Đồng bộ hóa sổ ghi chép được chia sẻ trong OneNote Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong OneNote Web App, thông thường là không cần theo cách thủ công lưu hoặc đồng bộ ghi chú của bạn trong khi bạn làm việc. OneNote liên tục đồng bộ hóa thay đổi của bạn trong nền, rời khỏi bạn miễn phí để tập trung vào những suy nghĩ và ý tưởng của bạn.

Nếu bạn đang làm việc trên dự án nhạy cảm thời gian trong sổ ghi chép được chia sẻ đồng thời đồng biên soạn bởi nhiều người, bạn có thể muốn đồng bộ thủ công bất kỳ thay đổi lớn trang nào mà bạn đã, thực hiện sao cho những người khác có thể nhìn thấy chúng ngay lập tức. Trong khi điều này không thể hiện trong OneNote Online, bạn có thể dùng ứng dụng OneNote trên máy tính trên PC chạy Windows của bạn hoặc trên máy Mac của bạn theo cách thủ công đồng bộ hóa các ghi chú khi cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong các thao tác sau:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×