Định dạng tệp được hỗ trợ trong PowerPoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với PowerPoint, bạn có thể lưu bản trình bày của bạn vào bất kỳ một trong các kiểu tệp được liệt kê trong bảng sau đây.

Quan trọng: PowerPoint không hỗ trợ các thao tác sau:

  • Lưu trong định dạng tệp PowerPoint 95 (hoặc trước đó).

  • Gói và hướng dẫn (.ppz) tệp.

Lưu dưới dạng loại tệp

Phần mở rộng

Sử dụng để lưu

Bản trình bày PowerPoint

.pptx

Bản trình bày PowerPoint, đây là một định dạng tệp XML bật theo mặc định.

Bản trình bày PowerPoint có Bật Macro

.pptm

Bản trình bày chứa Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Bản trình bày PowerPoint 97-2003

.ppt

Bản trình bày mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Định dạng tài liệu PDF

.pdf

Định dạng tệp điện tử dựa trên PostScript phát triển bằng Adobe hệ giữ lại định dạng tài liệu và cho phép chia sẻ tệp.

Định dạng tài liệu XPS

.xps

Định dạng giấy điện tử mới cho trao đổi tài liệu trong biểu mẫu cuối cùng của họ.

Mẫu thiết kế PowerPoint

.potx

Bản trình bày mẫu PowerPoint mà bạn có thể sử dụng định dạng bản trình bày trong tương lai.

Mẫu Thiết kế có Bật Macro PowerPoint

.potm

Mẫu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể thêm vào một mẫu được dùng trong bản trình bày.

Mẫu thiết kế PowerPoint 97-2003

.pot

Mẫu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Chủ đề Office

.thmx

Một biểu định kiểu bao gồm các định nghĩa của một chủ đề màu, chủ đề phông và hiệu ứng chủ đề.

Hiển thị PowerPoint

.ppsx

Bản trình bày mà luôn luôn mở ra trong dạng xem trình chiếu chứ không phải trong dạng xem thường.

Chiếu Hình PowerPoint có Bật Macro

.ppsm

Trình chiếu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể chạy từ bên trong một trình chiếu.

Hiển thị PowerPoint 97-2003

.pps

Bản chiếu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

PowerPoint bổ trợ

.ppam

Bổ trợ lưu trữ lệnh tùy chỉnh, Visual Basic for Applications (VBA) mã, và các tính năng đặc biệt chẳng hạn như một bổ trợ.

Bổ trợ PowerPoint 97-2003-trong

.PPA

Bổ trợ mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Bản trình bày PowerPoint XML

.xml

Bản trình bày ở định dạng tệp XML cho phép tiêu chuẩn.

Video MPEG-4

.mp4

Bản trình bày được lưu dưới dạng video.

Định dạng tệp MP4 sẽ phát trên nhiều người chơi đa phương tiện, chẳng hạn như Windows Media Player.

Windows Media Video

WMV

Bản trình bày được lưu dưới dạng video.

Định dạng tệp WMV phát trên nhiều trình phát phương tiện.

GIF (Dạng thức Trao đổi Đồ họa)

.gif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Định dạng tệp GIF được giới hạn việc hỗ trợ 256 màu. Do đó, nó hiệu quả hơn cho ảnh quét chẳng hạn như hình minh họa. GIF cũng có thể phù hợp cho bản vẽ đường, màu đen và trắng hình ảnh và văn bản nhỏ là chỉ một số điểm ảnh cao. GIF hỗ trợ hoạt hình và nền trong suốt.

FileFormat JPEG (khớp Nhóm đồ họa chuyên gia)

.jpg

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Định dạng tệp JPEG hỗ trợ 16 triệu màu và là tốt nhất cho ảnh và các đồ họa phức tạp.

Định dạng PNG (đồ họa khả chuyển trên mạng)

.png

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

PNG đã được phê duyệt như một tiêu chuẩn bằng World Wide Web Unicode Consortium (W3C) để thay thế GIF. PNG không hỗ trợ hoạt hình khi GIF nào, và một số trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ các định dạng tệp này.

TIFF (thẻ định dạng tệp ảnh)

.tif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

TIFF là định dạng tệp tốt nhất cho việc lưu trữ bit ánh xạ ảnh trên máy tính cá nhân. TIFF đồ họa có thể là bất kỳ độ phân giải và họ có thể là màu đen và trắng, màu xám co giãn, hoặc màu sắc.

Bitmap độc lập thiết bị

.bmp

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Ảnh bitmap là biểu thị bao gồm các hàng và cột của các dấu chấm, hình ảnh đồ họa trong bộ nhớ máy tính. Giá trị của mỗi chấm (cho dù nó được điền vào hoặc không) được lưu trữ trong một hoặc nhiều bit của dữ liệu.

