Đồng bộ tệp trên máy tính của bạn với thiết bị di động của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để truy nhập các tệp Office được lưu trên máy tính của bạn từ iPad, iPhone, thiết bị Android hoặc thiết bị Windows, hãy tải tệp lên OneDrive, Dropbox hoặc site nhóm. Hoặc gửi chính bạn đính kèm email và mở chúng trên thiết bị di động của bạn.

Tải lên và mở tệp

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở trình duyệt web và đến OneDrive, Dropbox hay site nhóm Office 365 của bạn.

  Mẹo: Để thiết lập một vị trí trực tuyến mới, hãy gõ nhẹ mở > Thêm vị trí, và chọn dịch vụ của bạn. Để xem tất cả các vị trí hiện có sẵn cho bạn, hãy gõ nhẹ mở > duyệt.

 2. Tải lên tệp của bạn.

 3. Nếu bạn chưa làm như vậy, đăng nhập vào thiết bị Android của bạn.

 4. Gõ nhẹ mở, gõ nhẹ vào dịch vụ mà bạn đã lưu tệp và tìm tệp.

  Mở tệp

  Nếu bạn đã có một tệp đang mở, bấm vào biểu tượng tệp hoặc menu, hãy gõ nhẹ vào mở, gõ nhẹ vào dịch vụ mà bạn đã lưu tệp, và sau đó tìm tệp.

  Ảnh chụp màn hình của menu tệp trong ứng dụng Office trên điện thoại Android

Mở email có phần đính kèm

 1. Trên thiết bị Android của bạn, mở ứng dụng email của bạn và sau đó mở thông điệp email có phần đính kèm. Bạn sẽ tìm thấy phần đính kèm ở phía dưới cùng của thư. Bạn có thể cần gõ nhẹ vào phần đính kèm để tải xuống.

  Tùy thuộc vào kích cỡ của nó, tải xuống có thể mất vài phút. Bạn sẽ thấy một màn hình tiến độ trong khi tệp tải xuống.

 2. Gõ nhẹ vào phần đính kèm để mở nó trong Word, PowerPoint hoặc Excel.

Tải lên và mở tệp

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở trình duyệt web và đến OneDrive, Dropbox hay site nhóm Office 365 của bạn.

  Mẹo: Để thiết lập một vị trí trực tuyến mới, hãy gõ nhẹ mở > Thêm vị trí, và chọn dịch vụ của bạn. Để xem vị trí bổ sung sẵn dùng cho bạn, hãy gõ nhẹ mở > Thêm.

 2. Tải lên tệp của bạn.

 3. Nếu bạn chưa làm như vậy, đăng nhập để iPhone hoặc iPad của bạn.

 4. Gõ nhẹ và đăng nhập vào dịch vụ mà bạn đã lưu tệp, và gõ nhẹ vào mở để tìm tệp.

  Tìm tệp của bạn

  Nếu bạn đã có một tệp đang mở, gõ nhẹ lại đầu tiên.

  Gõ nhẹ lại

Mở email có phần đính kèm

Mở phần đính kèm email Word, Excel, PowerPoint và Visio, hãy làm như sau:

 1. Trên thiết bị di động của bạn, mở ứng dụng thư của bạn và tìm thông điệp email với phần đính kèm. Bạn sẽ thấy phần đính kèm ở phía dưới cùng của thư. Bạn có thể cần gõ nhẹ vào phần đính kèm một lần để tải xuống.

 2. Gõ nhẹ và giữ phần đính kèm cho đến khi một nhóm các biểu tượng xuất hiện.

  Biểu tượng ứng dụng

 3. Gõ nhẹ vào biểu tượng để mở tệp của bạn trong Word, Excel, PowerPoint hoặc Visio.

Tải lên và mở tệp

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở trình duyệt web và đến OneDrive, Dropbox hay site nhóm Office 365 của bạn.

  Mẹo: Để xem tất cả các vị trí hiện có sẵn cho bạn, hãy gõ nhẹ mở > duyệt.

 2. Tải lên tệp của bạn.

 3. Nếu bạn chưa làm như vậy, đăng nhập vào thiết bị di động Windows của bạn.

 4. Gõ nhẹ vào biểu tượng Word, PowerPoint hoặc Excel để mở ứng dụng, định vị tệp của bạn, rồi gõ nhẹ để mở nó.

  Nếu bạn đã có một tệp đang mở, gõ nhẹ vào tab tệp hoặc menu, gõ nhẹ vào mởvà định vị tệp của bạn.

  Menu tệp

Mở email có phần đính kèm

 1. Trên thiết bị di động Windows của bạn, mở ứng dụng email của bạn và mở thông điệp email có phần đính kèm. Bạn sẽ tìm thấy phần đính kèm ở phía dưới cùng của thư.

 2. Gõ nhẹ vào phần đính kèm để mở nó trong Word, PowerPoint hoặc Excel.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×