Đổi cỡ ảnh và tỷ lệ trong SharePoint hiện đại trang

Đổi cỡ ảnh và tỷ lệ trong SharePoint hiện đại trang

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hiện đại trang và phần web được thiết kế có phản hồi hay đầy đủ trên thiết bị, có nghĩa là hình ảnh được sử dụng trong phần web sẽ co giãn khác nhau tùy thuộc vào mà chúng được hiển thị, bố trí nào được sử dụng và thiết bị mà họ có được dạng xem. Ví dụ, hiện đại trang được thiết kế để trông đẹp hơn trên thiết bị di động và hình ảnh tự động co giúp tạo đó trải nghiệm hấp dẫn hơn.

Ví dụ về trang trên các thiết bị

Hình ảnh kích cỡ hoạt động tốt nhất?

Vì thiết kế phản hồi hay trang, ở đó không phải là một chiều cao cụ thể hoặc chiều rộng theo điểm ảnh sẽ đảm bảo rằng ảnh sẽ duy trì một hình dạng cụ thể trên thiết bị và bố trí. Hình ảnh được đổi kích cỡ và xén tự động để hiển thị kết quả tốt nhất có thể xảy ra trên nhiều thiết bị và bố trí. Tuy nhiên, không có một số hướng dẫn có thể giúp bạn đảm bảo rằng hình ảnh của bạn trông thật tuyệt vời trên trang của bạn.

Tìm kích cỡ ảnh tốt nhất cho trang của bạn phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:

  • Tỷ lệ khung ảnh: mối quan hệ giữa chiều cao và chiều rộng của hình ảnh

  • Bố trí cột: kiểu và số cột trên trang của bạn

  • Bố trí phần web: bố trí bạn chọn cho phần web nơi ảnh đang sử dụng

Tỷ lệ khung ảnh

Một tỷ lệ khung ảnh là quan hệ giữa chiều rộng và chiều cao của ảnh. Đó thường được thể hiện dưới dạng hai con số, chẳng hạn như 3:2, 4:3 hoặc 16:9. Chiều rộng luôn là số đầu tiên. Làm ví dụ, tỉ lệ 16:9 thể 1600 điểm ảnh trong chiều rộng theo điểm ảnh 900 trong chiều cao. Hoặc, có thể là 1920 x 1080, 1280 x 720 hoặc bất kỳ khác chiều rộng/chiều cao bất kỳ tổ hợp có thể tính toán để bằng 16:9. Bạn có thể tìm thấy trình tính toán tỷ lệ khung ảnh trực tuyến và trong một số ảnh sửa các công cụ để giúp bạn xác định tỷ lệ khung ảnh của hình ảnh của bạn. 

Ví dụ về 16:9 và 4:3 tỷ lệ khung ảnh.

Trong hầu hết các trường hợp, các hình ảnh trong phần hiện đại web hoạt động tốt nhất trên thiết bị và bố trí khi họ có một tỷ lệ khung ảnh 16:9 hoặc 4:3, tùy thuộc vào bố trí.

Bố trí cột

Một trang có thể được được sắp xếp với các phần có chứa các kiểu cột khác nhau và bố trí, chẳng hạn như độ rộng toàn cột, một cột, hai cột, ba cột, một thứ ba trái và một thứ ba cột bên phải. Quy tắc chung cho hình ảnh mong muốn để điền chiều rộng của một cột là họ ít mở rộng cho cột họ được đặt. Ví dụ, một hình ảnh trong một phần web hình ảnh trong một cột phải tối thiểu 1204 điểm ảnh rộng. Thao tác sau đây là hướng dẫn chiều rộng cho từng bố trí cột:

Bố trí

Chiều rộng theo điểm ảnh

Độ rộng toàn cột

1920

Một cột

1204

Hai cột

586 cho mỗi cột

Ba cột

380 cho mỗi cột

Một thứ ba cột bên trái

380 cho cột bên trái; 792 cho cột bên phải

Một thứ ba cột bên phải

792 cho cột bên trái; 380 cho cột bên phải

Vì Thiên nhiên phản hồi hay trang, hình ảnh trong độ rộng toàn cột sẽ luôn hiển thị ở độ rộng toàn màn hình của bạn với một chiều cao tự động dựa trên kích cỡ màn hình.

Chiều cao của ảnh được đặt trong các bố trí cột sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ khung ảnh của bạn. Đây là hướng dẫn chiều cao/chiều rộng cho tỷ lệ khung ảnh 16:9 và 4:3 (được làm tròn lên/xuống đến điểm ảnh gần nhất). Đây là hữu ích nếu bạn giữ hình ảnh của bạn tại một chiều rộng và chiều cao Thang thích hợp cho thiết bị di động, ví dụ.

TỶ LỆ KHUNG ẢNH

16 x 9

4 x 3

Một cột

1204 x 677

1204 x 903

Hai cột

586 x 330

586 x 439

Ba cột

380 x 214

380 x 285

Một thứ ba cột bên trái

380 x 446 cho cột bên trái; 792 x 446 cho cột bên phải

380 x 594 cho cột bên trái; 792 x 594 cho cột bên phải

Một thứ ba cột bên phải

792 x 446 cho cột bên trái; 380 x 446 cho cột bên phải

792 x 594 cho cột bên trái; 380 x 594 cho cột bên phải

Bố trí phần web

Bố trí trong các phần web mà bạn sử dụng cũng sẽ ảnh hưởng đến cách co giãn hình ảnh của bạn. Các ví dụ sau đây Hiển thị phần web khác nhau và bố trí của chúng trong một cột, và tỷ lệ khung ảnh được sử dụng trong mỗi.

