Đọc Nguồn cấp RSS

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nguồn cung ứng đơn giản (RSS) mang đến một cách nhanh chóng để đọc các bản cập nhật mới nhất từ trang web ưa thích của bạn. Nhiều trang web cung cấp nguồn cấp RSS để các khi nội dung được phát hành, chẳng hạn như tin tức một bài viết, tóm tắt một hoặc bài viết đầy đủ tự động xuất hiện trong Outlook.

Để đọc Nguồn cấp RSS trong Outlook, bạn phải đăng ký Nguồn cấp RSS trước tiên.

Đăng ký nguồn cấp RSS xuất hiện trong ngăn thư mục bên dưới thư mục Nguồn cấp RSS trong Outlook 2013 hoặc thư mục Đăng ký RSS trong Outlook 2016.

  1. Bấm vào thư mục có chứa Nguồn cấp RSS.

  2. Trong danh sách thư, chọn một thư.

Nội dung của mục RSS xuất hiện trong Ngăn Đọc. Bấm đúp vào mục RSS trong danh sách thư để mở trong một cửa sổ mới.

Nhiều mục RSS là tóm tắt của một bài viết lớn hơn. Liên kết đến bài viết đầy đủ thường được đưa vào nội dung của mục RSS. Để xem hoặc tải xuống mục đầy đủ, hãy thực hiện một trong các cách sau:

  • Bấm vào đường dẫn trong nội dung của mục RSS.

  • Bấm Trang chủ > Xem bài viết.

  • Bấm Trang chủ > Tải nội dung về.

Nội dung được tải xuống dưới dạng đính kèm có tiêu đề Bài viết đầy đủ.htm. Bấm đúp vào phần đính kèm để mở nó trong trình duyệt web của bạn, hoặc bấm Lưu Như, sau đó chọn thư mục bạn muốn lưu phần đính kèm này.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×