Đồng tác giả trong cuộc họp hoặc hội thoại Skype for Business

Đồng tác giả trong cuộc họp hoặc hội thoại Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang viết một tài liệu, tạo bảng tính hoặc bản trình bày PowerPoint và cần phải cộng tác với người khác, bạn có thể sử dụng Office 365 và Skype for Business để đồng tác giả và chỉnh sửa trong cuộc họp hoặc hội thoại bằng tin nhắn tức thời (IM). Mọi người tham gia phiên đồng tác giả đều nhìn thấy những thay đổi được thực hiện cho tài liệu trong thời gian thực.

Những thứ bạn cần để bắt đầu

 • Office 365 cùng với ứng dụng khách Skype for Business trên máy tính (Tôi đang dùng phiên bản Office nào?)

 • OneDrive for Business (OneDrive for Business là gì?)

 • Tệp Word, Excel, OneNote, PowerPoint hoặc tệp Office khác mà bạn muốn sửa (tệp này phải nằm trên site OneDrive for Business của bạn).

  Lưu ý: Tính năng đồng tác giả được bật theo mặc định, nhưng người quản trị đối tượng thuê trong tổ chức của bạn có thể tắt đi. Nếu bạn không nhìn thấy tính năng như mô tả ở đây, hãy liên hệ với người quản trị đối tượng thuê của bạn.

Đồng tác giả trong cuộc họp
 1. Khi tất cả mọi người trong cuộc họp Skype for Business , bấm nút Trình bày nội dung Nút trình bày nội dung .

 2. Bấm Đồng Tác giả trên Tài liệu Office.

  Tùy chọn Đồng tác giả trong menu Trình bày

 3. Bấm OK để xác nhận thông báo rằng bạn sẽ cấp cho mọi người trong cuộc họp quyền truy nhập vào tài liệu của bạn.

 4. Chọn tệp mà bạn muốn sửa. Bạn phải chọn mục từ thư mục OneDrive for Business của bạn. Nếu bạn tìm cách chọn tệp từ máy cục bộ của bạn hoặc kho chia sẻ tệp khác, bạn sẽ nhìn thấy thông báo sau đây:

  Thông báo lỗi hiển thị khi bạn thử mở tệp từ vị trí khác OneDrive for Business

 5. Tệp sẽ mở ra trong cửa sổ cuộc họp của bạn, nơi tất cả người dự có thể bắt đầu chỉnh sửa.

  Nối kết đến tệp tự động xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện để người dùng bên ngoài hoặc những người kết nối thông qua Skype for Business Web App có thể tham gia.

Đồng tác giả trong phiên IM
 1. Từ phiên IM của bạn, hãy bấm nút Trình bày nội dung Nút trình bày nội dung .

 2. Bấm Đồng Tác giả trên Tài liệu Office.

  Tùy chọn đồng tác giả trong menu trình bày từ hội thoại IM

 3. Bấm OK để xác nhận thông báo rằng bạn sẽ cấp cho mọi người trong cuộc họp quyền truy nhập vào tài liệu của bạn.

 4. Chọn tệp mà bạn muốn sửa. Bạn phải chọn mục từ thư mục OneDrive for Business của bạn. Nếu bạn tìm cách chọn tệp từ máy cục bộ của bạn hoặc kho chia sẻ tệp khác, bạn sẽ nhìn thấy thông báo sau đây:

  Thông báo lỗi hiển thị khi bạn thử mở tệp từ vị trí khác OneDrive for Business

 5. Tệp sẽ mở ra trong phiên bản trên đám mây của ứng dụng Office thích hợp (Word đối với tài liệu Word, PowerPoint đối với tài liệu PowerPoint, v.v.) nơi tất cả người dự có thể bắt đầu chỉnh sửa.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Bắt đầu cuộc họp Skype for Business không dự tính trước

Gia nhập cuộc họp Skype for Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×