Đồng bộ tệp với máy khách đồng bộ OneDrive trên Mac OS X

Đồng bộ tệp với máy khách đồng bộ OneDrive trên Mac OS X

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn cài đặt ứng dụng OneDrive cho Mac, một bản sao của OneDrive được tải xuống máy Mac của bạn và đặt vào thư mục OneDrive. Thư mục này được đồng bộ với OneDrive. Nếu bạn thêm, thay đổi hoặc xóa tệp hay thư mục trên website OneDrive, thì tệp hoặc thư mục đó sẽ được thêm, thay đổi hoặc xóa trong thư mục OneDrive và ngược lại.

Để tự động tải tệp lên OneDrive, bạn chỉ cần sao chép hoặc di chuyển tệp vào thư mục OneDrive bằng cách sử dụng Finder hoặc lưu chúng vào thư mục OneDrive từ một ứng dụng. Những tệp mà bạn tải lên theo cách này đều có thể có kích cỡ lên đến 15 GB nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft hoặc 15 GB nếu bạn đã đăng nhập vào một tài khoản cơ quan hoặc trường học. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng OneDrive ở các máy tính khác, tệp cũng sẽ tự động được thêm vào thư mục OneDrive trên các máy đó.

Bạn cũng có thể sử dụng Finder để đổi tên và xóa tệp, tạo thư mục mới và di chuyển tệp trong thư mục OneDrive của mình. Các thay đổi sẽ tự động được thực hiện trong OneDrive và trên các máy tính khác của bạn có cài đặt ứng dụng OneDrive.

Máy khách đồng bộ OneDrive cho phép bạn đồng bộ tệp từ của bạn OneDrive for Business và thậm chí từ SharePoint site nếu quản trị của bạn bật nó. (Nếu bạn là người quản trị CNTT cho tổ chức của bạn, hãy xem cho phép người dùng đồng bộ hóa các tệp SharePoint với máy khách mới đồng bộ OneDrive.)

Lưu ý: Để sử dụng Ứng dụng OneDrive trên máy tính đồng bộ hóa các tệp công việc của bạn, bạn cần một tài khoản business Office 365 .

Lưu ý: Tính từ ngày 1 tháng 2 2019, OneDrive chỉ hỗ trợ mới cài đặt trên Mac OS 10,12 hoặc mới hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem OneDrive cuối của bộ phận hỗ trợ thông báo

Cài đặt và thiết lập

Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng khách đồng OneDrive với tài khoản Microsoft (ví dụ như someone@outlook.com), bạn nên đã có Ứng dụng OneDrive trên máy tính và bạn có thể bỏ qua đến bước 2 bên dưới.

 1. Cài đặt OneDrive cho Mac.

  Quan trọng: Nếu bạn hiện đang dùng OneDrive Mac Store app, bạn phải dỡ nó trước khi cài đặt bản dựng mới nhất của Ứng dụng OneDrive trên máy tính.

 2. Bắt đầu Thiết lập OneDrive.

Phương pháp 1: Nếu bạn không có tài khoản nào đăng nhập vào OneDrive

Nếu bạn không đăng nhập để OneDrive với bất kỳ tài khoản, hãy bắt đầu OneDrive để kết nối tài khoản công ty hoặc trường học.

 1. Bắt đầu OneDrive bằng cách nhấn cmd + khoảng trắng để khởi động một truy vấn làm nổi bật và nhập OneDrive. Điều này khởi động OneDrive thiết lập.

 2. Nhập công việc của bạn hoặc tài khoản trường học và sau đó chọn đăng nhập vào thiết lập tài khoản của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của trang đầu tiên của việc thiết lập OneDrive

Phương pháp 2: Nếu bạn đã có một tài khoản cá nhân đăng nhập vào OneDrive

Nếu bạn đã có tài khoản cá nhân đăng nhập vào OneDrive, bạn sẽ muốn thêm một tài khoản công ty hoặc trường học trong OneDrive tùy chọn.

 1. Bấm vào biểu tượng điện toán đám mây OneDrive lập trong thanh Menu, hãy bấm vào dấu ba chấm để mở menu và chọn tùy chọn.

