Đối tác: Quản lý máy khách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ghi chú    Tính năng này sẵn dùng chỉ để đối tác Microsoft Cloud được ủy quyền cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Ghi chú    Tính năng này sẵn dùng chỉ để đối tác Microsoft Cloud được ủy quyền cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Ghi chú    Bài viết này chỉ áp dụng cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc. Tính năng này sẵn dùng chỉ đến Office 365 vận hành bởi 21Vianet đối tác được ủy quyền cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Chỉ máy khách đã cung cấp cho bạn quyền quản lý tổ chức của họ sẽ hiển thị trong dạng xem danh sách quản lý máy khách. Nếu bạn có máy khách nhưng không có truy nhập ủy nhiệm để quản lý chúng, chúng sẽ không hiển thị.

  • Bạn có thể xem tất cả các máy khách trong dạng xem danh sách một cách nhanh chóng và xem bất kỳ dịch vụ áp dụng yêu cầu hoặc trạng thái liên quan đến vấn đề.

  • Việc chọn một máy khách trong dạng xem danh sách tiết lộ thông tin trong ngăn chi tiết như địa chỉ của máy khách, đăng ký và khả năng để mở trung tâm quản trị Office 365 của máy khách.

  • Khi bạn chọn một máy khách trong dạng xem danh sách và sau đó chọn một tính năng trong ngăn bên trái tính năng sẽ tìm kiếm trong ngữ cảnh của máy khách đó. Ví dụ, trong danh sách máy khách bạn chọn máy khách và sau đó chọn dịch vụ trạng thái, trạng thái dịch vụ của máy khách sẽ được hiển thị.

Bảng dưới đây mô tả nhũng tính năng quản lý máy khách và, nếu áp dụng, các nối kết đến một bài viết, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng đó.

Quản lý

Mô tả

Để biết thêm chi tiết

Quản lý tổ chức của máy khách

Để quản lý tổ chức của máy khách, hãy chọn máy khách trong dạng xem danh sách và sau đó bấm vào một trong các nối kết trung tâm quản trị trong ngăn bên phải hành động. Ví dụ, nếu bạn muốn quản lý thiết đặt của máy khách Exchange, hãy bấm Trung tâm quản trị Exchange.

Để tìm kiếm một lần bấm ứng dụng khách trên biểu tượng tìm kiếm ở phía trên cùng của dạng xem danh sách và nhập tên của một phần hoặc toàn bộ tổ chức hoặc tên miền chính. Nhấn enter trên bàn phím của bạn bắt đầu tìm kiếm.

Trạng thái dịch vụ

Để tìm hiểu xem liệu một trong các máy khách của bạn có bất kỳ cảnh báo trạng thái dịch vụ nào không, hãy sắp xếp theo cột Trạng thái Dịch vụ. Nếu máy khách có vấn đề về trạng thái, sẽ không có biểu tượng thông tin trong cột. Bấm vào biểu tượng và bạn sẽ được đưa đến báo cáo trạng thái dịch vụ của máy khách.

Bạn cũng có thể xem trạng thái dịch vụ của máy khách bằng cách chọn máy khách trong danh sách và sau đó bấm vào Trạng thái dịch vụ ở ngăn bên trái.

Xem trạng thái các dịch vụ của bạn

Yêu cầu Dịch vụ

Để xem một yêu cầu dịch vụ của máy khách, hãy chọn máy khách trong dạng xem danh sách rồi bấm Yêu cầu dịch vụ ở ngăn bên trái.

Bạn cũng có thể tạo yêu cầu dịch vụ thay mặt cho khách hàng. Chọn máy khách trong dạng xem danh sách Quản lý máy khách và sau đó bấm Yêu cầu dịch vụ. Bấm nút + thêm nút để tạo yêu cầu dịch vụ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×