Đối tác: Cách tạo thư mời dùng thử

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ghi chú    Tính năng này sẵn dùng chỉ với đối tác Microsoft Cloud là tư vấn viên đăng ký được ủy quyền. Tìm kiếm đối tác nội dung? Xem qua Trợ giúp dành cho đối tác.

Ghi chú    Tính năng này sẵn dùng chỉ với đối tác Microsoft Cloud là tư vấn viên đăng ký được ủy quyền. Tìm kiếm đối tác nội dung? Xem qua Trợ giúp dành cho đối tác.

Ghi chú    Bài viết này chỉ áp dụng cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc. Tính năng này sẵn dùng chỉ đến Office 365 vận hành bởi 21Vianet đối tác là tư vấn viên đăng ký được ủy quyền.

Bạn có thể tạo và gửi thư mời dùng thử đến khách hàng của bạn để họ có thể thử Office 365. Khi bạn tạo một thư mời dùng thử, trình hướng dẫn tạo thư mời dùng thử tạo một URL tùy chỉnh cho bạn. URL có một mã nhúng mà bạn xác định là tư vấn viên đăng ký. Bạn có thể dùng URL này cho một hoặc nhiều máy khách. Gửi URL cho khách hàng của bạn trong email hoặc dùng URL trong tài liệu khác. Gói đăng ký có thể chứa một hoặc nhiều dịch vụ, tùy thuộc vào thư chào hàng cụ thể. Lời mời có thể được gửi cho chỉ một thuê bao dùng thử cùng một lúc.

Nếu bạn đang được chứng nhận cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm, bạn có thể thêm một tùy chọn thư mời dùng thử cho phép bạn quản lý tài khoản thay mặt cho khách hàng của bạn. Điều này giúp dễ dàng cho khách hàng của bạn để dùng thử Office 365.

Cách tạo thư mời dùng thử

 1. Dẫn hướng đến xây dựng doanh nghiệp của bạn > thư mời dùng thử.

 2. Trên trang Chọn tùy chọn, chọn các tùy chọn mời dùng thử mà bạn muốn bao gồm:

  • Văn phòng đối tác: Nếu công ty bạn có nhiều văn phòng, chọn văn phòng mà bạn muốn liên kết với thư mời dùng thử này.

   Bạn có thể thêm đối tác office vị trí trên trang web Mạng lưới đối tác Microsoft . Địa điểm văn phòng mới có thể yêu cầu tối đa 24 giờ sau khi đã tạo ra xuất hiện trong danh sách đối tác office .

  • Vị trí sử dụng: Chọn vị trí mà khách hàng của bạn sẽ sử dụng dịch vụ.

  • Đăng ký dùng thử: Danh sách đăng ký dùng thử mà bạn có thể chọn được xác định bởi vị trí của quốc gia hoặc khu vực của khách hàng sử dụng dịch vụ.

  • Quản trị ủy nhiệm: Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các đối tác được chứng nhận cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm cho khách hàng. Nếu bạn thực hiện như vậy, khách hàng của bạn có thể chấp nhận thư mời dùng thử nhưng có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận quản trị ủy nhiệm. Để biết thêm thông tin về quản trị ủy nhiệm, hãy xem Cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

 3. Bấm vào Tiếp.

 4. Trên trang Gửi, sao chép thông tin thư mời dùng thử và URL, sau đó dán vào email, tài liệu hay trang web để tạo thư mời dùng thử tùy chỉnh.

Cách tạo thư mời dùng thử

 1. Dẫn hướng đến xây dựng doanh nghiệp của bạn > thư mời dùng thử.

 2. Trên trang Chọn tùy chọn, chọn các tùy chọn mời dùng thử mà bạn muốn bao gồm:

  • Văn phòng đối tác: Nếu công ty bạn có nhiều văn phòng, chọn văn phòng mà bạn muốn liên kết với thư mời dùng thử này.

   Bạn có thể thêm đối tác office vị trí trên trang web Mạng lưới đối tác Microsoft . Địa điểm văn phòng mới có thể yêu cầu tối đa 24 giờ sau khi đã tạo ra xuất hiện trong danh sách đối tác office .

  • Vị trí sử dụng: Chọn vị trí mà khách hàng của bạn sẽ sử dụng dịch vụ.

  • Đăng ký dùng thử: Danh sách đăng ký dùng thử mà bạn có thể chọn được xác định bởi vị trí của quốc gia hoặc khu vực của khách hàng sử dụng dịch vụ.

  • Quản trị ủy nhiệm: Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các đối tác được chứng nhận cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm cho khách hàng. Nếu bạn thực hiện như vậy, khách hàng của bạn có thể chấp nhận thư mời dùng thử nhưng có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận quản trị ủy nhiệm. Để biết thêm thông tin về quản trị ủy nhiệm, hãy xem Cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

 3. Bấm vào Tiếp.

 4. Trên trang Gửi, sao chép thông tin thư mời dùng thử và URL, sau đó dán vào email, tài liệu hay trang web để tạo thư mời dùng thử tùy chỉnh.

Cách tạo thư mời dùng thử

 1. Dẫn hướng đến xây dựng doanh nghiệp của bạn > thư mời dùng thử.

 2. Trên trang Chọn tùy chọn, chọn các tùy chọn mời dùng thử mà bạn muốn bao gồm:

  • Văn phòng đối tác: Nếu công ty bạn có nhiều văn phòng, chọn văn phòng mà bạn muốn liên kết với thư mời dùng thử này.

  • Vị trí sử dụng: Chọn vị trí mà khách hàng của bạn sẽ sử dụng dịch vụ.

  • Đăng ký dùng thử: Danh sách đăng ký dùng thử mà bạn có thể chọn được xác định bởi vị trí của quốc gia hoặc khu vực của khách hàng sử dụng dịch vụ.

  • Quản trị đại diện: tùy chọn này chỉ sẵn dùng cho các đối tác được chứng nhận cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm máy khách của bạn. Nếu bạn thực hiện, khách hàng của bạn có thể chấp nhận thư mời dùng thử có hoặc không có chấp nhận quản trị ủy nhiệm. Để biết thêm thông tin về quản trị ủy nhiệm, hãy xem Office 365 vận hành bởi 21Vianet đối tác: cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

 3. Bấm vào Tiếp.

 4. Trên trang Gửi, sao chép thông tin thư mời dùng thử và URL, sau đó dán vào email, tài liệu hay trang web để tạo thư mời dùng thử tùy chỉnh.

Lưu ý: Ghi chú ID của Tóm tắt thư mời dùng thử. Sử dụng ID này để theo dõi thư mời dùng thử.

 1. Có thể cá nhân hoá thông điệp bằng cách bao gồm logo của công ty, giới thiệu, phát biểu kết thúc hoặc các thông tin khác.

 2. Gửi thư mời dùng thử đến khách hàng của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×