  Ảnh chụp màn hình thiết đặt tùy chọn OneDrive personal

 2. Bấm vào tab tài khoản , sau đó chọn Thêm tài khoản để bắt đầu OneDrive thiết lập.

  Ảnh chụp màn hình thêm tài khoản trong tùy chọn OneDrive trên máy Mac

 3. Nhập tài khoản công ty hoặc trường học của bạn và bấm đăng nhập.

  Ảnh chụp màn hình của trang đầu tiên của việc thiết lập OneDrive

Phần chính của OneDrive thiết lập

Có một vài điểm OneDrive thiết lập hữu ích để xem cho:

 • Trên màn hình này là thư mục OneDrive của bạn , hãy bấm chọn OneDrive vị trí thư mục.

  Ảnh chụp màn hình trang Đây là Thư mục OneDrive của Bạn trong trình hướng dẫn Chào mừng bạn đến với OneDrive trên máy Mac

  Chọn một vị trí nơi bạn muốn lưu tệp OneDrive của bạn và bấm chọn vị trí này.

  Ảnh chụp màn hình khi chọn vị trí thư mục trong trình hướng dẫn Chào mừng bạn đến với OneDrive trên máy Mac

  Khi bạn nhìn thấy màn hình này là thư mục OneDrive của bạn , giờ bạn sẽ thấy đường dẫn đến thư mục mà bạn đã chọn. Bấm Tiếp theo để tiếp tục.

  Ảnh chụp màn hình cho màn hình Đây là Thư mục OneDrive của Bạn sau khi chọn một thư mục trong trình hướng dẫn Chào mừng bạn đến với OneDrive trên máy Mac

 • Trên màn hình Đồng bộ tệp từ OneDrive của bạn , bạn có thể chọn thư mục mà bạn muốn đồng bộ với máy tính của bạn, rồi bấm tiếp theo. Điều này bảo tồn khoảng trống trên máy tính của bạn, và giảm băng thông cần thiết cho các quá trình đồng bộ.

 • Khi bạn thấy của bạn OneDrive là sẵn sàng cho bạn, hình ảnh cuối cùng để thực hiện là đảm bảo rằng bạn chọn mở ở đăng nhập để đồng bộ tệp của tôi sẽ tự động. Điều này sẽ đảm bảo rằng OneDrive chạy tại đăng nhập và bạn luôn có phiên bản nhất Cập Nhật tất cả các tệp của bạn.

  Ảnh chụp màn hình cho màn hình cuối cùng của trình hướng dẫn Chào mừng bạn đến với OneDrive trên máy Mac

  Sau khi bạn bật OneDrive để mở lúc đăng nhập, bạn thực hiện xong! Bấm mở thư mục OneDrive của bạn để xem đồng bộ tệp của bạn vào thư mục của bạn.

Bạn có thể tìm thấy OneDrive lập trong thanh Menu. Bạn sẽ có một biểu tượng điện toán đám mây cho mỗi tài khoản mà bạn đã kết nối với OneDrive. Vì vậy bạn sẽ có một điện toán đám mây nếu bạn chỉ đang đồng bộ một cơ quan hoặc trường học tài khoản, điện toán đám mây một nếu bạn đang đồng bộ chỉ tài khoản cá nhân, hoặc hai đám mây nếu bạn đang đồng bộ cả hai.

Ảnh chụp màn hình OneDrive trong thanh menu trên máy Mac sau khi hoàn thành phần Chào mừng bạn đến với Onedrive

Bạn cũng sẽ nhìn thấy một thư mục trong trình tìm kiếm được gọi là OneDrive – YourTenantName.

Ảnh chụp màn hình tích hợp Trình tìm kiếm trên Mac với lớp phủ đồng bộ dành cho các tệp đã đồng bộ

Bật tích hợp trình tìm kiếm

Nếu bạn đang OSX 10,10 hoặc cao hơn, hãy nhận trạng thái đồng bộ trực tiếp từ trình tìm kiếm bằng cách cho phép các lớp phủ trình tìm kiếm trong thiết đặt.

Trước tiên, hãy bấm logo Apple trong góc trên bên trái của màn hình máy tính Mac của bạn và chọn Tùy chọn hệ thống, sau đó chọn phần mở rộng trong menu mức cao nhất (Hiển thị trong hàng thứ 3 từ đầu).