Siêu tệp Windows

.wmf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 16-bit (để dùng với Microsoft Windows 3.x trở lên).

Siêu tệp nâng cao Windows

.emf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 32-bit (để dùng với Microsoft Windows 95 trở lên).

Đại cương/RTF

.rtf

Dưới dạng tài liệu văn bản chỉ cung cấp kích cỡ tệp nhỏ hơn và khả năng chia sẻ tệp miễn phí macro với những người khác có thể không có cùng phiên bản PowerPoint hoặc hệ điều hành mà bạn có bản trình bày đại cương. Bất kỳ văn bản trong ngăn ghi chú không được lưu cùng với định dạng tệp này.

Bản trình bày PowerPoint ảnh

.pptx

Bản trình bày PowerPoint nơi mỗi trang chiếu đã được chuyển đổi thành ảnh. Lưu tệp dưới dạng bản trình bày PowerPoint ảnh sẽ giảm kích cỡ tệp. Tuy nhiên, một số thông tin sẽ bị mất.

Bản trình bày XML mở nghiêm ngặt

.pptx

Bản trình bày trong phiên bản nghiêm ngặt ISO của định dạng tệp bản trình bày PowerPoint.

Bản trình bày OpenDocument

.ODP

Bạn có thể lưu tệp PowerPoint để họ có thể mở trong ứng dụng bản trình bày và dùng định dạng bản trình bày OpenDocument, chẳng hạn như OpenOffice.org Ấn tượng và Google Docs. Bạn cũng có thể mở bản trình bày trong định dạng .odp trong PowerPoint. Một số thông tin có thể bị mất khi lưu và mở tệp .odp.

Đầu trang

Lưu dưới dạng loại tệp

Phần mở rộng

Sử dụng để lưu

Bản trình bày PowerPoint

.pptx

Bản trình bày PowerPoint, đây là một định dạng tệp XML bật theo mặc định.

Bản trình bày PowerPoint có Bật Macro

.pptm

Bản trình bày chứa Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Bản trình bày PowerPoint 97-2003

.ppt

Bản trình bày mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Định dạng tài liệu PDF

.pdf

Định dạng tệp điện tử dựa trên PostScript phát triển bằng Adobe hệ giữ lại định dạng tài liệu và cho phép chia sẻ tệp.

Định dạng tài liệu XPS

.xps

Định dạng giấy điện tử mới cho trao đổi tài liệu trong biểu mẫu cuối cùng của họ.

Mẫu thiết kế PowerPoint

.potx

Bản trình bày mẫu PowerPoint mà bạn có thể sử dụng định dạng bản trình bày trong tương lai.

Mẫu Thiết kế có Bật Macro PowerPoint

.potm

Mẫu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể thêm vào một mẫu được dùng trong bản trình bày.

Mẫu thiết kế PowerPoint 97-2003

.pot

Mẫu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Chủ đề Office

.thmx

Một biểu định kiểu bao gồm các định nghĩa của một chủ đề màu, chủ đề phông và hiệu ứng chủ đề.

Hiển thị PowerPoint

.PPS, .ppsx

Bản trình bày mà luôn luôn mở ra trong dạng xem trình chiếu chứ không phải trong dạng xem thường.

Chiếu Hình PowerPoint có Bật Macro

.ppsm

Trình chiếu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể chạy từ bên trong một trình chiếu.

Hiển thị PowerPoint 97-2003

.ppt

Bản chiếu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

PowerPoint bổ trợ

.ppam

Bổ trợ lưu trữ lệnh tùy chỉnh, Visual Basic for Applications (VBA) mã, và các tính năng đặc biệt chẳng hạn như một bổ trợ.

Bổ trợ PowerPoint 97-2003-trong

.PPA

Bổ trợ mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Windows Media Video

WMV

Bản trình bày được lưu dưới dạng video. bản trình bày PowerPoint 2010 có thể được lưu tại chất lượng cao (1024 x 768, 30 khung / giây); Chất lượng trung bình (640 x 480, 24 khung cho mỗi sec); và chất lượng thấp (320 X 240, khung 15 / giây).

Định dạng tệp WMV phát trên nhiều người chơi đa phương tiện, chẳng hạn như Windows Media Player.

GIF (Dạng thức Trao đổi Đồ họa)

.gif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Định dạng tệp GIF được giới hạn việc hỗ trợ 256 màu. Do đó, nó hiệu quả hơn cho ảnh quét chẳng hạn như hình minh họa. GIF cũng có thể phù hợp cho bản vẽ đường, màu đen và trắng hình ảnh và văn bản nhỏ là chỉ một số điểm ảnh cao. GIF hỗ trợ hoạt hình và nền trong suốt.

