Đối tác: Cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ghi chú    Tính năng này sẵn dùng chỉ với đối tác Microsoft Cloud được chứng nhận cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

Ghi chú    Tính năng này sẵn dùng chỉ với đối tác Microsoft Cloud được chứng nhận cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

Ghi chú    Bài viết này chỉ áp dụng cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc. Tính năng này sẵn dùng chỉ đến Office 365 vận hành bởi 21Vianet đối tác được chứng nhận cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

Khi bạn quản lý tài khoản của một tổ chức thay mặt cho khách hàng nghĩa là bạn đang cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm. Là người quản trị ủy nhiệm, bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ như thêm người dùng, đặt lại mật khẩu và thêm miền.

Trước khi bạn có thể bắt đầu quản lý tài khoản của khách hàng, khách hàng phải ủy quyền cho bạn thực hiện với vai trò là người quản trị ủy nhiệm. Để có được sự chấp thuận của khách hàng, trước tiên bạn có thể gửi đến họ đề nghị cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm, lời đề nghị này có thể bao hàm trong thư mời dùng thử hoặc thư chào hàng. Bạn cũng có thể cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm cho khách hàng vào thời gian sau đó.

Để biết thêm thông tin về việc tạo thư mời dùng thử, hãy xem Tạo thư mời dùng thử. Để biết thêm thông tin về việc tạo thư chào hàng, hãy xem Tạo thư chào hàng.

Sử dụng thủ tục này nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm vào thời gian sau đó.

Gửi thư đề nghị cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm

 1. Nếu bạn quản lý 100 máy khách, dẫn hướng đến tổng quan đối tác > gửi thư chào quản trị ủy nhiệm.

 2. Nếu bạn quản lý ít hơn 100 máy khách, hãy dẫn hướng đến Xây dựng công việc kinh doanh của bạn > cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

 3. Hãy sao chép thông tin và cung cấp URL cho dịch vụ quản trị ủy nhiệm và sau đó dán vào email tùy chỉnh, tài liệu hoặc trang web.

 4. Gửi lời đề nghị đến khách hàng của bạn.

Lời đề nghị này không phải dành cho khách hàng cụ thể, bạn có thể sử dụng lại lời đề nghị này cho nhiều khách hàng.

Khi khách hàng nhận được đề nghị của bạn, nội dung thư có chứa nối kết mà họ có thể làm theo để ủy quyền cho bạn làm người quản trị ủy nhiệm. Nếu khách hàng chấp nhận đề nghị của bạn, bạn sẽ nhận được email hồi đáp của họ. Khi bạn được ủy quyền là người quản trị ủy nhiệm, khi đó bạn có thể truy nhập tài khoản của khách hàng và quản lý các dịch vụ thay mặt cho họ.

Lưu ý: Ủy nhiệm truy nhập để quản lý thiết bị di động cho Office 365 không được hỗ trợ.

Cấp quyền cho quản trị ủy nhiệm

Như một đối tác, bạn có tài khoản riêng của bạn với Office 365, bao gồm tài khoản người dùng của tổ chức của bạn. Bạn có thể cung cấp cho người dùng trong tổ chức của bạn quyền để làm người quản trị ủy nhiệm thay mặt cho máy khách của bạn; Tuy nhiên, cho đến khi ứng dụng khách là người quản trị ủy nhiệm đặc quyền, bạn sẽ không thể truy nhập tổ chức của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc xóa một đối tác tư vấn viên đăng ký.

Như một đối tác, bạn có tài khoản riêng của bạn với Office 365, bao gồm tài khoản người dùng của tổ chức của bạn. Bạn có thể cung cấp cho người dùng trong tổ chức của bạn quyền để làm người quản trị ủy nhiệm thay mặt cho máy khách của bạn; Tuy nhiên, cho đến khi ứng dụng khách là người quản trị ủy nhiệm đặc quyền, bạn sẽ không thể truy nhập tổ chức của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc xóa một đối tác tư vấn viên đăng ký.

Như một đối tác, bạn có tài khoản riêng của bạn với Office 365 vận hành bởi 21Vianet, bao gồm tài khoản người dùng của tổ chức của bạn. Bạn có thể cung cấp cho người dùng trong tổ chức của bạn quyền để làm người quản trị ủy nhiệm thay mặt cho máy khách của bạn; Tuy nhiên, cho đến khi ứng dụng khách là người quản trị ủy nhiệm đặc quyền, bạn sẽ không thể truy nhập tổ chức của họ.

 1. Đi tới Bảng điều khiển > Người dùng > Người dùng Hiện hoạt.

 2. Chọn người dùng, bấm Sửa , sau đó bấm Thiết đặt.

 3. Trên tab Thiết đặt, dưới Cấp quyền truy nhập quản trị cho các công ty mà bạn hỗ trợ, bấm Có để cho phép người dùng tạo thư mời dùng thử và thư chào hàng trên trang Tổng quan đối tác.

 4. Chọn vai trò thích hợp, sau đó bấm Lưu.

  • Quản trị toàn bộ: Vai trò này có các đặc quyền giống như vai trò quản trị toàn cầu cho các công ty mà bạn hỗ trợ

  • Quản trị hạn chế: Vai trò này có các đặc quyền giống như vai trò quản trị mật khẩu cho các công ty bạn hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về vai trò và quyền quản trị, hãy xem mục Gán vai trò quản trị.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×