Đọc chính tả tài liệu của bạn

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký Tính năng này chỉ sẵn có với Người đăng ký Office 365.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Office 365 của mình, hãy bật micrô của bạn và đảm bảo nó hoạt động (xem thiết đặt micrô).

 2. Đi đến trang chủ > dictate.

  Hiển thị Giao diện người dùng đọc chính tả trong Word

 3. Chờ các dấu chấm màu đỏ xuất hiện trên nút dictate và âm thanh nhanh cho bạn biết rằng đọc chính tả đã bắt đầu.

  Hiển thị biểu tượng Đọc chính tả sau khi lựa chọn

 4. Bắt đầu trò chuyện. Khi bạn nói, văn bản sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.

 5. Đọc rõ ràng và dễ hiểu. Chèn dấu câu bằng cách nói tên dấu chấm câu bạn muốn thêm.

 6. Nếu bạn gặp lỗi trong khi đọc chính tả, di chuyển con trỏ đến lỗi và khắc phục sự cố bằng bàn phím. Không cần phải tắt micrô.

 7. Khi hoàn tất, chọn Đọc chính tả lần nữa để dừng nhập.

Lưu ý: Dictate hiện chỉ sẵn dùng trên Word cho Office 365 cho máy Mac.

 1. Khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Office 365 của mình, hãy bật micrô của bạn và đảm bảo nó hoạt động (xem thiết đặt micrô).

 2. Đi đến trang chủ > dictate.

  Hiển thị Giao diện người dùng đọc chính tả trong Word

 3. Chờ các dấu chấm màu đỏ xuất hiện trên nút dictate và âm thanh nhanh cho bạn biết rằng đọc chính tả đã bắt đầu.

  Hiển thị biểu tượng Đọc chính tả sau khi lựa chọn

 4. Bắt đầu trò chuyện. Khi bạn nói, văn bản sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.

 5. Đọc rõ ràng và dễ hiểu. Chèn dấu câu bằng cách nói tên dấu chấm câu bạn muốn thêm.

 6. Nếu bạn gặp lỗi trong khi đọc chính tả, di chuyển con trỏ đến lỗi và khắc phục sự cố bằng bàn phím. Không cần phải tắt micrô.

 7. Khi hoàn tất, chọn Đọc chính tả lần nữa để dừng nhập.

 1. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Office 365, bằng cách sử dụng Edge, Chrome, Firefox, hoặc Safari. Bật micrô của bạn và đảm bảo thiết bị vẫn hoạt động. Nếu micrô không hoạt động đúng cách, hãy chọn thiết đặt micrô (Pa-nen điều khiển trong Windows hoặc tùy chọn hệ thống trên máy Mac) hoặc sổ tay đi kèm với micrô của bạn (xem thiết đặt micrô).

 2. Đi đến trang chủ > dictate.

  Hiển thị Giao diện người dùng đọc chính tả trong Word

 3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn có thể đọc, hãy cấp cho trình duyệt quyền sử dụng micrô của bạn.

  Chờ các dấu chấm màu đỏ xuất hiện trên nút dictate và âm thanh nhanh cho bạn biết rằng đọc chính tả đã bắt đầu.

  Hiển thị biểu tượng Đọc chính tả sau khi lựa chọn

 4. Bắt đầu trò chuyện. Khi bạn nói, văn bản sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.

 5. Đọc rõ ràng và dễ hiểu. Chèn dấu câu bằng cách nói tên dấu chấm câu bạn muốn thêm.

 6. Nếu bạn gặp lỗi trong khi đọc chính tả, di chuyển con trỏ đến lỗi và khắc phục sự cố bằng bàn phím. Không cần phải tắt micrô.

 7. Khi hoàn tất, chọn Đọc chính tả lần nữa để dừng nhập.

Nói cụm từ sau đây để thêm dấu câu vào văn bản của bạn:

 • Dấu chấm

 • Dấu phẩy

 • Dấu hỏi

 • Chấm than

 • Dấu chấm than

 • Dòng mới

 • Đoạn văn mới

 • Dấu chấm phẩy

 • Dấu hai chấm

 • Dấu nháy đơn mở

 • Dấu nháy đơn đóng

 • Dấu nháy kép mở

 • Dấu nháy kép đóng

Dictate làm việc với ngôn ngữ mà bạn đã thiết lập như ngôn ngữ soạn thảo của bạn trong Office. Hiện tại, các ngôn ngữ được hỗ trợ là tiếng Anh như nói ở Hoa Kỳ và Canada, tiếng Trung Quốc như nói ở Cộng hòa nhân dân Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha như nói ở Tây Ban Nha và Mexico.

Chúng tôi đang nỗ lực để có thể đọc chính tả trong nhiều miền địa phương và ngôn ngữ.

Dictate yêu cầu kết nối Internet.

Thông tin quan trọng về Đọc chính tả

Đọc chính tả là một trong các Dịch vụ thông minh của Office, sẽ mang sức mạnh của điện toán đám mây vào các ứng dụng Office nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và tạo ra những kết quả tốt hơn.

Lời nói phát âm của bạn sẽ được gửi đến Microsoft và chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn dịch vụ này. Khi hoàn thành việc chuyển biên và kết quả phiên âm thanh của bạn sẽ không được lưu trữ bởi dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục kết nối trải nghiệm trong Office.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×