FileFormat JPEG (khớp Nhóm đồ họa chuyên gia)

.jpg

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Định dạng tệp JPEG hỗ trợ 16 triệu màu và là tốt nhất cho ảnh và các đồ họa phức tạp.

Định dạng PNG (đồ họa khả chuyển trên mạng)

.png

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

PNG đã được phê duyệt như một tiêu chuẩn bằng World Wide Web Unicode Consortium (W3C) để thay thế GIF. PNG không hỗ trợ hoạt hình khi GIF nào, và một số trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ các định dạng tệp này.

TIFF (thẻ định dạng tệp ảnh)

.tif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

TIFF là định dạng tệp tốt nhất cho việc lưu trữ bit ánh xạ ảnh trên máy tính cá nhân. TIFF đồ họa có thể là bất kỳ độ phân giải và họ có thể là màu đen và trắng, màu xám co giãn, hoặc màu sắc.

Bitmap độc lập thiết bị

.bmp

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Ảnh bitmap là biểu thị bao gồm các hàng và cột của các dấu chấm, hình ảnh đồ họa trong bộ nhớ máy tính. Giá trị của mỗi chấm (cho dù nó được điền vào hoặc không) được lưu trữ trong một hoặc nhiều bit của dữ liệu.

Siêu tệp Windows

.wmf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 16-bit (để dùng với Microsoft Windows 3.x trở lên).

Siêu tệp nâng cao Windows

.emf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 32-bit (để dùng với Microsoft Windows 95 trở lên).

Đại cương/RTF

.rtf

Dưới dạng tài liệu văn bản chỉ cung cấp kích cỡ tệp nhỏ hơn và khả năng chia sẻ tệp miễn phí macro với những người khác có thể không có cùng phiên bản PowerPoint hoặc hệ điều hành mà bạn có bản trình bày đại cương. Bất kỳ văn bản trong ngăn ghi chú không được lưu cùng với định dạng tệp này.

Bản trình bày PowerPoint ảnh

.pptx

Bản trình bày PowerPoint nơi mỗi trang chiếu đã được chuyển đổi thành ảnh. Lưu tệp dưới dạng bản trình bày PowerPoint ảnh sẽ giảm kích cỡ tệp. Tuy nhiên, một số thông tin sẽ bị mất.

Bản trình bày OpenDocument

.ODP

Bạn có thể lưu tệp PowerPoint 2010 để họ có thể mở trong ứng dụng bản trình bày và dùng định dạng bản trình bày OpenDocument, chẳng hạn như OpenOffice.org Ấn tượng và Google Docs. Bạn cũng có thể mở bản trình bày trong định dạng .odp trong PowerPoint 2010. Một số thông tin có thể bị mất khi lưu và mở tệp .odp.

Đầu trang

Lưu dưới dạng loại tệp

Phần mở rộng

Sử dụng để lưu

Bản trình bày PowerPoint

.pptx

Một Office PowerPoint 2007 bản trình bày, đây là một định dạng tệp XML bật theo mặc định.

Bản trình bày PowerPoint có Bật Macro

.pptm

Bản trình bày chứa Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Bản trình bày PowerPoint 97-2003

.ppt

Bản trình bày mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Định dạng tài liệu PDF

.pdf

Phát hành dưới dạng PDF hoặc XPS: định dạng tệp điện tử dựa trên A PostScript được phát triển bằng Adobe hệ giữ lại định dạng tài liệu và cho phép chia sẻ tệp.

Bạn có thể lưu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS từ một chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 chỉ sau khi bạn cài đặt bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hỗ trợ các định dạng tệp khác, chẳng hạn như PDF và XPS.

Định dạng tài liệu XPS

.xps

Phát hành dưới dạng PDF hoặc XPS: định dạng điện tử giấy của Microsoft mới cho trao đổi tài liệu trong biểu mẫu cuối cùng của họ.

Bạn có thể lưu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS từ một chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 chỉ sau khi bạn cài đặt bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hỗ trợ các định dạng tệp khác, chẳng hạn như PDF và XPS.

Mẫu thiết kế PowerPoint

.potx

Bản trình bày dưới dạng mẫu mà bạn có thể sử dụng định dạng bản trình bày trong tương lai.

Mẫu Thiết kế có Bật Macro PowerPoint

.potm

Mẫu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể thêm vào một mẫu được dùng trong bản trình bày.