Ảnh chụp màn hình tùy chọn hệ thống trên máy Mac

Bật/tắt trên OneDrive trình tìm kiếm tích hợp để cho phép các lớp phủ trình tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình Phần mở rộng trong tùy chọn hệ thống trên máy Mac

Bạn đang thiết lập. Mở thư mục OneDrive của bạn trong trình tìm kiếm để xem các lớp phủ trên các tệp và thư mục.

Ảnh chụp màn hình tích hợp Trình tìm kiếm trên Mac với lớp phủ đồng bộ dành cho các tệp đã đồng bộ

Nếu bạn là người quản trị và muốn cho phép các lớp phủ biểu tượng đồng bộ trên nhiều máy tính, bạn có thể dùng lệnh Terminal này:

sử dụng /usr/bin/pluginkit -e -i com.microsoft.OneDrive-mac.FinderSync

Đồng bộ site SharePoint

Để đồng bộ thư viện và thư mục

 1. Bấm công cụ khởi động ứng dụng Office 365 Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 , sau đó bấm SharePoint.

  Công cụ khởi động ứng dụng Office 365 với ứng dụng SharePoint được tô sáng

 2. Bấm vào trang mà bạn muốn đồng bộ.

 3. Bấm tài liệu hoặc dẫn hướng đến thư mục con mà bạn muốn đồng bộ.

 4. Bấm đồng bộ.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nút Đồng bộ trên thư viện SharePoint.
 5. Nếu trình duyệt của bạn yêu cầu quyền dùng "Microsoft OneDrive", hãy xác nhận rằng đây là thấy ổn.

  Lưu ý: Tổ chức của bạn cần để cho phép SharePoint trang đồng bộ với Ứng dụng OneDrive trên máy tính cho bạn để đồng bộ site trên máy tính Mac. Nếu bạn là người quản trị CNTT cho tổ chức của bạn, hãy xem cho phép người dùng đồng bộ hóa các tệp SharePoint với máy khách mới đồng bộ OneDrive. Nếu bạn không phải là người quản trị CNTT, hãy liên hệ với bộ phận CNTT của bạn.

 6. Chọn thư mục mà bạn muốn đồng bộ, sau đó bấm bắt đầu đồng bộ.

SharePoint đồng bộ site nhóm bên dưới thư mục có tên đối tượng thuê của bạn. Thư mục này được tự động thêm vào ngăn dẫn hướng bên trái trong trình tìm kiếm.

Quản lý đồng bộ hóa trang web của bạn   

Bạn có thể quản lý trang web của bạn đồng bộ hóa trong thiết đặt máy khách đồng bộ.

 1. Bấm vào biểu tượng OneDrive trong thanh menu.

 2. Bấm tùy chọn, sau đó bấm vào tab tài khoản .

  Ảnh chụp màn hình của tab Tài khoản trên ứng dụng khách đồng bộ hóa OneDrive cho máy Mac
 3. Để thay đổi thư mục mà bạn đang đồng bộ, hãy bấm Chọn thư mục cho vị trí đó, sau đó chọn thư mục mà bạn muốn đồng bộ. Để ngừng đồng bộ một trang web, hãy bấm Ngừng đồng bộ bên cạnh trang web. (Bản sao của tệp vẫn còn trên máy tính của bạn. Bạn có thể xóa chúng nếu bạn muốn.)

Các tài nguyên khác

Để biết thêm các tài nguyên bổ sung về Ứng dụng OneDrive trên máy tính:

Tiêu đề

Mô tả

Đặt cấu hình cho máy khách đồng bộ OneDrive mới trên macOS

Tìm hiểu cách người quản trị có thể triển khai Ứng dụng OneDrive trên máy tính trên hệ điều hành X để người dùng trong môi trường doanh nghiệp của họ.

Ghi chú phát hành máy khách đồng bộ OneDrive mới

Bản phát hành các ghi chú về Ứng dụng OneDrive trên máy tính.

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ tệp và thư mục bằng cách dùng OneDrive mới cho ứng dụng khách đồng nghiệp vụ

Bài viết cơ sở kiến thức bao gồm các giới hạn và các hạn chế (chẳng hạn như ký tự không hợp lệ trong tên tệp).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ One Drive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

One Drive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Mẹo
Việc cung cấp vị trí của bạn cho chúng tôi có thể giúp chúng tôi giải quyết sự cố nhanh hơn.

Mọi thứ đã được khắc phục? Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi và OneDrive bắt đầu hoạt động trở lại, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách trả lời email chúng tôi đã gửi tới bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×