Định dạng tệp đồ họa và bộ lọc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn chèn ảnh từ một tệp trong ấn phẩm của bạn, bạn có thể chọn từ một số định dạng tệp đồ họa phổ biến, bao gồm bitmap, ảnh và hình ảnh quét. Cho một số trong các định dạng tệp đồ họa, bạn cần phải sử dụng một bộ lọc riêng biệt đồ họa khi bạn chèn ảnh của bạn. Nếu bạn không thể chèn một định dạng tệp đồ họa cụ thể, bạn có thể thử cài đặt, hoặc kiểm tra và cài đặt lại bộ lọc đồ họa.

Định dạng tệp mà không yêu cầu một bộ lọc đồ họa

Bạn không cần một bộ lọc riêng biệt đồ họa được cài đặt để chèn các định dạng tệp đồ họa trực tiếp vào Ấn phẩm của bạn:

Định dạng trao đổi đồ họa (.gif, .gfa)

Bộ lọc định dạng thức trao đổi đồ họa (GIF) (Gifimp32.flt) hỗ trợ phiên bản định dạng tệp GIF87a (bao gồm xen kẽ) và GIF89a (bao gồm xen kẽ và độ trong suốt).

Bộ lọc GIF nhập chỉ ảnh đầu tiên của một tệp GIF nhiều ảnh.

Lưu ý: 

 • Bạn không cần bộ lọc GIF để nhập và xuất các tệp GIF, và bạn cần có bộ lọc để lưu Ấn phẩm chứa GIF ảnh dưới dạng trang Web (*.htm hoặc * .html).

 • Bạn không cần bộ lọc GIF chèn GIF hoạt hình ảnh vào Ấn phẩm. Khi bạn lưu một ấn phẩm chứa GIF hoạt hình ảnh dưới dạng trang Web, hoạt hình được giữ nguyên. Bạn không thể thực hiện các thao tác sửa — chẳng hạn như xén hoặc thay đổi màu tô, đường viền hoặc đổ bóng — trên một hình ảnh GIF hoạt hình. Thực hiện các thay đổi trong một chương trình soạn thảo GIF hoạt hình, và sau đó chèn tệp vào lại.

Định dạng trao đổi tệp JPEG (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Bộ lọc chung chụp chuyên gia nhóm (JPEG) đồ họa (Jpegim32.flt) hỗ trợ phiên bản 6.0 của các JPEG tệp trao đổi định dạng (JFIF). Bộ lọc hỗ trợ lục lam-đỏ tươi-vàng-đen (CMYK) JPEG tệp.

Bộ lọc không hỗ trợ tệp JPEG gắn thẻ trao đổi định dạng (JTIF).

Lưu ý: Bạn phải có bộ lọc JPEG cài đặt để chèn một tệp JPEG vào Ấn phẩm từ Microsoft Clip Organizer.

Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Bộ lọc đồ họa Bitmap của Windows (Bmpimp32.flt) hỗ trợ Windows và hệ điều hành/2 bitmap, bitmap chạy độ dài mã hóa (RLE) và ảnh bitmap độc lập thiết bị (DIB).

Đồ họa khả chuyển trên mạng (.png)

Bộ lọc đồ họa khả chuyển trên mạng (Png32.flt) hỗ trợ định dạng đồ họa khả chuyển trên mạng.

Định dạng tệp ảnh có gắn thẻ (.tiff)

Đồ họa dán định dạng tệp ảnh (.tif, .tiff) lọc (Tiffim32.flt) hỗ trợ tất cả hình ảnh và nén phù hợp với TIFF đặc tả hiệu đính 5.0 và 6.0, Part1 kiểu: đường cơ sở TIFF. Các loại bao gồm trắng đen, sắc độ xám, bảng màu và hình ảnh đầy đủ màu RGB. Bộ lọc xử lý đơn 8 bit alpha kênh được lưu trữ với một hình ảnh đầy đủ màu RGB. Bộ lọc TIFF cũng hỗ trợ phần mở rộng TIFF cho CMYK ảnh.

Chỉ ảnh đầu tiên của một tệp TIFF với nhiều hình ảnh (phụ tệp) được nhập.

