Đối tác: sử dụng khóa sản phẩm để thiết lập đăng ký khách hàng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bây giờ bạn đã mua khóa sản phẩm cho Office 365, bạn có thể dùng các khóa sản phẩm này để thiết lập đăng ký Office 365 cho khách hàng. Sau đó, bạn có thể thêm người dùng và di chuyển email và dữ liệu của khách hàng đến Office 365. Nếu khách hàng thêm số đối tác trong hồ sơ (POR) của bạn vào đăng ký, bạn đủ điều kiện hưởng thêm các lợi ích dành cho đối tác và có thể cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm cho khách hàng của mình.

Lưu ý: Bài viết này dành cho các đối tác Office 365. Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp với khóa sản phẩm Office 365 nhưng không phải là đối tác, hãy xem Tìm và nhập khóa sản phẩm cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Bạn muốn làm gì?

Quy đổi khóa sản phẩm Office 365 và thiết lập đăng ký Office 365 cho khách hàng

Quản lý tài khoản khách hàng tại thời điểm gia hạn đăng ký

Quy đổi khóa sản phẩm Office 365 và thiết lập đăng ký Office 365 cho khách hàng

Sau khi bạn đã có được một khóa sản phẩm Office 365 cho khách hàng, bạn có thể quy đổi khóa sản phẩm này và tạo đăng ký Office 365.

Lưu ý: 

 • Khi bạn thiết lập đăng ký Office 365, hãy nhập thông tin người dùng cho người quản trị trong tổ chức của khách hàng. Khi bạn tạo đăng ký, người có thông tin mà bạn đã nhập được tự động trao quyền quản trị và được cấp một giấy phép Office 365.

 • Nếu bạn là người quản trị ủy nhiệm cho khách hàng, bạn được cấp quyền quản trị ngay khi bạn tự thiết lập làm người quản trị ủy nhiệm. Tuy nhiên, bạn không cần giấy phép Office 365 để thay mặt khách hàng quản lý đăng ký của họ.

Khóa sản phẩm Office 365 là gì và làm thế nào để dùng khóa này?   

Một khóa sản phẩm Office 365 là một mã duy nhất gồm 25 ký tự chữ và số mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt đăng ký Office 365, thêm người dùng và gia hạn đăng ký Office 365. Nếu bạn là đối tác được ủy quyền để bán Office 365, bạn có thể mua thẻ khóa sản phẩm Office 365 thông qua chương trrình Microsoft Open.

Lưu ý: Tất cả các đối tác có thể bán Office 365 theo họ thiết lập một mối quan hệ kênh bán lại với một nhà phân phối được ủy quyền. Để biết thêm thông tin về cấp phép số lớn của Microsoft, các chương trình Microsoft giấy phép mở và bán Office 365, hãy xem Cấp phép số lớn của Microsoft.

Các bước

Quy đổi khóa sản phẩm Office 365

Hoàn tất các thủ tục sau đây để dùng khóa sản phẩm cho khách hàng của bạn.

 1. Đi tới Quy đổi khóa sản phẩm Office 365.

 2. Đọc hướng dẫn, bấm vào Tôi hiểu rằng tôi là người thích hợp để làm điều này cho tổ chức của tôi, sau đó bấm vào Bắt đầu.

 3. Nhập Office 365 khóa sản phẩm. Nếu bạn có khóa sản phẩm bổ sung để thêm, hãy bấm Thêm khóa sản phẩm khác, thêm phần còn lại của khóa sản phẩm, sau đó bấm Tiếp.

 1. Trên trang Mọi thứ có hiển thị đúng không?, hãy xem lại thông tin bạn đã nhập, sau đó bấm vào Hoàn thành việc thêm khóa sản phẩm.

  Quan trọng: Không đóng cửa sổ trình duyệt của bạn cho đến khi bạn đã hoàn tất các bước tiếp theo. Nếu bạn đóng cửa sổ trình duyệt, bạn sẽ phải thực hiện nhập lại khóa sản phẩm.

Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm xong, hãy tạo đăng ký Office 365 cho khách hàng bằng cách hoàn tất các bước sau.

 1. Trên trang Bắt đầu, bấm Bắt đầu bước 2 để bắt đầu tạo tài khoản.

 2. Nhập thông tin yêu cầu cho người quản trị trong tổ chức của khách hàng, bao gồm tên quốc gia hoặc khu vực, tên tổ chức và tên của người quản trị.

Lưu ý:  Nếu quốc gia hoặc khu vực của bạn không được liệt kê thì không có dịch vụ Office 365 ở đó.

 1. Sau khi bạn đã hoàn tất các thông tin yêu cầu, bấm Tạo tài khoản của tôi.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu thêm người dùng và di chuyển email cùng dữ liệu đến Office 365 cho tổ chức của khách hàng. Bạn có thể hoàn tất các nhiệm vụ này ngay bây giờ hoặc sau đó.

Để biết thêm thông tin về cách thêm người dùng, thiết lập email, thêm miền và các tác vụ khác cho khách hàng của bạn, hãy xem:

Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp

Gửi đề nghị cho dịch vụ quản trị ủy nhiệm đến khách hàng của bạn

Để có đầy đủ quyền truy nhập quản trị vào tất cả các dịch vụ của khách hàng, bạn phải là người quản trị ủy nhiệm cho khách hàng đó. Để trở thành người quản trị ủy nhiệm, hãy làm như sau.

 1. Ở phần trên cùng của trang Trung tâm quản trị , bấm Đối tác.

 2. Trên trang Tổng quan đối tác, hãy bấm Gửi thư đề nghị cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

 3. Tạo thư để đề nghị cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm và gửi cho khách hàng của bạn.

 4. Khách hàng phải chấp nhận đề nghị của bạn trước khi bạn có thể thay mặt khách hàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ quản trị nào.

Để biết thêm thông tin về việc gửi đề nghị cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm cho khách hàng của mình, hãy xem phần Cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

Lưu ý: Bạn phải ghi danh vào chương trình Microsoft Cloud Essential để đủ điều kiện để đề nghị cung cấp quản trị ủy quyền. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần chương trình Microsoft Cloud Essentials.

Quản lý đăng ký khách hàng tại thời điểm gia hạn đăng ký

Nếu bạn được liệt kê là POR của khách hàng, khách hàng và bạn sẽ bắt đầu nhận được thông báo gia hạn đăng ký trong vòng 60 ngày, 30 ngày, 7 ngày, và 1 ngày trước khi đăng ký hết hạn.

Khi đăng ký của khách hàng sắp hết hạn, bạn có thể giúp khách hàng gia hạn đăng ký Office 365 của họ với một khóa sản phẩm để tiếp tục lập hóa đơn trực tiếp cho khách hàng. Bạn cũng có thể chọn chuyển khách hàng của bạn sang thanh toán trực tiếp với Microsoft. Nếu đăng ký được gia hạn bằng cách sử dụng lập hóa đơn trực tiếp, đăng ký mới sẽ bắt đầu ngay lập tức. Trong trường hợp này, khách hàng không nên gia hạn đăng ký của họ cho đến ngay trước khi hết hạn.

Nếu khách hàng không gia hạn đăng ký kịp thời, họ vẫn có thể dùng Office 365 trong 30 ngày sau ngày hết hạn đăng ký. Khách hàng có thể kích hoạt lại đăng ký và dữ liệu của họ sẽ được lưu giữ cho đến 120 ngày sau ngày hết hạn. Để tìm hiểu thêm về điều gì sẽ xảy ra khi đăng ký hết hạn, hãy xem Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu và quyền truy nhập của tôi khi kết thúc đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp?

Để biết thêm thông tin, hãy xem Bán và phục vụ cho khách hàng dịch vụ Microsoft Cloud.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×