Định dạng... trong Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Từ "định dạng" có nghĩa là nhiều điều trong Access. Các nối kết trong bảng dưới đây có thể giúp bạn tìm thấy thông tin bạn cần, dựa trên những nhiệm vụ mà bạn đang tìm cách thực hiện.

Bạn muốn làm gì?

Định dạng văn bản, ngày hoặc số

Tô sáng dữ liệu quan trọng trên biểu mẫu và báo cáo

Cải thiện diện mạo của đối tượng cơ sở dữ liệu

Đảm bảo rằng dữ liệu được nhập ở định dạng đúng

Tìm hiểu về định dạng tệp

Định dạng văn bản, ngày hoặc số

Sử dụng thiết đặt thuộc tính và biểu thức để đảm bảo rằng dữ liệu Hiển thị theo cách bạn muốn. Bài viết trong phần này áp dụng cho các phiên bản Access.

Mô tả

Nối kết

Tìm hiểu cú pháp cơ bản của hàm định dạng và xem một số ví dụ về cách sử dụng nó trong một biểu thức.

Hàm Format

Xem các ví dụ cụ thể về cách định dạng ngày và thời gian bằng cách dùng hàm định dạng trong một biểu thức.

Định dạng giá trị ngày và thời gian

Tìm hiểu làm thế nào để đặt thuộc tính định dạng để điều khiển hiển thị ngày tháng và thời gian trên biểu mẫu, báo cáo và biểu dữ liệu.

Định dạng các thuộc tính - ngày/giờ kiểu dữ liệu

Tìm hiểu cách ngày và thời gian được hiển thị trong Access, làm thế nào để thêm một trường ngày/giờ vào bảng và làm thế nào để đảm bảo rằng ngày và thời gian được nhập vào và hiển thị theo cách bạn muốn.

Định dạng trường ngày và thời gian trong Access

Hiển thị dữ liệu trong một định dạng cụ thể, ngay cả khi nó được lưu trữ với định dạng khác.

Xác định cách hiển thị dữ liệu bằng cách sử dụng định dạng tùy chỉnh

Lấy thông tin chung về cách thêm và định dạng trường ngày/thời gian.

Thêm và tùy chỉnh định dạng ngày và thời gian

Tùy chỉnh các thiết đặt mặc định cho biểu dữ liệu, chẳng hạn như đường lưới, lũy thừa hoặc hiệu ứng ô chìm và kiểu phông chữ.

Đặt mặc định tùy chọn định dạng cho biểu dữ liệu

Đầu trang

Tô sáng dữ liệu quan trọng trên biểu mẫu và báo cáo

Áp dụng quy tắc định dạng có điều kiện để giúp dễ dàng hơn để xem dữ liệu quan trọng.

Mô tả

Nối kết

Thực hiện dữ liệu nổi bật trên báo cáo quan trọng.

Video: Sử dụng định dạng có điều kiện trên báo cáo

Hãy quan trọng dữ liệu nổi bật trên biểu mẫu.

Video: Làm nổi bật dữ liệu trên biểu mẫu bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện

Dễ dàng hơn để so sánh số được hiển thị trong cột.

Hiển thị so sánh dữ liệu theo cách trực quan với các thanh dữ liệu

Sử dụng bút định dạng để áp dụng một điều khiển định dạng có điều kiện cho điều khiển khác.

Sao chép định dạng có điều kiện của điều khiển

Đầu trang

Cải thiện diện mạo của đối tượng cơ sở dữ liệu

Tạo một ứng dụng chuyên nghiệp hơn bằng cách sử dụng tính năng bố trí, hình ảnh và chủ đề Office.

Mô tả

Nối kết

Sử dụng chủ đề Office để áp dụng phông chữ và màu nhất quán trên tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Video: Cải thiện diện mạo của biểu mẫu Access và báo cáo với chủ đề Office của bạn

Xem cách thêm ảnh vào biểu mẫu và báo cáo của bạn bằng cách dùng bộ sưu tập ảnh trong Access 2010.

Video: Thêm, dùng lại và Cập Nhật hình ảnh trên biểu mẫu và báo cáo

Xem cách bố trí giúp bạn căn chỉnh và đổi kích cỡ điều khiển nhiều cùng một lúc.

Video: Giới thiệu về bố trí biểu mẫu và báo cáo

Tìm hiểu một số tính năng cơ bản của dạng xem bố trí, và làm thế nào để dùng nó để xây dựng chuyên nghiệp biểu mẫu và báo cáo.

Biết khi nào nên dùng dạng xem bố trí trong Access 2010

Đầu trang

Đảm bảo rằng dữ liệu được nhập ở định dạng đúng

Tìm hiểu cách dùng dấu hiệu nhập và quy tắc hợp lệ, sao cho dữ liệu được định dạng đúng tại điểm mục nhập.

Mô tả

Nối kết

Hãy đảm bảo rằng dữ liệu được nhập ở định dạng đúng bằng cách xác định ký tự hoặc số nào được phép.

Điều khiển định dạng nhập dữ liệu với dấu hiệu nhập

Hãy đảm bảo nhập hợp lệ dữ liệu bằng cách dùng biểu thức lô-gic.

Hạn chế nhập dữ liệu bằng cách sử dụng quy tắc xác thực

Đầu trang

Tìm hiểu về định dạng tệp

Tìm hiểu cách lưu cơ sở dữ liệu trong định dạng tệp cũ hơn, hoặc nâng cấp cơ sở dữ liệu cũ hơn sang định dạng mới hơn.

Mô tả

Nối kết

Đặt tùy chọn để cơ sở dữ liệu mới được lưu trong định dạng tệp cũ.

Thay đổi định dạng tệp mặc định

Chuyển đổi tệp .mdb cũ hơn sang định dạng tệp mới .accdb.

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp .accdb

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×