Cân nhắc các hình ảnh này có một tỷ lệ khung ảnh gốc của 16:9:

Ví dụ về 16_9 ảnh

Sau đây là ví dụ về hình ảnh này hiển thị trong một bố trí trang một cột, trong phần web khác nhau và bố trí.

Phần web hình

Tỷ lệ khung ảnh sau đây cho các lát xếp và tầng bố trí là:

  • Lát xếp: chiều cao của phần web được được định cỡ để theo dõi một tỷ lệ khung ảnh 8:3 và hình ảnh bên trong tỉ lệ phần web vào một tỷ lệ khung ảnh 4:3.

  • Tầng: Một tầng riêng lẻ thang thành một tỷ lệ khung ảnh của 8:3 và hình ảnh bên trong mỗi thang tầng thành một tỷ lệ khung ảnh gần 16:9.

  • Trên thiết bị di động, bố trí carousel được sử dụng tại 16:9.

Đây là ví dụ về hình ảnh hiển thị trong bố trí tầng (trên cùng) và lát xếp bố trí (cuối)

Ví dụ về hình phần web hình ảnh trong bố trí tầng và ô xếp

Tô sáng phần nội dung web

16:9 là tỷ lệ khung ảnh cho các bố trí Carousel, cuộn phim, và thẻ.

Đây là ví dụ về hình ảnh hiển thị trong bố trí cuộn phim (trên cùng) và thẻ bố trí (cuối).

Ví dụ về ảnh phần được tô sáng nội dung web

Phần web hình ảnh

Hình ảnh sẽ mở rộng đến chiều rộng của phần có chứa phần web. Bạn có thể chọn để thay đổi tỉ lệ khung ảnh hoặc bàn tay miễn phí xén bằng thanh công cụ ảnh.

Đây là ví dụ hiển thị các dấu xén ảnh (đường màu xanh lam) tại 4:3

Ảnh hiển thị dấu xén ở 4:3

Ảnh bộ sưu tập phần web

Tỷ lệ khung ảnh sau đây được sử dụng trong bố trí khác nhau:

  • Bố trí gạch tuân theo tỷ lệ khung ảnh của tất cả hình ảnh hiển thị: 16:9, 1:1, 4:3 và như vậy. 

  • Ô xếp, thẻ: 4:3

Đây là ví dụ về hình ảnh hiển thị trong lát xếp bố trí (trên cùng) và gạch bố trí (cuối)

Ví dụ về lát xếp và gạch bố trí cho ảnh bộ sưu tập phần web

Phần web tin tức -

Tùy thuộc vào bố trí, hình ảnh trong phần web tin tức có thể là 4:3, 16:9 hoặc 21:9. Đây là ví dụ về hình ảnh trong một câu chuyện trên cùng và bố trí carousel.

Tin tức bố trí ảnh ví dụ

Vùng tiêu đề trang

Hình ảnh trông tốt nhất khi chúng ngang hoặc 16:9 hoặc cao hơn trong tỷ lệ khung ảnh, và khi chúng có kích thước tối thiểu 1 MB. Ngoài ra, hãy đảm bảo thiết tiêu điểm để giữ vào phần quan trọng nhất của ảnh trong dạng xem, đặc biệt là khi ảnh được dùng trong hình thu nhỏ, bố trí tin tức và kết quả tìm kiếm.

Ví dụ (gốc ảnh 16:9) với tiêu điểm thiết trên diễn giả.

Ví dụ về ảnh 16:9 trong vùng tiêu đề trang.

Hình thu nhỏ của trang

Hình thu nhỏ của trang được hiển thị trong các vị trí giống như kết quả tìm kiếm, kết quả nội dung được tô sáng, bài đăng tin tức, và nhiều hơn nữa. Theo mặc định, hình thu nhỏ đến từ vùng tiêu đề trang hay từ phần web nằm ở thứ tự đầu tiên trên trang (chẳng hạn như trên cùng bên trái của một bố trí trang). Bạn có thể ghi đè mặc định và thay đổi hình thu nhỏ của trang. Khi bạn làm điều này, tốt nhất là sử dụng một hình ảnh với một tỷ lệ khung ảnh 16:9.

Ví dụ (gốc ảnh 16:9)

Ví dụ về hình thu nhỏ trang trong phần nội dung web Highlighted

Phần web nối kết nhanh 

Phần web nối kết nhanh có sáu bố cục khác nhau. Dưới đây được đề xuất tỷ lệ khung ảnh:

  • Nút cuộn phim, lưới,: 16:9

  • Lát xếp nén, danh sách,: 1:1, 4:3

Đây là ví dụ về hình ảnh hiển thị trong một bố trí thu gọn (trên cùng) và một bố trí cuộn phim (cuối)

Ví dụ về hình ảnh trong bố trí nối kết nhanh

Mẹo: 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×