Nâng cao Windows Metafile (.emf)

Bộ lọc nâng cao siêu tệp đồ họa (Emfimp32.flt) chuyển đổi nâng cao Metafiles (.emf) thành Windows Metafiles (.wmf).

Siêu tệp Windows (.wmf)

Bộ lọc đồ họa siêu tệp Windows (Wmfimp32.flt) hỗ trợ định dạng siêu tệp Windows.

Các định dạng tệp yêu cầu một bộ lọc đồ họa

Bạn cần một bộ lọc đồ họa được cài đặt để chèn các định dạng tệp đồ họa trực tiếp vào Ấn phẩm của bạn.

Siêu tệp đồ họa máy tính (.cgm)

Máy tính đồ họa siêu tệp đồ họa lọc (Cgmimp32.flt) hỗ trợ phiên bản 1 của CGM 1992. Bộ lọc xử lý tất cả ba mã hóa, diễn giải và hỗ trợ tất cả các thành phần và đúng cách xử lý tất cả các tệp đồ họa .cgm hợp lệ.

Hồ sơ ngành chính của ATA (máy truyền dẫn liên kết) và Cal (thu nhận liên tục và vòng đời hỗ trợ) được hỗ trợ đầy đủ bộ lọc siêu tệp đồ họa máy tính. Bộ lọc có được chứng nhận dạng ATA tuân thủ và tuân thủ Cal bằng cách chạy thử quản lý bởi viện tiêu chuẩn và công nghệ (NIST).

Nếu bạn cài đặt bộ lọc trong quá trình thiết lập, các tệp sau đây được cài đặt: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg và Cgmimp32.hlp.

Bộ lọc này có hạn chế sau đây: Phiên bản CGM 1992 2, 3 và 4 không được hỗ trợ.

CorelDRAW (.cdr)

Đồ họa CorelDRAW lọc (Cdrimp32.flt) hỗ trợ .cdr .cdt, .cmx, tệp, và .pat từ CorelDRAW 3.0 qua 9.0.

Bộ lọc này có các hạn chế sau đây:

 • Đối tượng và PostScript tô họa tiết được thay thế bằng đặc tô màu xám.

 • Kiểu tô chuyển màu được chia thành monocolored sọc.

 • Không có không hỗ trợ:

  • Tùy chọn CorelDRAW, chẳng hạn như kích cỡ trang và hướng, đơn vị, lưới và hướng dẫn

  • Thấu kính và powerclips

  • Trang, tầng và nhóm

  • OLE đối tượng

  • Xoay ảnh bitmap

  • Tô véc-tơ

  • Nhiều vùng đoạn văn bản

Đóng gói PostScript (.eps)

Đóng gói PostScript (đĩa mở rộng) đồ họa lọc (Epsimp32.flt) hỗ trợ phiên bản đặc tả PostScript đóng gói của Adobe hệ 3.0 và trước đó. Bộ lọc hỗ trợ .eps hình ảnh từ dán định dạng tệp ảnh (.tif, .tiff) và siêu tệp Windows (.wmf) nhúng bản xem trước.

Nếu một đồ họa đĩa mở rộng tệp chứa một bản xem trước TIFF hoặc siêu tệp Windows nhúng, trình bày dưới dạng ảnh sẽ xuất hiện trên màn hình. Chất lượng của bản xem trước tùy thuộc vào độ phân giải ảnh TIFF hoặc siêu tệp Windows được nhúng trong đĩa mở rộng tệp khi nó được tạo ra. Độ phân giải thấp, Trung bình và cao đang sẵn dùng rộng rãi để tạo một đĩa mở rộng tệp. Cao độ phân giải ảnh xem trước, lớn hơn đĩa mở rộng kích cỡ tệp sẽ. Vì các bản xem trước nhằm chủ yếu được sử dụng để định vị hình ảnh trên trang, độ phân giải thường là thấp. Bản xem trước độ phân giải cao không phải là cần thiết vì nó loại bỏ khi đĩa mở rộng tệp được in ra máy in PostScript.

