Định hình dữ liệu (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Với Power Query, bạn có thể định hình dữ liệu từ nhiều nguồn bằng cách sửa các bước truy vấn cho khớp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn.

Bắt đầu

Tài nguyên để tìm hiểu về để định hình dữ liệu

Những tài nguyên này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách dùng Power Query.

Giới thiệu về Microsoft Power Query cho Excel— với trình Soạn thảo truy vấn, bạn có thể dẫn hướng, xác định và thực hiện phép toán chuyển đổi dữ liệu trên một nguồn dữ liệu.

Hướng dẫn : Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài— với Microsoft Power Query cho Excel, bạn có thể nhập dữ liệu vào Excel từ nhiều nguồn dữ liệu. Bạn sử dụng trình Soạn thảo truy vấn để định hình dữ liệu bằng cách sửa bước truy vấn.

Hình hoặc biến đổi truy vấn— định hình dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bằng cách thêm, loại bỏ hoặc sửa các bước truy vấn để khớp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn.

Làm mới truy vấn— làm mới truy vấn để nhập dữ liệu mới nhất vào bảng mà không cần phải tạo truy vấn lại.

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu— lấy dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau và kết hợp nó.

Lọc bảng— lọc bảng để giảm kích cỡ kết quả truy vấn bằng cách loại trừ hàng hoặc cột dựa trên kích cỡ, giá trị hoặc điều kiện.

Sắp xếp một bảng— sắp xếp hàng bảng trong kết quả truy vấn của bạn được xếp hạng bằng một tiêu chí, chẳng hạn như giá trị bảng chữ cái hoặc số của một hoặc nhiều cột, và theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Nhóm các hàng trong bảng— nhóm các giá trị từ hàng khác nhau vào một giá trị duy nhất — theo các giá trị trong một hoặc nhiều cột.

Bung rộng một cột chứa bảng liên kết — bung rộng một cột chứa bảng liên kết để hiển thị dữ liệu liên quan, sau đó trích xuất một số hoặc tất cả cột giá trị từ bảng đó.

Tổng hợp dữ liệu từ cột— tổng hợp dữ liệu từ bất kỳ cột nào chứa bảng liên kết để hiển thị kết quả của một phép toán nhóm, bao gồm tổng, đếm, Trung bình, nhỏ nhất và Max.

Chèn cột tùy chỉnh vào bảng— chèn cột chỉ mục hoặc tùy chỉnh vào truy vấn hiện tại của bạn.

Sửa thiết đặt bước truy vấn— với ngăn các bước , thêm và sửa, sắp xếp lại hoặc xóa bỏ bước truy vấn để thay đổi cách biến đổi dữ liệu.

Kết hợp nhiều truy vấn— kết hợp nhiều truy vấn, bằng sáp nhập hoặc chắp chúng. Thực hiện các thao tác phốichắp thêm trên bất kỳ truy vấn với một hình dạng bảng, độc lập với các nguồn dữ liệu.

Phối các cột— phối các giá trị trong hai hoặc nhiều cột trong một truy vấn.

Loại bỏ các cột— loại bỏ các cột đã chọn hoặc Xóa các cột khác khỏi truy vấn.

Loại bỏ hàng có lỗi-loại bỏ hàng khỏi truy vấn thể hiện dữ liệu lỗi.

Tăng cấp một hàng làm tiêu đề cột— tăng cấp một hàng có một hàng tiêu đề cột.

Tách cột văn bản— chia tách cột văn bản thành nhiều cột, hoặc bằng dấu phân cách hoặc theo số ký tự.

Chèn một truy vấn vào trang tính— chèn dữ liệu từ một truy vấn vào trang tính Excel. Khi bạn chèn dữ liệu từ một truy vấn, bạn có thể chọn tải một truy vấn vào mô hình dữ liệu Excel.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×