoặc cột hiện có.

Bắt đầu nhập   

 • Để thêm một hàng ở dưới cùng của bảng, hãy bắt đầu nhập vào một ô bên dưới hàng của bảng cuối cùng. Bảng mở rộng để đưa vào hàng mới. Để thêm một cột vào bên phải của bảng, hãy bắt đầu nhập vào một ô bên cạnh cột bảng cuối cùng.

Trong ví dụ được hiển thị bên dưới cho một hàng, hãy nhập một giá trị trong ô A4 sẽ mở rộng bảng để bao gồm ô đó trong bảng cùng với ô liền kề trong cột B.

Thêm một hàng bằng cách nhập trong hàng đầu tiên bên dưới một bảng

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho một cột, hãy nhập một giá trị trong ô C2 mở rộng bảng để bao gồm cột C, đặt tên cho cột bảng qtr 3 vì Excel sẽ đặt tên mẫu từ qtr 1 và qtr 2.

Nhập một giá trị trong ô ở bên phải của bảng sẽ thêm một cột

Dán dữ liệu   

 • Để thêm một hàng bằng cách dán, Hãy dán dữ liệu của bạn vào ô ngoài cùng bên dưới hàng của bảng cuối cùng. Để thêm cột bằng cách dán, Hãy dán dữ liệu của bạn ở bên phải cột ngoài cùng của bảng.

Nếu dữ liệu bạn dán trong một hàng mới có như nhiều cột hoặc ít hơn bảng, bảng sẽ mở rộng để bao gồm tất cả các ô trong phạm vi bạn dán. Nếu dữ liệu bạn dán có nhiều cột hơn bảng, các cột bổ sung không trở thành một phần của bảng — bạn cần phải sử dụng lệnh đổi kích cỡ để bung rộng bảng để đưa vào đó.

Trong ví dụ được hiển thị bên dưới đối với các hàng, dán các giá trị từ A10: B12 trong hàng đầu tiên bên dưới bảng (hàng 5) mở rộng bảng để bao gồm dữ liệu được dán.

Dán dữ liệu bên dưới bảng sẽ mở rộng bảng để bao gồm nó

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho các cột, dán các giá trị từ C7: C9 trong cột đầu tiên bên phải của bảng (cột C) sẽ mở rộng bảng để bao gồm dữ liệu được dán, thêm đầu đề, qtr 3.

Dán dữ liệu cột sẽ mở rộng bảng và thêm một đầu đề

Sử dụng chèn để thêm hàng   

 1. Để chèn hàng, hãy chọn một ô hoặc hàng không phải là hàng tiêu đề, rồi bấm chuột phải. Để chèn một cột, hãy chọn bất kỳ ô nào trong bảng và bấm chuột phải.

 2. Trỏ tới chènvà chọn hàng bảng ở trên để chèn một hàng mới hoặc cột bảng sang bên trái để chèn cột mới.

Nếu bạn đang ở hàng cuối cùng, bạn có thể chọn hàng bảng ở trên hoặc hàng bảng bên dưới.

Trong ví dụ được hiển thị bên dưới đối với hàng, một hàng sẽ được chèn ở trên hàng 3.

Chèn Hàng Bảng Trên

Đối với cột, nếu bạn đã chọn một ô trong cột ngoài cùng của bảng, bạn có thể chọn giữa chèn cột bảng sang bên trái hoặc cột bảng sang bên phải.

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho các cột, một cột sẽ được chèn ở bên trái cột 1.

Chèn một cột bảng

 1. Chọn một hoặc nhiều hàng bảng hoặc cột bảng mà bạn muốn xóa bỏ.

  Bạn cũng có thể chọn một hoặc nhiều ô trong các hàng của bảng hoặc cột bảng mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm ô , bấm vào mũi tên bên cạnh xóa, rồi bấm vào xóa hàng bảng hoặc xóa cột bảng.