Nếu một bản xem trước TIFF hoặc siêu tệp Windows nhúng không được bao gồm trong đồ họa đĩa mở rộng mà bạn nhập, đồ họa Hiển thị một thông báo thay vì một bản xem trước của đồ họa trong ấn phẩm của bạn. Tuy nhiên, đồ họa được in đúng tới nhà in PostScript. Nếu bạn in một đồ họa đĩa mở rộng tới máy in PostScript, xem trước hình ảnh được hiển thị như nó xuất hiện trên màn hình.

Đồ họa đĩa mở rộng được thiết kế để in trên một máy in PostScript.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Bộ lọc đồ họa Macintosh PICT (Pictim32.flt) được dùng để nhập Macintosh PICT đồ họa. Đổi tên tệp Macintosh PICT của bạn với phần mở rộng .pct khi bạn sao chép chúng vào máy tính chạy Microsoft Windows, sao cho Microsoft Office cho Windows có thể nhận ra rằng các tệp đồ họa PICT. Ví dụ, nếu bạn có một tệp đồ họa có tên là gấu trên Macintosh, bạn phải đổi tên tệp để Bear.pct trước khi bạn chèn tệp vào một tệp cho Windows.

Nén Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PCZ tệp là trước tiên decompressed và sau đó nhập bộ lọc đồ họa Macintosh PICT (Pictim32.flt).

WordPerfect đồ họa (.wpg)

Đồ họa WordPerfect nhập lọc (Wpgimp32.flt) hỗ trợ phiên bản đồ họa WordPerfect 1.0, 1.0e và 2.0, tương ứng với WordPerfect Phiên bản 6.x và phiên bản cũ hơn. Cho .wpg hình ảnh được tạo trong DrawPerfect, kích cỡ khung ảnh có kích thước màn hình.

Bộ lọc này có các hạn chế sau đây:

 • Thông tin postScript bị mất trong đóng gói PostScript ảnh được nhúng trong đồ họa WordPerfect tệp.

 • Đồ họa WordPerfect tệp với lớn, nhúng bitmap có thể không hiển thị đúng cách trên máy tính dùng các điều khiển video Mach chuỗi từ ATI. Nếu bạn nghĩ bạn có vấn đề này, hãy thử chạy Microsoft Windows thiết lập và thay đổi trình điều khiển video của bạn để trình 8514/một điều khiển được cung cấp với Windows.

Cài đặt bộ lọc đồ họa

Nếu bạn không cài đặt bộ lọc mà bạn cần khi bạn đã cài đặt Microsoft Office Publisher 2003 trên máy tính của bạn, bạn có thể thêm bộ lọc đồ họa.

Nếu bạn đã cài đặt Publisher từ một máy chủ tệp mạng hoặc từ một thư mục được chia sẻ, bạn phải cài đặt hoặc loại bỏ các cấu phần từ vị trí đó. Nếu bạn đã cài đặt Publisher từ một CD-ROM và bạn đã ánh xạ ổ đĩa CD-ROM tới một chữ cái ổ đĩa mới kể từ khi bạn cài đặt, cài đặt lại Publisher từ đĩa CD-ROM. Nếu bạn đang chạy Publisher từ đĩa CD-ROM, bạn phải loại bỏ Publisher và sau đó cài đặt từ đĩa CD-ROM.

 1. Thoát khỏi tất cả các chương trình.

 2. Trong Pa-nen điều khiển Windows, bấm đúp vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã cài đặt chương trình Office của bạn như một phần của Microsoft Office, bấm Microsoft Office trong hộp hiện cài đặt chương trình , sau đó bấm nút thay đổi .

  • Nếu bạn đã cài đặt chương trình Office riêng lẻ, bấm vào tên của chương trình của bạn trong hộp hiện cài đặt chương trình , sau đó bấm nút thay đổi .

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn chế độ bảo trì , chọn Thêm hoặc loại bỏ tính năng tùy chọn, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trong hộp thoại Thiết lập tùy chỉnh , hãy chọn hộp kiểm chọn nâng cao tùy chỉnh các ứng dụng , sau đó bấm tiếp theo.

