Đồng bộ hóa một bài tập từ Microsoft nhóm sang PowerSchool

Đồng bộ hóa một bài tập từ Microsoft nhóm sang PowerSchool

Bật đồng bộ hóa PowerSchool cho một bài tập bạn tạo trong Microsoft nhóm và đồng bộ hóa các chi tiết của bài tập và xếp hạng trực tiếp đến PowerSchool. Sau khi bạn làm theo quy trình xác minh ban đầu để kết nối tài khoản của bạn, bạn có thể chuyển nút đồng bộ hóa PowerSchool thành đối với các bài tập trong tương lai. 
 

Lưu ý:  Vui lòng kiểm tra với người quản trị CNTT của bạn mà đồng bộ Powerschool đã được bật trước khi bạn bắt đầu.

Đồng bộ hóa nhiệm vụ mới cho PowerSchool lần đầu tiên

 1. Dẫn hướng đến tab bài tập trong lớp học của bạn, rồi chọn tạo > gán

 2. Bên dưới thiết đặt, nút bật tắt đồng bộ PowerSchool sẽ mặc định là không có. Chuyển đổi nó thành .

  Chuyển đổi PowerSchool

 3. Cửa sổ đối thoại mới sẽ bật lên. Chọn kết nối để bắt đầu quá trình liên kết các nhóm Microsoft với tài khoản powerschool của bạn.

 4. Hãy làm theo các bước xác thực email bằng cách nhập địa chỉ email trường học của bạn, rồi chọn gửi mã

 5. Kiểm tra email của bạn, sao chép mã được cung cấp và dán nó vào đối thoại. Chọn xác minh.

  Nhập mã và chọn xác minh.

 6. Bây giờ bạn đã kết nối với PowerSchool, hãy điền vào phân công của bạn như bình thường và chọn gán.
   

  Lưu ý: Bài tập được đồng bộ hóa với PowerSchool không thể gán cho học viên cá nhân hoặc được lên lịch để gán sau. Các sửa đổi bạn thực hiện với một nhiệm vụ sau khi đã được đăng và đồng bộ sẽ chỉ xuất hiện trong Microsoft nhóm.

 7. Lớp học trong tương lai bạn đưa vào bài tập này sẽ tự động đồng bộ hóa với PowerSchool. Di chuột qua dấu kiểm trên công việc đã trả về của học viên để xem ngày chính xác và thời gian được đồng bộ.

  Nhiệm vụ được trả về học viên và được đồng bộ hóa với PowerSchool.

  Để đăng xuất khỏi PowerSchool, hãy chọn chỉnh sửa, rồi đăngxuất. Bạn sẽ cần lặp lại các bước ở trên nếu bạn quyết định kết nối với PowerSchool một lần nữa.

Đồng bộ hóa phân công đã phát hành sang PowerSchool

 1. Chọn bài tập mà bạn muốn đồng bộ để mở nó, rồi chọn sửabài tập.

 2. Chuyển đổi bật tắt PowerSchool thành yes.

  Giao nhiệm hiện tại và lớp học trong tương lai của bạn sẽ đồng bộ với PowerSchool nhưng lưu ý rằng các điểm mà bạn đã trả về học viên sẽ không đồng bộ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×