Mẫu thiết kế PowerPoint 97-2003

.pot

Mẫu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Chủ đề Office

.thmx

Một biểu định kiểu bao gồm các định nghĩa của một chủ đề màu, chủ đề phông và hiệu ứng chủ đề.

Hiển thị PowerPoint

.PPS, .ppsx

Bản trình bày mà luôn luôn mở ra trong dạng xem trình chiếu chứ không phải trong dạng xem thường.

Lưu ý: Nếu bạn không thể mở tệp .pps, hãy xem tôi không thể mở tệp .pps.

Chiếu Hình PowerPoint có Bật Macro

.ppsm

Trình chiếu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể chạy từ bên trong một trình chiếu.

Hiển thị PowerPoint 97-2003

.ppt

Bản chiếu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

PowerPoint bổ trợ

.ppam

Bổ trợ lưu trữ lệnh tùy chỉnh, Visual Basic for Applications (VBA) mã, và các tính năng đặc biệt chẳng hạn như một bổ trợ.

Bổ trợ PowerPoint 97-2003-trong

.PPA

Bổ trợ mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Trang Web Tệp Đơn

.MHT, .mhtml

Trang Web dưới dạng một tệp với một tệp .htm và tất cả các tệp hỗ trợ, chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh, biểu định kiểu xếp tầng, script và nhiều hơn nữa. Tốt để gửi bản trình bày trong email

Trang Web

.htm, .html

Trang Web là một thư mục với một tệp .htm và tất cả các tệp hỗ trợ, chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh, biểu định kiểu xếp tầng, script và nhiều hơn nữa. Tốt cho đăng bài trên một trang web hoặc chỉnh sửa với Microsoft Office FrontPage hoặc trình soạn thảo HTML khác.

GIF (Dạng thức Trao đổi Đồ họa)

.gif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Định dạng tệp GIF được giới hạn việc hỗ trợ 256 màu và do đó nó hiệu quả hơn cho ảnh quét chẳng hạn như hình minh họa chứ không phải là màu ảnh. GIF cũng có thể phù hợp cho bản vẽ đường, màu đen và trắng hình ảnh và văn bản nhỏ chỉ một vài điểm ảnh cao. GIF hỗ trợ hoạt hình và nền trong suốt.

FileFormat JPEG (khớp Nhóm đồ họa chuyên gia)

.jpg

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Định dạng tệp JPEG hỗ trợ 16 triệu màu và là tốt nhất cho ảnh và các đồ họa phức tạp.

Định dạng PNG (đồ họa khả chuyển trên mạng)

.png

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

PNG đã được phê duyệt như một tiêu chuẩn bằng World Wide Web Unicode Consortium (W3C) để thay thế GIF. PNG không hỗ trợ hoạt hình khi GIF nào, và một số trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ các định dạng tệp này.

TIFF (thẻ định dạng tệp ảnh)

.tif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

TIFF là định dạng tệp tốt nhất cho việc lưu trữ bit ánh xạ ảnh trên máy tính cá nhân. TIFF đồ họa có thể là bất kỳ độ phân giải và họ có thể là màu đen và trắng, màu xám co giãn, hoặc màu sắc.

Bitmap độc lập thiết bị

.bmp

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Ảnh bitmap là biểu thị, bao gồm các hàng và cột của các dấu chấm, hình ảnh đồ họa trong bộ nhớ máy tính. Giá trị của mỗi chấm (cho dù nó được điền vào hoặc không) được lưu trữ trong một hoặc nhiều bit của dữ liệu.

Siêu tệp Windows

.wmf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 16-bit (để dùng với Microsoft Windows 3.x trở lên).

Siêu tệp nâng cao Windows

.emf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 32-bit (để dùng với Microsoft Windows 95 trở lên).

Đại cương/RTF

.rtf

Dưới dạng tài liệu văn bản chỉ cung cấp kích cỡ tệp nhỏ hơn và khả năng chia sẻ tệp miễn phí macro với những người khác có thể không có cùng phiên bản PowerPoint hoặc hệ điều hành mà bạn có bản trình bày đại cương. Bất kỳ văn bản trong ngăn ghi chú không được lưu cùng với định dạng tệp này.

Bản trình bày OpenDocument

.ODP

Bản trình bày OpenDocument. Bạn có thể lưu tệp PowerPoint 2007 để họ có thể mở trong ứng dụng bản trình bày và dùng định dạng bản trình bày OpenDocument, chẳng hạn như OpenOffice.org Ấn tượng và Google Docs. Bạn cũng có thể mở bản trình bày trong định dạng .odp trong PowerPoint 2007. Định dạng có thể bị mất khi lưu và mở tệp .odp.

Đầu trang

Xem thêm

Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×