 6. Trong hộp thoại Tùy chỉnh nâng cao , bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh Các tính năng chia sẻ Office, hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh bộ lọc và bộ chuyển đổivà sau đó bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh Đồ họa bộ lọc.

 7. Bấm vào mũi tên bên cạnh bộ lọc mà bạn muốn cài đặt, sau đó bấm chạy từ máy tính của tôi.

 8. Bấm Cập Nhật trong hộp thoại Tùy chỉnh nâng cao .

Lưu ý: Publisher không hỗ trợ mở Prepress giao diện (OPI) hoặc cho việc nhập hoặc xuất ảnh được nối kết.

Chèn ảnh trong ấn phẩm của bạn

 1. Mở hoặc tạo ấn phẩm mà bạn muốn thêm ảnh vào.

 2. Trên thanh công cụ đối tượng , bấm Khung ảnh Ảnh Nút , sau đó bấm ảnh từ tệp.

 3. Kéo chuột theo đường chéo cho đến khi khung ảnh kích cỡ bạn muốn.

 4. Trong hộp thoại Chèn ảnh , định vị thư mục chứa ảnh mà bạn muốn chèn, sau đó bấm tệp ảnh.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhúng ảnh, hãy bấm chèn.

  • Để nối kết ảnh thành tệp ảnh trên ổ đĩa cứng của máy tính của bạn, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh chèn, sau đó bấm nối kết đến tệp.

Khắc phục sự cố chèn đồ họa

Nếu bạn gặp vấn đề khi chèn đồ họa trong một trong các định dạng tệp mà yêu cầu một bộ lọc, bộ lọc chính xác đồ họa có thể không thể cài đặt trong thư mục chính xác hoặc bộ lọc có thể bị hỏng. Đồ họa bộ lọc được lưu dưới dạng tệp bên dưới thư mục C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Cũng cài đặt cùng với các bộ lọc đồ họa là một số mẫu đồ họa ảnh để kiểm tra các bộ lọc.

Kiểm tra một bộ lọc đồ họa

Để kiểm tra một bộ lọc đồ họa, hãy làm như sau:

 1. Tạo ấn phẩm trống mà bạn không cần phải lưu.

 2. Trên thanh công cụ đối tượng , bấm Khung ảnh Ảnh Nút , sau đó bấm ảnh từ tệp.

 3. Kéo chuột theo đường chéo cho đến khi khung ảnh kích cỡ bạn muốn.

 4. Trong hộp thoại Chèn ảnh , định vị thư mục C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Bấm đúp vào ảnh đồ họa cho bộ lọc mà bạn muốn kiểm tra, chẳng hạn như Ms.tif.

Nếu kiểm tra ảnh được chèn vào đúng, có thể có vấn đề với hình ảnh đồ họa mà bạn đang tìm cách chèn.

Nếu kiểm tra ảnh được chèn vào không đúng, có thể có vấn đề với bộ lọc đồ họa cho định dạng hình ảnh đó.

Cài đặt lại một bộ lọc đồ họa

Để cài đặt lại một bộ lọc đồ họa, hãy làm như sau:

 1. Duyệt đến thư mục C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt và đổi tên tệp lọc đồ họa phù hợp. Ví dụ, đổi tên tệp lọc đồ họa CorelDRAW (Cdrimp32.flt) thành Cdrimp32.old.

 2. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm phát hiện và sửa chữa.

  Để khôi phục các lối tắt chương trình Windows bắt đầu menu, hãy đảm bảo chọn hộp kiểm khôi phục các lối tắt của tôi trong khi sửa chữa .

 3. Bấm Bắt đầu.

Lưu ý: 

 • Quy trình này dò tìm và sửa chữa vấn đề chẳng hạn như thiếu tệp và các thiết đặt sổ đăng ký được liên kết với tất cả các chương trình Microsoft Office được cài đặt. Nó không sửa chữa tệp cá nhân, chẳng hạn như Ấn phẩm hoặc tài liệu.

 • Nếu lệnh phát hiện và sửa chữa không khắc phục vấn đề, bạn có thể cần phải cài đặt lại Publisher.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×