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào một hoặc nhiều hàng hoặc cột, trỏ vào xóa trên menu lối tắt, rồi bấm vào cột bảng hoặc hàng bảng. Hoặc bạn có thể bấm chuột phải vào một hoặc nhiều ô trong hàng của bảng hoặc cột bảng, trỏ đến xóa, rồi bấm vào hàng bảng hoặc cột bảng.

Cũng như bạn có thể loại bỏ trùng lặp khỏi mọi dữ liệu được chọn trong Excel, bạn có thể dễ dàng loại bỏ trùng lặp khỏi bảng.

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trên bảng.

  Thao các này sẽ làm hiển thị Công cụ Bảng, cộng thêm tab Thiết kế.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm công cụ , bấm vào loại bỏ trùng lặp.

  Hình ảnh Dải băng Excel

 3. Trong hộp thoại loại bỏ trùng lặp , bên dưới cột, chọn các cột có chứa các bản trùng lặp mà bạn muốn loại bỏ.

  Bạn cũng có thể bấm bỏ chọn tất cả và sau đó chọn các cột mà bạn muốn hoặc bấm chọn tất cả để chọn tất cả các cột.

Lưu ý: Tính trùng lặp mà bạn xóa sẽ bị xóa khỏi trang tính. Nếu bạn vô tình xóa dữ liệu mà bạn muốn giữ, bạn có thể sử dụng Ctrl + Z hoặc bấm hoàn tác Nút Hoàn tác trên thanh công cụ truy nhập nhanh để khôi phục dữ liệu đã xóa. Bạn cũng có thể muốn sử dụng các định dạng có điều kiện để tô sáng các giá trị trùng lặp trước khi bạn loại bỏ chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm, thay đổi hoặc xóa định dạngcó điều kiện.

 1. Hãy đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một cột bảng.

 2. Bấm vào mũi tên Mũi tên thả xuống bộ lọc trong tiêu đề cột.

 3. Để lọc trống, trong menu tự lọc ở đầu danh sách các giá trị, xóa (chọn tất cả), rồi ở cuối danh sách các giá trị, chọn (trống).

  Lưu ý: Hộp kiểm (trống) chỉ sẵn dùng nếu phạm vi ô hoặc cột bảng có chứa ít nhất một ô trống.

 4. Chọn các hàng trống trong bảng, rồi nhấn CTRL +-(gạch nối).

Bạn có thể sử dụng quy trình tương tự để lọc và loại bỏ các hàng trang tính trống. Để biết thêm thông tin về cách lọc các hàng trống trong trang tính, hãy xem lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng.

Excel dành cho web không có tùy chọn đổi kích cỡ bảng nhưng bạn có thể đổi kích cỡ bảng bằng cách thủ công bằng cách thêm các cột và hàng.

Để thêm một cột mới vào bảng của bạn, hãy gõ dữ liệu vào cột ở bên phải của bảng và nhấn Enter.

gõ vào cột ở bên phải của cột cuối cùng trong bảng để thêm cột mới

Để thêm hàng mới, hãy gõ dữ liệu vào hàng bên dưới hàng cuối cùng của bảng và nhấn Enter.

Thêm hàng bảng mới bằng cách gõ dữ liệu vào hàng bên dưới hàng cuối cùng của bảng

Lưu ý: Các cột và các hàng mới có thể mất vài giây để xuất hiện bên trong bảng.

Nếu bạn cần thêm một số lượng lớn các cột và hàng, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi dùng tùy chọn Đổi kích cỡ Bảng trong ứng dụng Excel trên máy tính. Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, hãy bấm Mở bằng Excelvà dùng tùy chọn Đổi kích cỡ Bảng bên dưới Công cụ Bảng. Có thêm chi tiết ở đây.

Khi bạn lưu sổ làm việc Excel trên máy tính và mở lại nó trong Excel dành cho web, bạn sẽ thấy những thay đổi mà bạn đã thực hiện. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Làm thế nào để tôi có thể phối hai hoặc nhiều bảng?

Tạo bảng Excel trong

Sử dụng tham chiếu có cấu trúc trong công thức bảng Excel

Định dạng bảng Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×