Đọc các tệp ngoại tuyến trong OneDrive cho Android

Đọc các tệp ngoại tuyến trong OneDrive cho Android

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đánh dấu tệp hoặc thư mục "ngoại tuyến" trong OneDrive cho Android đọc chúng bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không kết nối với Internet. Chỉnh sửa trực tuyến đối với tệp đồng bộ lần sau khi thiết bị Android của bạn kết nối với Web, vì vậy bạn lấy phiên bản mới nhất của tệp.

Lưu ý: 

  • Tệp được đánh dấu ngoại tuyến là dạng chỉ đọc - bạn có thể sửa tệp chỉ khi bạn đang trực tuyến. Nếu bạn sửa tệp ngoại tuyến, thay đổi của bạn sẽ được lưu dưới dạng tệp mới, và sẽ không thay đổi tệp OneDrive gốc.

  • Dùng thư mục ngoại tuyến hiện là một tính năng Premium OneDrive sẵn dùng trên thiết bị Android với gói đăng ký Office 365 dành cho gia đình hoặc gói Office 365 business.

  1. Trong ứng dụng OneDrive, chọn tệp hoặc thư mục mà bạn muốn sẵn dùng cho ngoại tuyến chỉ đọc, sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng "dù" lưu ngoại tuyến .

    Đánh dấu tệp OneDrive cho ngoại tuyến

  2. Tệp được đánh dấu để đọc ngoại tuyến có biểu tượng "dù" lưu ngoại tuyến trong dạng xem danh sách. Gõ đúp vào tệp liệt kê bất cứ lúc nào để mở tệp để đọc.

    Tệp OneDrive được đánh dấu cho ngoại tuyến

Mẹo: 

  • Sau khi bạn đánh dấu một tệp ngoại tuyến, OneDrive cũng liệt kê nó trong một dạng xem ngoại tuyến, vì vậy bạn có thể ngay lập tức tìm tất cả các tệp ngoại tuyến.

  • Thư mục ngoại tuyến trong OneDrive

Để dừng việc giữ một tệp ngoại tuyến, chọn tệp ngoại tuyến, rồi gõ nhẹ Online chỉ.

Lưu giữ trực tuyến trong OneDrive

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×